Jubileusz 70-lecia Nowej Huty na sportowo

Szanowni Państwo! W tym roku Nowa Huta obchodzi Jubileusz 70. lecia swego istnienia. Budowano ją z myślą o wielkim przemyśle metalurgicznym. Powstało miasto – dla jednych symbol marzeń, dla innych gniazdo buntu i niepokoju, które jednak ściągało tysiące młodych ludzi. Była praca, pieniądze i mieszkania, ambitni, pracowici ludzie – Kraków też wiele na tym skorzystał.

     Budując nowoczesne miasto i wielki metalurgiczny kombinat, pomyślano też o stworzeniu warunków do wypoczynku i uprawiania masowego sportu i rekreacji fizycznej dla wszystkich.

     Początki były trudne, a wielu przybyłych do Nowej Huty młodych ludzi dotąd niewiele wiedziało o sportowej rywalizacji. Sport dla nich stanowił pewne tabu, którego przezwyciężenie zajęło jego pierwszym entuzjastom sporo czasu.

     Pokonywanie trudności i barier kulturowych, brak sportowego zaplecza i stosownego sprzętu, to tylko część wyzwań, wymagających szybkiej realizacji. Wyśmiewane początkowo pierwsze zawody sportowe z czasem przekształciły się w masowe – hutnicze, dzielnicowe i wojewódzkie spartakiady, a liczny w nich udział jednoczył i integrował przybyszów z całej Polski, których los związał z tym miastem na dobre i na złe, lecz nim do tego doszło, minęło sporo czasu.

     Szanowni Państwo! Nowa Huta kończy już 70 lat. Dla mieszkańców Dzielnicy, dla działaczy i sympatyków sportu i rekreacji pod flagą TKKF, jest to szczególny rok, czas wspomnień, dokonań i podsumowań – taki mały rachunek sumienia, warty oceny lub rozgrzeszenia. W trakcie minionych lat wiele się tutaj zmieniło i wydarzyło, a  wiele może się jeszcze zdarzyć.

     Trudno jest w kilku słowach lub zdaniach to wszystko spisać i opowiedzieć. Jakaś ważna epoka życia i działalności bezpowrotnie minęła i przeszła do historii. W swych niezgłębionych archiwach zamknęła nasze dążenia, pomysły i dokonania, z których jesteśmy dumni. Niech sport i rekreacja fizyczna triumfują przez pokolenia, bo to jest naszym celem i obowiązkiem, zgodnie z ideą Jurka Owsiaka „Do końca świata i o jeden dzień dłużej”.

     W miarę upływu lat osiedla Nowej Huty w coraz większym stopniu stają się terenami rekreacyjnej przestrzeni dla mieszkańców Dzielnicy, wyposażanymi w proste urządzenia do ćwiczeń, gier i zabaw na wolnym powietrzu, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, powstającymi z dnia na dzień. Za sprawą nowohuckich klubów sportowych oraz innych ogniw sportu i rekreacji, a także ich działaczy, Nowa Huta może już wkrótce stać się wiodącym ośrodkiem sportu i rekreacji w Krakowie; jest tylko jeden warunek – działalność tę naprawdę trzeba dofinansować, a z tym już nie jest najlepiej. W tym wielkim dziele odnowy i wprowadzania nowego, zdrowego stylu życia wśród społeczności Nowej Huty, liczymy na dalszą pomoc i wsparcie ze strony naszych przedstawicieli we władzach administracyjno-samorządowych Krakowa i Nowej Huty, o co prosimy.

    Z okazji 70.urodzin Nowej Huty Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski ogłosił harmonogram obchodów 70.lecia Nowej Huty, na który składa się mnóstwo projektów, również o charakterze sportowym. Podejmowane są też różne inicjatywy społeczne i zobowiązania na rzecz Nowej Huty i jej mieszkańców.

     Zgodnie z programem Jubileuszu część imprez, które tradycyjnie odbywają się w centrum Krakowa, zostanie w tym roku przeniesionych na teren Nowej Huty. Jedną z inicjatyw społecznych z okazji 70.lecia urodzin Nowej Huty, której realizatorem będzie Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, jest impreza sportowa, składająca się z trzech turniejów: szachowego, brydżowego oraz tenisa stołowego, o Puchar „Ligi Czarnej Kawy”, zorganizowanych pod hasłem:

„Przywróćmy Nowej Hucie Jej Dobre Imię”.

     Idea powołania do działalności tzw. Ligi Czarnej Kawy” powstała pod koniec lat 50. XX wieku, a sama „Liga” założona została w roku 1961, z inicjatywy grupy działaczy i zawodników, kończących karierę zawodniczą. Szczegółowo tematyka ta zostanie przedstawiona w przygotowywanej do druku Monografii sportu i rekreacji z okazji 70.lecia Nowej Huty, autorstwa Władysława Łopatki, pt. „O Nowej to Hucie są słowa”.   

     W celu zorganizowania tej jubileuszowej imprezy sportowej zawiązał się Komitet Organizacyjny w składzie: Pan Marek Hohenauer – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice, Pan Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, a zarazem Członek Zarządu Ogniska TKKF „Apollo” Przy SM „Mistrzejowice-Północ”, Pan Władysław Łopatka – Członek ZW MTKKF, Redaktor Naczelny „Kuriera Małopolskiego TKKF”, Pan Mariusz Stanaszek – Prezes Międzyzakładowego Ogniska TKKF „Drogowiec”, Sędzia Szachowy klasy FIDE i Pani Agata Kowal – Mistrz Międzynarodowy, trener klas brydżowych.

     Turnieje odbędą się 2 czerwca 2019 roku (niedziela) w Liceum Ogólnokształcącym Nr  XXX na os. „Dywizjonu 303” 66 w Nowej Hucie. Uroczyste otwarcie imprezy przewidziano o godz. 10.00.

     Dla każdego turnieju opracowano oddzielny regulamin, uwzględniający sposób jego przeprowadzenia, a w przypadku tenisa stołowego określono też kategorie wiekowe uczestników.

     Zgodnie z wnioskiem grupy tenisistów stołowych z Centrum Aktywności Seniora „Fruwająca Ryba”, funkcjonującym w osiedlu Na Skarpie 35, jedną z kategorii wiekowych turnieju tenisa stołowego będzie kategoria 70+, czyli:

„Turniej 70.latków na 70.lecie Nowej Huty”.

Regulamin Szachy

Regulamin Brydż

Regulamin Tenis stołowy

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

Napisz komentar

zobacz wszystkie komentarze

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast