Jubileusz 70-lecia Nowej Huty na sportowo

Szanowni Państwo! W tym roku Nowa Huta obchodzi Jubileusz 70. lecia swego istnienia. Budowano ją z myślą o wielkim przemyśle metalurgicznym. Powstało miasto – dla jednych symbol marzeń, dla innych gniazdo buntu i niepokoju, które jednak ściągało tysiące młodych ludzi. Była praca, pieniądze i mieszkania, ambitni, pracowici ludzie – Kraków też wiele na tym skorzystał.

     Budując nowoczesne miasto i wielki metalurgiczny kombinat, pomyślano też o stworzeniu warunków do wypoczynku i uprawiania masowego sportu i rekreacji fizycznej dla wszystkich.

     Początki były trudne, a wielu przybyłych do Nowej Huty młodych ludzi dotąd niewiele wiedziało o sportowej rywalizacji. Sport dla nich stanowił pewne tabu, którego przezwyciężenie zajęło jego pierwszym entuzjastom sporo czasu.

     Pokonywanie trudności i barier kulturowych, brak sportowego zaplecza i stosownego sprzętu, to tylko część wyzwań, wymagających szybkiej realizacji. Wyśmiewane początkowo pierwsze zawody sportowe z czasem przekształciły się w masowe – hutnicze, dzielnicowe i wojewódzkie spartakiady, a liczny w nich udział jednoczył i integrował przybyszów z całej Polski, których los związał z tym miastem na dobre i na złe, lecz nim do tego doszło, minęło sporo czasu.

     Szanowni Państwo! Nowa Huta kończy już 70 lat. Dla mieszkańców Dzielnicy, dla działaczy i sympatyków sportu i rekreacji pod flagą TKKF, jest to szczególny rok, czas wspomnień, dokonań i podsumowań – taki mały rachunek sumienia, warty oceny lub rozgrzeszenia. W trakcie minionych lat wiele się tutaj zmieniło i wydarzyło, a  wiele może się jeszcze zdarzyć.

     Trudno jest w kilku słowach lub zdaniach to wszystko spisać i opowiedzieć. Jakaś ważna epoka życia i działalności bezpowrotnie minęła i przeszła do historii. W swych niezgłębionych archiwach zamknęła nasze dążenia, pomysły i dokonania, z których jesteśmy dumni. Niech sport i rekreacja fizyczna triumfują przez pokolenia, bo to jest naszym celem i obowiązkiem, zgodnie z ideą Jurka Owsiaka „Do końca świata i o jeden dzień dłużej”.

     W miarę upływu lat osiedla Nowej Huty w coraz większym stopniu stają się terenami rekreacyjnej przestrzeni dla mieszkańców Dzielnicy, wyposażanymi w proste urządzenia do ćwiczeń, gier i zabaw na wolnym powietrzu, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, powstającymi z dnia na dzień. Za sprawą nowohuckich klubów sportowych oraz innych ogniw sportu i rekreacji, a także ich działaczy, Nowa Huta może już wkrótce stać się wiodącym ośrodkiem sportu i rekreacji w Krakowie; jest tylko jeden warunek – działalność tę naprawdę trzeba dofinansować, a z tym już nie jest najlepiej. W tym wielkim dziele odnowy i wprowadzania nowego, zdrowego stylu życia wśród społeczności Nowej Huty, liczymy na dalszą pomoc i wsparcie ze strony naszych przedstawicieli we władzach administracyjno-samorządowych Krakowa i Nowej Huty, o co prosimy.

    Z okazji 70.urodzin Nowej Huty Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski ogłosił harmonogram obchodów 70.lecia Nowej Huty, na który składa się mnóstwo projektów, również o charakterze sportowym. Podejmowane są też różne inicjatywy społeczne i zobowiązania na rzecz Nowej Huty i jej mieszkańców.

     Zgodnie z programem Jubileuszu część imprez, które tradycyjnie odbywają się w centrum Krakowa, zostanie w tym roku przeniesionych na teren Nowej Huty. Jedną z inicjatyw społecznych z okazji 70.lecia urodzin Nowej Huty, której realizatorem będzie Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, jest impreza sportowa, składająca się z trzech turniejów: szachowego, brydżowego oraz tenisa stołowego, o Puchar „Ligi Czarnej Kawy”, zorganizowanych pod hasłem:

„Przywróćmy Nowej Hucie Jej Dobre Imię”.

     Idea powołania do działalności tzw. Ligi Czarnej Kawy” powstała pod koniec lat 50. XX wieku, a sama „Liga” założona została w roku 1961, z inicjatywy grupy działaczy i zawodników, kończących karierę zawodniczą. Szczegółowo tematyka ta zostanie przedstawiona w przygotowywanej do druku Monografii sportu i rekreacji z okazji 70.lecia Nowej Huty, autorstwa Władysława Łopatki, pt. „O Nowej to Hucie są słowa”.   

     W celu zorganizowania tej jubileuszowej imprezy sportowej zawiązał się Komitet Organizacyjny w składzie: Pan Marek Hohenauer – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice, Pan Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, a zarazem Członek Zarządu Ogniska TKKF „Apollo” Przy SM „Mistrzejowice-Północ”, Pan Władysław Łopatka – Członek ZW MTKKF, Redaktor Naczelny „Kuriera Małopolskiego TKKF”, Pan Mariusz Stanaszek – Prezes Międzyzakładowego Ogniska TKKF „Drogowiec”, Sędzia Szachowy klasy FIDE i Pani Agata Kowal – Mistrz Międzynarodowy, trener klas brydżowych.

     Turnieje odbędą się 2 czerwca 2019 roku (niedziela) w Liceum Ogólnokształcącym Nr  XXX na os. „Dywizjonu 303” 66 w Nowej Hucie. Uroczyste otwarcie imprezy przewidziano o godz. 10.00.

     Dla każdego turnieju opracowano oddzielny regulamin, uwzględniający sposób jego przeprowadzenia, a w przypadku tenisa stołowego określono też kategorie wiekowe uczestników.

     Zgodnie z wnioskiem grupy tenisistów stołowych z Centrum Aktywności Seniora „Fruwająca Ryba”, funkcjonującym w osiedlu Na Skarpie 35, jedną z kategorii wiekowych turnieju tenisa stołowego będzie kategoria 70+, czyli:

„Turniej 70.latków na 70.lecie Nowej Huty”.

Regulamin Szachy

Regulamin Brydż

Regulamin Tenis stołowy

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków.