Wykaz kursów instruktorskich proponowanych do realizacji przez ZW MTKKF w 2018r.

 • Fitness – nowoczesne formy gimnastyki
 • Futsal
 • Jazda konna
 • Koszykówka
 • Narciarstwo zjazdowe
 • Piłka ręczna
 • Piłka siatkowa
 • Pływanie
 • Tenis

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH INSTRUKTORSKICH

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej posiada ponad pięćdziesięcioletnią tradycję i doświadczenie w szkoleniu instruktorów, gwarantujące wysoki poziom , przekładający się na efekty pracy absolwentów.

Obecnie prowadzimy kursy w dziedzinie kultury fizycznej w porozumieniu z Polską Federacją Sportu Powszechnego.

Prowadzimy kursy instruktorskie dla osób indywidualnych, nauczycieli, urzędów pracy, przedsiębiorstw lub innych grup zorganizowanych.

Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą dydaktyczną są to wykładowcy i pracownicy naukowi AWF w Krakowie, oraz trenerzy i instruktorzy poszczególnych specjalizacji.

Na potrzeby różnych jednostek jak ogniska (kluby) TKKF, szkoły, ośrodki wypoczynkowe, kluby sportowe i inne instytucje państwowe i prywatne, szkolimy kadrę wykwalifikowanych instruktorów do samodzielnego prowadzenia zajęć.

Program kursu składa się z niemniej niż 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych .

Kursy odbywają się systemem weekendowym (soboty i niedziele) lub stacjonarnym w przypadku narciarstwa zjazdowego oraz jazdy konnej.

Terminy realizacji kursów zależą od naboru uczestników ( minimum 15 zgłoszeń). Koszty udziału w kursie ponoszą osoby zainteresowane.

Kończąc kurs i zdając egzamin końcowy absolwenci otrzymują uprawnienia zawodowe oraz tytuł „instruktora” nadawany przez Polską Federację Sportu Powszechnego.

W przypadku zgłoszenia się grupy ( minimum 15 osób ) zabezpieczającej uruchomienie kursu w nie wykazanych poniżej specjalnościach instruktorskich , w każdej chwili możemy zorganizować takie szkolenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończone 18 lat

 • wykształcenie minimum średnie (złożenie kserokopii świadectwa lub dyplomu wraz z oryginałem do wglądu na pierwszych zajęciach)

 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza na „karcie zgłoszenia” ( wzór na stronie internetowej )

 • staż ćwiczeń w zespole o profilu zgodnym ze specjalnością kursu,

 • dwa zdjęcia formatu 3,5 x 4,5 cm

 • zaliczenie sprawdzianu z danej specjalności na pierwszych zajęciach specjalistycznych,

 • potwierdzenie dokonania przedpłaty (najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu) oraz dowodu wpłaty pozostałej kwoty za kurs (najpóźniej przed pierwszymi zajęciami),

 • karta zgłoszenia na kurs w załączeniu

 

Serdecznie zapraszamy do zapisów w kursach. Więcej informacji w biurze MTKKF 31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14 tel: 12 6332662 lub e-mail: tkkf@tkkf.com