I. Cel :

– propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową Seniorów

– popularyzacja różnych dyscyplin sportowych wśród Seniorów 60+

– wyłonienie Mistrzów wśród seniorów – kobiet i mężczyzn 60+ , 70+, 80+ w dyscyplinach rozgrywanych w ramach Mistrzostw

– nawiązanie kontaktów towarzyskich między uczestnikami

– stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa i kibicowania podczas III Mistrzostw Krakowa Seniorów

II. Organizatorzy :

– Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki                                       

– Gmina Miejska Kraków

– Klub Sportowy „ Bronowianka „

III. Partnerzy :

– Rada Krakowskich Seniorów

– Krakowskie Centrum Seniora

– Centra Aktywności Seniora

IV. Partnerzy medialni :

– Gazeta Wyborcza

– Głos Tygodnik Nowohucki

– KRAKÓW.PL

– Radio Kraków

– Kurier Małopolskiego TKKF

– Głos Seniora

– TV

V. Termin i miejsce :

III Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ , 70+ , 80+  zostaną rozegrane w dniach 27 i 28 września  2017 r. na obiektach KS „ Bronowianka” w Krakowie, ul. Zarzecze 124A

VI. Program  :

27 września 2017 r./ środa / 

 godz. 9:00 – 10:00   Weryfikacja zawodników

godz. 10:00                Otwarcie Mistrzostw

godz. 10:30                Slow Jogging : instruktaż i trening           

godz. 10:30                Rozpoczęcie gier :                                                         

                                     – badminton

                                     – bule

                                     –  ringo

                                     – tenis

                                     – tenis stołowy 

godz. 11:00                Nordic Walking : pokaz, instruktaż z rozgrzewką, wymarsz na trasę, po powrocie start w konkurencji marsz po labiryncie

godz. 13:00               Wielobój sprawnościowy

godz.16:30                Brydż     – Sz. Pods. Nr 153   

godz. 16:30               Szachy   – Sz. Pods. Nr 153  

Weryfikacja zawodników brydża i szachów nastąpi w miejscu rozgrywek o godz. 15:30

28 września  2017 r. / czwartek /

godz. 8:30 – 10:00    Weryfikacja uczestników                                     

godz. 9:00 – 9:45       Aqua aerobic – pokaz i uczestnictwo w treningu

godz. 10:00                 Pływanie 50 m styl dowolny

godz. 10:00                 Cyklotrial rowerowy

godz. 10:00                 Wielobój sprawnościowy

godz. 11:00                 Biegi : 300m, 600 m, 900 m,

godz. 13:30                 Dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników 60+ , 70+ , 80+

godz. 15:00                 Zamknięcie III Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+

VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia :

1.Prawo udziału w Mistrzostwach mają seniorzy mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków – kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat do dnia 27.09.2017.

2.Każdy senior ma prawo startu w dowolnej wybranej dyscyplinie        Mistrzostw pod warunkiem, że nie będzie kolizji czasowej.

3.W przypadku zgłoszeń pojedynczych w danej kategorii wiekowej nie jest możliwe rozgrywanie spotkań pomiędzy kobietą i mężczyzną.

Dotyczy to następujących konkurencji :

– badminton

– ringo

– tenis stołowy

– tenis

4.Uczestnictwo w Mistrzostwach jest bezpłatne.

5.Zgłoszenia pisemnie i telefonicznie należy kierować do dnia 25 września 2017 ( poniedziałek) pod adresem :

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
32-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14

E- mail : tkkf@tkkf.com

Tel. 12 / 633-26-62  godz. 9:00 do 16    

6.Karta zgłoszenia uczestnika jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

VIII. Sposób przeprowadzenia Mistrzostw :

 1. Agua aerobik

Konkurencja pokazowa na basenie K.S. „Bronowianka”. W pokazie wystąpi zespół  ćwiczący pod kierunkiem Instruktora.

Wszyscy chętni seniorzy 60+ do wzięcia udziału w zajęciach w wodzie mogą zgłosić swój udział do 25.09.2017  zgodnie z rozdz. VII pkt. 4.

Zajęcia odbędą się w dniu 28.09.2017  , godz. 9:00

Obowiązuje strój kąpielowy , czepek i klapki na nogi.

 1. Badminton

1/ Turniej rozgrywany będzie w dużej hali KS Bronowianka indywidualnie w kategoriach wiekowych: 60+, 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni . Rozpocznie się w dniu  27.09.2017 o god.10:30

2/ Turniej  prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona.

3/ System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu listy zgłoszeń.  

4/ Organizator zapewnia polskie lotki  i rakietki zgodnie z przepisami PZ Bad. Dozwolona jest gra własnymi rakietkami.

5/ Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.    

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym turnieju jest sędzia TKKF . Poszczególne mecze sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoje spotkanie przekazuje lotkę i wynik głównego.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny.   

 1. Biegi

1/ Biegi odbędą się na stadionie KS Bronowianka na podłożu trawiastym. Rozpoczną się w dniu 28.09.2017 o godz.11:00.

2/ Biegi odbędą się w 3 kategoriach wiekowych 60+, 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni.

      Kat. 60+ kobiety       – dystans:   600m

      Kat. 60+ mężczyźni  – dystans:   900m

      Kat. 70+ kobiety       – dystans:   300m

      Kat. 70+ mężczyźni  – dystans:   600m

      Kat. 80+ kobiety       – dystans :  300m

      Kat. 80+ mężczyźni  – dystans :  300m

3/ O kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach decyduje czas uzyskany na mecie.

4/ Wszystkich zawodników obowiązuje ubiór sportowy, obowiązkowo adidasy (trampki, tenisówki).

5/ Przed każdym startem sędzia główny poinformuje zawodników o zasadach każdej konkurencji biegowej.

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym biegów jest sędzia TKKF .

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów biegowych rozstrzyga sędzia główny biegów.

 1. Brydż

1/ Turniej rozgrywany będzie w szkole podstawowej  nr 153 w dniu 27.09.2017 – początek  godz. 16:30 w 3 kategoriach wiekowych : 60+, 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni.

2/ System rozgrywania : brydżowy turniej par na zapis maksymalny /MP/, 8 rund po 3 rozdania, rozgrywany systemem „barometr” / w kolejnych rozgrywanych rundach pary rozstawiane są według aktualnego wyniku 1-2, 3-4, 5-6 itd./ tak do końca,  bez powtórzeń.

3/ Wyniki : po zakończeniu zawodów, następuje wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, zgodnie z miejscem zajętym w „ całości „ zawodów.

4/ Dodatkowa klasyfikacja : pary zarejestrowane w Polskim Związku Brydża Sportowego /profesjonalne/, oraz pary „ amatorskie „ – pozostałe.

5/ Po zakończenia zawodów , każdy z uczestników otrzymuje wydruk swoich dokonań, /wyniki uzyskane w poszczególnych rozdaniach wraz z wydrukiem rozkładów kart/

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch par w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym turnieju jest Sędzia Międzynarodowy Polskiego Brydża Sportowego.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny.

 1. Bule

1/ Turniej rozgrywany będzie na stadionie KS Bronowianka w 3 kategoriach wiekowych : 60+ , 70+, 80+   z podziałem na kobiety i mężczyźni. Rozpocznie się w dniu 27.09.2017 o godz.10:30

2/ Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiej Federacji Petanque 

3/ System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń.

4/ Każde spotkanie składa się z kilku rozgrywek i rozgrywane jest do momentu aż jeden z zawodników pierwszy uzyska 13 punktów. W jednej rozgrywce maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać zawodnik to 3 punkty.

5/ Organizator zapewnia komplety kul metalowych( po 3 kule dla 1 zawodnika) oraz świnkę małą kulkę, o średnicy  od 25 mm do 35 mm, wykonana z drewna lub tworzywa sztucznego w jaskrawym widocznym kolorze ułatwiającym jej lokalizację.

6/ Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.

7/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

8/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

9/ Sędzią głównym turnieju jest sędzia w petanque .

10/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny.    

 1. Cyklotrial  rowerowy :

1/ Cyklotrial rowerowy odbędzie się 28.września 2017  o godz. 10:00 Miejsce : Stadion K.S. „ Bronowianka „ ul.Zarzecze 124

2/ Udział w cyklotrialu rowerowym  biorą seniorzy 60+  z podziałem na trzy kategorie wiekowe : 60+, 70+ , 80+, osobno kobiety , osobno mężczyźni. 

3/ Cyklotrial rowerowy rozegrany zostanie na wyznaczonej trasie. Na trasie zostanie  ustawiony tor przeszkód,  który należy pokonać w najkrótszym czasie.

4/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

5/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

6/ Sędzią głównym jest sędzia TKKF.

7/Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas cyklotrialu  rowerowego rozstrzyga sędzia główny.           

 1. Nordic Walking :

1/Pokaz chodzenia z kijami Nordic Walking zademonstruje zespół seniorów.

2/ Instruktaż będzie prowadzić  instruktor Nordic Walking. Rozpocznie się w dniu 27.09.2017 o godz. 11:00

3/ Grupy zorganizowane pod opieką instruktorów odbędą marsze rekreacyjne  po wyznaczonej   trasie .

4/W pokazie, instruktarzu i marszu udział biorą wszyscy chętni Seniorzy 60+ ze swoimi kijami. W sekretariacie Mistrzostw będzie można wypożyczyć kije Nordic Walking.

5/  Po powrocie z trasy rozegrane zostaną zawody „ marsz po labiryncie „ w trzech kategoriach wiekowych : 60+, 70+, 80+. Zwycięzcami zostaną zawodnicy , którzy uzyskają najlepsze czasy.

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Głównym sędzią konkurencji „ marszu po labiryncie „  jest sędzia TKKF.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas rozgrywania konkurencji, rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji.                                          

 1. Pływanie :

1/ Zawody pływackie odbędą się na pływalni KS Bronowianka indywidualnie w trzech kategoriach wiekowych 60+ , 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni. Rozpocznie się w dniu 28.09.2017 o godz.10:00

2/ Parametry pływalni:

 • długość – 12,5 m
 • Ilość torów – 3
 • pomiar czasu – ręczny

 3/ Zawody rozgrywane są w jednej konkurencji:styl dowolny  na dystansie 50 m

4/ Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas (po trzech zawodników w serii). O kolejności miejsc decyduje uzyskany czas.

5/ Start jest z wody.

6/ Nawrót jest dowolny ( są trzy nawroty), jednak za każdym razem zawodnik musi dotknąć ściany nawrotowej dowolną częścią ciała – brak wyraźnego dotknięcia jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

7/ Rozgrzewka będzie prowadzona na 3 torach przed każdym wyścigiem na 3 lub 5 minut przed startem.

8/ Wszystkich zawodników obowiązuje ubiór sportowy do  pływania, obowiązkowo czepki, okulary dla chętnych.

9/Przed rozpoczęciem konkurencji sędzia będzie informował o zasadach rozegrania konkurencji.        

10/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

11/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

12/ Sędzią głównym zawodów pływackich jest sędzia TKKF.      

13/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny.

 1. Ringo :

1/ Turniej rozgrywany będzie na stadionie KS Bronowianka indywidualnie w 3 kategoriach wiekowych 60+ , 70+ , 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni. Rozpocznie się w dniu 27.09.2017 o godz. 10:30.

2/ Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Towarzystwa Ringo.

3/ System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń.

4/  Każde spotkanie kończy się zwycięstwem zawodnika, który pierwszy uzyska 15 punktów. Przy stanie 14 : 14 należy zdobyć  2 punkty przewagi, maksymalnie do 17 punktów. Przy stanie 16 : 16 zwycięża zawodnik zdobywający 17 punkt.       

