I. Cel:
– popularyzacja dyscypliny badmintona wśród mieszkańców miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży
– propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową 
– wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów koleżeńskich pomiędzy uczestnikami
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

II. Partnerzy:
– Województwo Małopolskie
– Gmina Miejska Kraków

III. Partnerzy medialni: 
– Kurier Małopolskiego TKKF

IV. Program:
– 08:00 – 09:00 – przyjmowanie zgłoszeń, odprawa techniczna i losowanie : szkoły podstawowe, gimnazja,
– 09:00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw
– 09:10 – gry eliminacyjne i finały: szkoły podstawowe, gimnazja, 
– 10:15 – przyjmowanie zgłoszeń, odprawa techniczna i losowanie: kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych, szkoły średnie, deble
– 11:00 – gry eliminacyjne i finały: kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych, szkoły średnie, deble
– 16:00 – wręczenie nagród 
– 16:15 – zakończenie imprezy

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
1. Prawo startu mają:
– dzieci, młodzież i dorośli w poszczególnych kategoriach

2. Wszystkie osoby wymienione w pkt.1 muszą opłacić startowe w następującej wysokości:
– dzieci i młodzież / do 18 roku życia / – 10 zł
– dorośli – 15 zł
– debel – 30 zł od pary
płatne w dniu i na miejscu zawodów.

3. Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:
Biuro Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w Krakowie ul. Lenartowicza 14 w godz. 9:00 do 16:00 – tel. 12-633–26–62, 512-142-810 lub Tadeusz Kowalczyk 609 379 331
e-mail: tkkf@tkkf.com 

4. Zgłoszenia zespołowe /kluby , ogniska / należy dokonać na karcie zgłoszeniowej – zał. nr 1

5. Zgłoszenia indywidualne należy dokonać na karcie zgłoszeniowej – zał. nr 2

6. Dzieci i młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego.
Formularz jest załącznikiem nr 3 do poniższego regulaminu.

REGULAMIN