Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W dniu 25.05.2019 r. w Dobczycach odbył się XVIII  Małopolski Rodzinny Zlot „ Rowerem po zdrowie ” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego- Witolda Kozłowskiego.

Celem imprezy  była promocja i ukazanie walorów turystyczno-przyrodniczych Ziemi Małopolskiej przez którą przebiegają trasy Zlotu ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Dobczyckiej , popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku,  wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych środowisk –  nawiązania bliskich kontaktów, promocja 62-letniego dorobku i działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

Organizatorem  zlotu  byli :

– Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej- Zarząd Wojewódzki

– Gmina i Miasto  Dobczyce.

Partnerami, współorganizatorami i sponsorami byli:

– Województwo Małopolskie

– Miasta i Gminy:   G. Drwinia, G. Kłaj,     

– Ogniska TKKF: Dobczyce, „Wiarus” Niepołomice, „Sokół” Brzesko, „Azoty”  Tarnów, „Apollo„  Kraków,

– Fundacja RECAL – Every can counts

Wsparcia medialnego udzielili:

–  Kurier Małopolskiego TKKF

Komitet Honorowy tworzyli:

– Zofia Czupryna Prezes Honorowy Małopolskiego TKKF

– Leszek Tytko Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

– Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyc

– Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia

– Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj

Komitet Organizacyjny tworzyli :

– Andrzej Topa Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach

– Karol Oleksy Komandor Zlotu – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

– Katarzyna Oleksy Główny Sędzia 

– Dorota Radomska Kierownik Biura Zlotu

– Leon Pitucha  Miasto i Gmina Niepołomice – Prezes TKKF „Wiarus„  Niepołomice

  – Marek Serwin Miasto Brzesko – Prezes TKKF „Sokół” Brzesko

  – Andrzej Staszczyk Gmina i Miasto Dobczyce – Wiceprezes ZW MTKKF

  – Wiktor Piwowarski Gmina i Miasto Dobczyce – Prezes TKKF Dobczyce

  – Radosław Brydniak Gmina Drwinia

  – Małgorzata Balik Gmina Kłaj  

  – Zbigniew Prochwicz Gmina Kłaj          

  – Tadeusz Mazur  Gmina Łapanów

  – Józef Szczepanek Prezes TKKF „Azoty„ Tarnów

  – Kazimierz Bagnicki Wiceprezes ZW MTKKF

Uroczystego otwarcia imprezy w obecności zaproszonych gości dokonali:

– Leszek Tytko Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

– Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyc

– Karol Oleksy Komandor Zlotu

W Zlocie uczestniczyło 313   osób :

    I. Na rowerach w grupach zorganizowanych i indywidualnie przybyło 273 zawodników  z  wielu   miejscowości Województwa Małopolskiego, między innymi z : Dobczyc, Drwini,  Łapanowa, Krakowa,  Brzeska, Kłaju,  Niepołomic,Myślenic, Raciechowic, Tarnowa i innych.

   Około 40  osób przybyło innymi środkami komunikacyjnymi.

   Wyniki konkurencji rekreacyjnych indywidualnych i zespołowych

II. W trójboju VIP-ów, na który składały się trzy konkurencje( strzelanie z pistoletu pneumatycznego, wbijanie gwoździa w pień, „żółwi” przejazd ),  startowało 13 osób – VIP-ów.

     Kolejność była następująca:

    1 miejsce- Albert Szkutnik  –  TKKF „Wiarus” Niepołomice.

    2 miejsce- Tomasz Suś  – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

    3 miejsce- Józef Szczepanek   – Prezes TKKF „Azoty” Tarnów

    4 miejsce- Andrzej Topa – Dyrektor   Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach

    5 miejsce- Marian Bednarski – Niepołomice

    6 miejsce- Piotr Kotra – Brzesko

    7 miejsce- Piotr Rusek – TKKF „Apollo” Kraków

    8 miejsce- Marek Gabzdyl – GiM Dobczyce

    9 miejsce- Andrzej Włodek

    10 miejsce- Mieczysław Piwowar

    11 miejsce- Lucjan Surdek – Kraków

    12 miejsce – Tadeusz Mazur – Gmina Łapanów

    13 miejsce – Alicja Widełka – TKKF „Apollo” Kraków

Najlepsza trójka VIP-ów otrzymała: statuetki, medale  i dyplomy,  natomiast za miejsca IV  do VI – dyplomy.

III. W konkurencji zgadywanka terenowa startowało 10 zespołów 2 osobowych z 6 miast i gmin. Konkurencja składała się z 6 –ciu stacji sprawnościowych i odpowiedzi na 12 pytań testowych.

Najlepsze zespoły to :

1.Remigiusz Laskowicz – Adam Filipowski G. Kłaj          167 pkt

2.Patryk Włodek – Paweł Tylka G. Kłaj                             152  pkt

3.Paweł Pająk – Kacper Aksamit G. Drwinia                     142  pkt

4.Konrad Kukiełka  – Patryk Kosiński                               126  pkt

5.Marcel Brydniak  – Maciej Brydniak  G. Drwinia          126  pkt

6.Maja Nowak – Zosia Ciszek                                            120 pkt

Trzy najlepsze pary otrzymały : medale i okolicznościowe dyplomy.

Pary , które zajęły miejsca: IV – VI  otrzymały okolicznościowe dyplomy.

VI. Konkurencja przeciągania liny rozegrana została w dwóch kategoriach wiekowych:

       do 16 lat i powyżej 16 lat  w systemie pucharowym. Startowało 42 osoby.

Kategoria do 16 lat.

Startowało  3  drużyny  sześcioosobowe z :   G. Kłaj, G. Łapanów i  G. Drwinia.

W sumie startowało 18 osób.

Wyniki :

1.Gmina Drwinia / Marcel Brydniak, Maciek Brydniak, Paweł Pająk, Oskar Aksamit, Kacper Aksamit, Gabriel Pająk /

2.Gmina Kłaj / Remigiusz Laskowicz, Kukiełka Konrad, Adam Filipowski, Patryk Kosiński, Patryk Włodek, Paweł Trybuś /

3.Gmina Łapanów / Gabriela Nowak, Maja Nowak, Zofia Ciszek, Jagoda Ciszek, Aleksandra Krzysztofiak, Kacper Leśniak /

Kategoria powyżej  16 lat.

Startowało 4 drużyny  sześcioosobowe z : M. Brzeska,  G. Kłaj,   G. Łapanów  i GiM Dobczyce

W sumie startowało  24 osoby.

Wyniki :

1.G. Kłaj / Wojciech Wilk, Remigiusz Laskowicz, Marcin Konieczny, Szczepan Włodek, Kszysztof Balik, Piotr Tylek /

2.GiM. Dobczyce / Zbigniew Rapacz, Włodzimierz Walas, Tomasz Suś, Ela Kapuścińska, Jacek Rapacz, Radek Kasprzyk/

3.G. Łapanów/ Tadeusz Mazur, Bożena Mazur, Grażyna Kulijewicz, Robert Delio, Katarzyna Góral /

     Zespoły zwycięskie uhonorowane zostały dyplomami i medalami.

 

V. Konkurencje rekreacyjne odbyły się w czterech kategoriach wiekowych: do lat 10 i 10-15 lat z podziałem na  dziewczynki i chłopców oraz  16 – 50 lat i powyżej 50 lat z podziałem na kobiety i  mężczyzn.

      W każdej kategorii wiekowej rozegranych zostało trzy konkurencje rekreacyjne.

       Ogólnie w konkurencjach rekreacyjnych startowało 228  osób.

      W poszczególnych konkurencjach uzyskano następujące wyniki:

Rzut piłeczkami do celu – do lat 10 dziewczynki:

 1. Drozdowicz Anna –  GiM. Dobczyce           15 pkt.
 2. Nowak Maja –    G. Łapanów                   9 pkt
 3. Ciszek Zofia   –  G. Łapanów                   6 pkt

Rzut piłeczkami do celu – do lat 10 chłopcy:

 1. Miewiński Maciej   – Skrzynka                      9 pkt
 2. Szkutnik Filip  –    MiG Niepołomice            7 pkt
 3. Kotwa Karol    –  M. Brzesko                         6 pkt

Bieg  z  woreczkami – do lat 10 dziewczynki:

 1. Nowak Maja  –  G. Łapanów                       13,19  sek.
 2. Ciszek Zofia  – G. Łapanów                        14,00 sek.
 3. Agnieszka Dziewońska – GiM Dobczyce   14,40 sek.

Bieg z woreczkami  – do lat 10 chłopcy:

 1. Serwin Maksymilian – M. Brzesko           19,88 sek.
 2. Balik Aleksander  – G. Kłaj                       23,38 sek.
 3. Szkutnik Filip  –  Mi G. Niepołomice        29,78 sek      

Zbieranie piłeczek- do lat 10 dziewczynki:

 1. Opalińska Lidia – Gi M. Dobczyce             14,24 sek.
 2. Ciszek Zofia    – G. Łapanów                     16,81 sek.
 3. Nowak Maja –  G. Łapanów                       17,69 sek.            

 Zbieranie piłeczek – do lat 10  chłopcy :

 1. Kotra Karol –  M. Brzesko                           15,46 sek.
 2. Serwin Maksymilian –  M. Brzesko             16,61 sek.
 3. Balik Aleksander  –  G. Kłaj                         21,88 sek.

Strzały do punktowanej bramki – 10-15 lat chłopcy:

 1. Pokluda Dawid  –  M. Kraków                          3 pkt.
 2. Aksamit Kacper   –  G. Drwinia                        2 pkt.
 3. Laskowicz Remigiusz – G. Kłaj                       1 pkt.

Rzut  ringo na szachownicę  – 10-15 lat dziewczęta:

 1. Kuś Jadwiga  –  G. Łapanów                          20 pkt.
 2. Nowak Gabriela  –  G. Łapanów                    12 pkt.
 3. Krzysztofiak Aleksandra  –  G. Łapanów       12 pkt.

Rzut  ringo na szachownicę        – 10-15 lat chłopcy:

 1. Pająk Pawel –   Drwinia                             12 pkt.
 2. Kukiełka Konrad  –   G. Kłaj                          12 pkt.
 3. Leśniak Kacper  –  G. Łapanów                       10 pkt.

Toczenie kul– 10-15 lat dziewczęta :  

 1. Nowak Gabriela  – G. Łapanów                      8 pkt.
 2.  Ciszek Jagoda     –  G. Łapanów                     4 pkt. 

Toczenie kul – 10-15 lat chłopcy :

 1. Brydniak Marcel –     Drwinia                      6 pkt.
 2. Laskowicz Remigiusz – Kłaj                        5 pkt.
 3. Głowacki Mateusz – Gi M. Dobczyce               5 pkt.

Drabina   – powyżej 16  lat kobiety:

 1. Dziewońska Małgorzata – Stojowice                  36 pkt.
 2. Baja Elżbieta – G. Kłaj                                       36 pkt.
 3. Solarz Jadwiga – G. Kłaj                                     27 pkt.

Drabina  – powyżej 16  lat mężczyźni :

 1. Aksamit Jan – G. Drwinia                                   32 pkt.
 2. Bagnicki Kazimierz – M. Tarnów                      31 pkt.
 3. Brydniak Marcel – G. Drwinia                           30 pkt.

Rzut kołami hula-hop powyżej 16 lat kobiety :

 1. Mazur Bożena  –   G. Łapanów                              8 pkt.    
 2. Balik Małgorzata – G. Kłaj                                7  pkt.
 3. Rapacz Małgorzata – GiM.  Dobczyce            4 pkt.

Rzut kołami hula-hop  powyżej 16 lat mężczyźni:

 1. Wilk Krzysztof   –  G. Kłaj                                 12 pkt
 2. Bagnicki Kazimierz – M. Tarnów                   10 pkt.
 3. Tylka Piotr –  G. Kłaj                                          10 pkt.

Rzutki do tarczy  –  powyżej 16 lat  kobiety:

 1. Jankowicz Joanna – G. Kłaj                               32 pkt.
 2. Dedio Ewa  –  M. Krakow                                     31 pkt
 3. Nosal Bożena     – G. Drwinia                               30 pkt.

Rzutki do tarczy  – powyżej 16 lat   mężczyźni:

 1. Rapacz Jacek –  giM. Dobczyce                            40 pkt.
 2. Konieczny Marian  – G. Kłaj                                 36 pkt. 
 3. Aksamit Jan –   G. Drwinia                                    33 pkt

VI. W klasyfikacji na najliczniejszą grupę zorganizowaną zwyciężyli:

   1 miejsce Gmian Kłaj

   2 miejsce Gmina Drwinia

   3 miejsce Miasto Brzesko

VII. Największą atrakcja Zlotu jak co roku było losowanie wśród uczestników rowerów, które  zostały ufundowane przez organizatorów.

Losowanie rowerów sprawnie przeprowadzili:

     – Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

     – Tomasz Suś – Burmistrz GiM. Dobczyce

     – Andrzej Staszczyk – Członek Prezydium ZW Małopolskiego TKKF

     – Karol Oleksy –  Komandor Zlotu-Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego  TKKF.

VIII. Impreza przebiegła w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze stworzonej przez   uczestników i organizatorów.

Równocześnie ze Zlotem w Dobczycach odbywał się 7 WYPAS – lokalna impreza folklorystyczna , którego finał odbył się w miejscu Zlotu rowerowego, po jego zakończeniu.

7 WYPASOWI  towarzyszył  zlot samochodów zabytkowych oraz młodzieżowa orkiestra dęta . Dla uczestników Zlotu rowerowego była to dodatkowa atrakcja.

Wszyscy uczestnicy Zlotu otrzymali okolicznościowe plakietki wraz ze smyczką oraz gorący posiłek i napoje.

Za współorganizację Zlotu , Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uhonorował gospodarzy okolicznościowymi statuetkami  i koszulkami.

Specjalne podziękowania skierowano na ręce gospodarza Burmistrza Tomasza Susia za współorganizację Zlotu , członków Komitetu Organizacyjnego oraz wszystkich działaczy Małopolskiego TKKF, obsługi sędziowskiej i  technicznej.

IX. Wsparcia finansowego  na  organizację  imprezy  udzieliły :

–    Gmina  Drwinia

–    Gmina  i  Miasto  Dobczyce

–    Gmina Kłaj

–    Województwo  Małopolskie

–    Zarząd  Wojewódzki Małopolskiego  TKKF

 X. W trakcie  Zlotu  promowane  były :

–    Miasta  i  Gminy  biorące  udział  w  Zlocie

–    Województwo  Małopolskie

–     Małopolskie  Towarzystwo  Krzewienia  Kultury  Fizycznej, które w bieżącym roku obchodzi Jubileusz 62-lecia istnienia, poprzez  wywieszone  na  terenie  obiektu : herby, loga , banery , flagi  i  foldery   i  materiały  informacyjne .