5/ Podstawowe zasady gry:

– punkt zdobywa się powodując upadek kółka na boisku  przeciwnika, a traci – dopuszczając do upadku kółka na własnym boisku lub popełniając błąd regulaminowy ( niezależnie od tego która strona serwuje).

– w grze pojedynczej serwuje strona wygrywająca losowanie, ma ona prawo wyboru boiska. Po pierwszych 8 punktach zdobytych przez jedną ze stron następuje zmiana boisk.

– ustawienie zawodnika jest dowolne, kółko można chwytać i rzucać także zza boiska, jednakże tylko ponad środkową linią boiska. Chwytanie kółka – dowolna dłonią , rzut – tylko dłonią chwytającą. Kółka schwytanego nie wolno przekładać, dotykać nim własnego ciała, partnera, ziemi lub siatki(linki ringo). Upuszczone kółko wolno chwytać ponownie 1 raz ta samą dłonią.        

– linie boczne liczą się jako boisko. Upadek kółka na linie środkową lub naruszenie jej na ziemi albo w powietrzu –  powoduje utratę punktu.

– czas od schwytania kółka do rzutu jest ograniczony. Rzut musi być wykonany w momencie płynnym, podniesienia ręki lub ciała po upadku ( tzw. kółko gorące).

– rzut rozpoczęty musi być zakończony bez przerw i bez zmiany kierunku ( zwody są zabronione). Przy rzucie – co najmniej  1 stopa musi dotykać ziemi, a lot kółka musi być płaski, z rotacja wokół osi pionowej. Skręcenie płaszczyzny lotu kółka nie może rzekraczać 45 stopni. Kółko nie może koziołkować w locie.

– net w czasie gry jest rzutem ważnym. Serw z netem i upadek kółka na ważne pole gry powtarza się, następny kolejno net  jest stratą punktu.      

6/ Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.

7/ Organizator zapewnia kółka ringo do gry.            

8/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

9/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

10/ Sędzią głównym turnieju jest Sędzia Międzynarodowy Ringo. Poszczególne mecze sędziują zawodnicy którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoje spotkanie przekazuje ringo i wynik spotkania do stolika sędziowskiego.

11/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny. 

 1. Slow Jogging

1/ Konkurencja pokazowa na boisku trawiastym K.S. „Bronowianka”

W pokazie wystąpi instruktorka slow joggingu, następnie pod jej kierunkiem odbędzie się trening.

Wszyscy chętni seniorzy 60+ do wzięcia udziału w treningu slow jogging  mogą zgłosić swój udział do 25.09.2017  zgodnie z rozdz. VII pkt. 4.

Pokaz i trening odbędzie  się w dniu 27.09.2017  , godz. 10:30 

 1. Szachy :

 1/ Turniej rozegrany zostanie w jednej kategorii wiekowej / 60+, 70+, 80+  / w szkole podstawowej nr 153 – 27.09.2017 –   godz. 16:30

2/ Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe

3/  Organizator zapewnia do gry komplety szachowe z zegarami.

4/ Kolejność miejsc ustala się wg ilości zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą : średni Bucholz, pełny Bucholz, ilość zwycięstw, progresja

5/Tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika

6/W rozgrywkach stosuje się przepisy kodeksu szachowego dotyczące gry z tempem przyspieszonym.

7/ Końcowa klasyfikacja przeprowadzona zostanie w trzech kategoriach wiekowych : 60+, 70+, i  80+  z podziałem na kobiety i mężczyźni.

8/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w  poszczególnych kategoriach wiekowych. 

9/ Sędzią głównym turnieju jest Sędzia FIDE .

10/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny.

 1. Tenis stołowy :

1/ Turniej rozgrywany będzie w małej hali KS Bronowianka indywidualnie w kategoriach wiekowych: 60+ , 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni. Rozpocznie się w dniu 27.09.2017 o  godz. 10:30.

