I. Cel:

Popularyzacja  szachów i zorganizowanie sportowego spotkania szachistów z Małopolski.

II. Organizator :

Małopolskiego Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej  Zarząd  Wojewódzki  w  Krakowie

Sekcja Szachowa przy Ognisku TKKF Dobczyce

III.  Współorganizatorzy i sponsorzy :

Województwo  Małopolskie

Małopolski Związek Szachowy

IV. Partnerzy medialni :

Kurier Małopolskiego TKKF

Dziennik Polski

Dobczycki Portal Informacyjny DPI

V. Termin i  miejsce :

Turniej  odbędzie  się  30 września 2017  r. (sobota), ul. Podgórska 2 w Dobczycach

Program :

–  godz.  9:45 –  odprawa techniczna

–  godz. 10:00 –  otwarcie  zawodów i rozpoczęcie  gry

–  ok. godz. 14:30 –  zakończenie  zawodów, ogłoszenie  wyników, wręczenie  nagród

VI. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia :

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni. 

Uczestnictwo należy zgłosić przez serwis www.chessarbiter.com, telefonicznie do Bartosza Ślęczki – 507 930 509  lub mailem szachy@tkkfdobczyce.pl do dnia 28 września ewentualnie na sali gry do godziny 9.30. Należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, klub i kategorię szachową.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy zgłoszeń.

 

Gr.

Opł.

Uczestnictwo

Nagrody

„A”

10 zł

zaw. urodzeni w 2004 r. i młodsi

Nagrody rzeczowe za miejsca I-X, nagroda dla najlepszego przedszkolaka (<=2011)

„B”

20 zł

open 

Nagrody pieniężne za miejsca I-III, rzeczowe za miejsca IV-VI, nagroda dla najlepszego zawodnika do 18 lat, nagroda dla najlepszego seniora powyżej 60 roku życia, nagroda dla najlepszego zawodnika <=1600 i <=1400

Zawodnicy z Gminy Dobczyce :  juniorzy do 18 lat i seniorzy powyżej 60 lat płacą 50% wpisowego.

VII.  System  przeprowadzenia  turnieju :

W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.

Zawody będą rozegrane systemem szwajcarskim w 2 grupach.

Obie grupy grają 7 rund tempem 15 minut na zawodnika.

VIII.  Nagrody:

W obu grupach puchary za pierwsze 3 miejsca i nagroda dla najlepszej zawodniczki.

50% z wpisowego zostanie przekazane na nagrody pieniężne, łączna pula na nagrody rzeczowe wynosi 1000zł.

IX.  Zasady finansowania:

Koszty  związane  z  przeprowadzeniem  imprezy  pokrywają  organizatorzy.

Koszty  dojazdu  i  uczestnictwa  pokrywają  uczestnicy  we  własnym  zakresie.

 X.  Postanowienia  końcowe :

Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

Za zachowanie uczestniczących dzieci odpowiadają zgłaszający je opiekunowie

Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  straty  materialne  powstałe  w  trakcie imprezy.

Uczestnicy turnieju mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz poniższą klauzulę:

*  zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być  wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet

*  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.   Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.)

       

Wszystkie  sprawy  sporne  wynikłe  podczas  zwodów  rozstrzyga główny sędzia turnieju, który jest uprawniony do ostatecznej  interpretacji  niniejszego  regulaminu