2/ Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego

3/ System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń.    

4/Organizator zapewnia piłeczki i rakietki do gry. Dozwolona jest gra własnymi rakietkami.    

5/ Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym turnieju jest sędzia TKKF. Przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoje spotkanie przekazuje piłeczkę i wynik spotkania do stolika sędziowskiego.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny.

 1. Tenis :

1/ Turniej rozgrywany będzie na kortach KS Bronowianka indywidualnie w 3 kategoriach wiekowych: 60+ , 70+ , 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni. Rozpocznie się w dniu 27.09.2017 o godz. 10:30

2/ Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego.

3/  System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń.                             

4/ Organizator zapewnia piłki i rakiety do gry. Dozwolona jest gra własnymi rakietami.

5/  Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym turnieju jest sędzia TKKF. Poszczególne spotkania sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający  swoje spotkanie przekazuje piłkę i wynik spotkania do stolika sędziowskiego.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny. 

 1. Wielobój sprawnościowy :

1/ Wielobój sprawnościowy przeprowadzony zostanie na boisku KS „ Bronowianka” indywidualnie  w kategoriach wiekowych 60+ , 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni. Rozpocznie się w dniu 27.09.2017 o godz.13:00 i 28.09.2017 o godz.10:00

 2/ Wielobój sprawnościowy  składa się z pięciu konkurencji dostosowanych do wieku seniorów 60+, 70+, 80+

 3/ Konkurencje :    

 a/ Rzut obręczami  na stojaki :

– każdy z zawodników wykonuje   5 rzutów  ocenianych kółkami hula-hop dowolną techniką  na paliki

– rzuty kółkami hula-hop wykonywane są do pierwszego palika z odległości 3 metry ,

– rzuty należy oddawać kolejno na paliki o wyższej wartości punktowej / 1, 2, 3, 4, 5 /

– rzut jest ważny jeżeli na palik zostanie narzucone kółko hula-hop

– dopuszcza się dwa próbne rzuty

– o zwycięstwie w konkurencji i dalszych miejscach decydują punkty uzyskane z 5 prawidłowo oddanych rzutów

– w przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decydują  zdobyte punkty  w kolejności : 5, 4, 3, 2, 1

      b/ Rzutki do tarczy :

– każdy z zawodników oddaje 8 rzutów  lotkami do tarczy z odległości 3 m, 5 najlepszych rzutów jest punktowane

– suma uzyskanych  punktów decyduje o zwycięstwie i dalszych miejscach w konkurencji

– w przypadku uzyskania na 1 , 2  lub dalszych miejscach przez kilku zawodników tej samej ilości punktów , o wyższym miejscu decyduje uzyskanie większej ilości 10-tek , następnie 9-tek itd.     

         c/ Drabina :

– każdy zawodnik oddaje 10 rzutów woreczkami do punktowanych pól drabiny / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 /

– rzut prawidłowy – woreczek musi być w polu punktowym /jeżeli upadnie na linię uważa się rzut za nieważny /

– suma uzyskanych  punktów  decyduje o zwycięstwie i dalszych miejscach w konkurencji

– w przypadku uzyskania na 1 , 2  lub dalszych miejscach przez kilku zawodników tej samej ilości punktów , o wyższym miejscu decyduje uzyskany najwyższy wynik w jednym z rzutów, a w następnej kolejności drugi wyższy wynik itd. 

              d/ Wieża :

– z linii startu każdy z zawodników pokonuje wahadłowo trasę długości 25 m, przenosząc po jednym kartonie, ustawiając z nich wieżę

– do przeniesienia jest 10 kartonów

–  o zwycięstwie i dalszych miejscach decyduje uzyskany czas  

              e/ Rzut beretem :

–  każdy z zawodników wykonuje po 3 rzuty beretem z pola wyrzutu

–  liczy się jeden najlepszy mierzony wynik uzyskany w konkursie

– dopuszcza się jeden rzut próbny

4/  Klasyfikacji końcowej podlegają zawodnicy, którzy wzięli udział w 5 konkurencjach wieloboju.

5/  Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

6/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej  kategorii wiekowej.

7/ Za zwycięstwo   w poszczególnych konkurencjach zawodnik otrzymuje  1 pkt, za drugie miejsce  3 pkt, za trzecie miejsce 4 pkt ,  itd. O zwycięstwie w wieloboju sprawnościowym decyduje jak najmniejsza ilość zdobytych punktów.

8/ Sędzią głównym wieloboju sprawnościowego jest sędzia TKKF.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas rozgrywania konkurencji, rozstrzyga sędzia główny wieloboju i sędzia danej konkurencji wielobojowej .   

IX.  Sędziowie :

Głównym Sędzią III Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ jest  Karol Oleksy

Dyrektorem Sekretariatu III Mistrzostw  jest  Katarzyna Oleksy

Główni sędziowie konkurencji wymienieni zostali w pkt. VIII niniejszego  regulaminu.

X. Klasyfikacja końcowa :

Klasyfikacja końcowa indywidualna prowadzona będzie we wszystkich kategoriach wiekowych 60+ , 70+, 80+  z podziałem na kobiety i mężczyźni. 

XI. Nagrody :

1.Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii zawodnicy otrzymują:Puchar Prezydenta Miasta Krakowa, złoty medal, bon wartości 100 zł, dyplom

2. Za zajęcie II miejsca w każdej kategorii zawodnicy otrzymują: srebrny medal, bon wartości 70 zł, dyplom

3. Za zajęcie III miejsca w każdej kategorii zawodnicy otrzymują:brązowy medal, bon wartości 50 zł, dyplom

4.Wszyscy uczestnicy III  Mistrzostw Krakowa Seniorów otrzymują: koszulki

5. Najstarsza seniorka i senior otrzymują bony o wartości 100 zł

6.Najstarsza seniorka i senior otrzymują puchary ufundowane przez Głos Seniora.

7.Małopolski Związek Brydża Sportowego ufunduje nagrody rzeczowe dla najlepszych par w turnieju brydżowym.

XII.  Zasady finansowania :

1.Koszty  związane z przeprowadzeniem III  Mistrzostw Krakowa Seniorów   60+ pokrywa Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

2.Koszty dojazdu i wyżywienie pokrywają uczestnicy Mistrzostw we własnym zakresie.

XIII.  Badanie lekarskie i ubezpieczenie :

1.Każdy uczestnik Mistrzostw musi mieć aktualne badania lekarskie lub podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia na liście startowej.

2.Organizator ubezpiecza uczestników Mistrzostw od nieszczęśliwych wypadków zakresie NNW. Każdy uczestnik Mistrzostw może się ubezpieczyć dodatkowo w zakresie NNW na własny koszt.

XIV. Postanowienia końcowe :

1.Sekretariat Mistrzostw czynny będzie :

27.09.2017 w godz. 9:00 – 17:00

28.09.2017 w godz. 8:30 – 15:00  

2.Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

3.Organizator zapewnia:

– sprzęt

– opiekę medyczną.

– ubezpieczenia NNW 

– napoje

4.Uczestników turniejów obowiązują zasady „Fair play”.

5.Uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.                                   

6.Uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.  

7.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy. 

8.Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją III Mistrzostw nie  ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

9.Uczestnicy Mistrzostw podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin III Mistrzostw Krakowa Seniorów oraz poniższą klauzulę:

* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.

* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.)

10.Wszelkie sprawy sporne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Komisja III Mistrzostw w składzie:

-Przedstawiciel Organizatora

-Sędzia Główny Mistrzostw

-Dyrektor Sekretariatu Mistrzostw

11.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

12.Bieżące informacje i wyniki III Mistrzostw będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF:  www.tkkf.com,  www.facebook.com/MTKKF

Karta zgłoszenie – xls

Karta zgłoszenia – pdf