W dniu 21.05.2017 r. w Parku Rodzinnym „Uzbornia” odbył się XVI Małopolski Rodzinny Zlot „Rowerem po zdrowie” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego- Pana Jacka Krupy.
Celem imprezy była promocja i ukazanie walorów turystyczno-przyrodniczych Ziemi Małopolskiej przez którą przebiegają trasy Zlotu ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Bocheńskiej i Miasta Bochni, popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych środowisk – nawiązania bliskich kontaktów, promocja 60-letniego dorobku i działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Organizatorem zlotu byli:
– Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej- Zarząd Wojewódzki
– Miasto Bochnia
Partnerami, współorganizatorami i sponsorami byli:
– Województwo Małopolskie
– Miasta i Gminy: M. Bochnia, M. Brzesko, G i M Dobczyce, G. Drwinia, G. Kłaj, G. Łapanów, MiG Niepołomice, G. Raciechowice, G. Szczurowa
– Ogniska TKKF: Dobczyce, „Wiarus”- Niepołomice, „Sokół”- Brzesko,” Azoty” – Tarnów, „Apollo„ – Kraków, „Leskowiec” Wadowice
Wsparcia medialnego udzielili:
– Dziennik Polski
– Kurier Małopolskiego TKKF
– Kronika Bocheńska
– Internetowy Serwis Lokalny Bochni@nin www.bochnianin.pl
– Bochnia Miasto Soli www.bochnia.eu
Komitet Honorowy tworzyli:
– Zofia Czupryna Prezes Honorowy Małopolskiego TKKF
– Leszek Tytko Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
– Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia
– Grzegorz Wawryka Burmistrz Miasta Brzesko
– Paweł Machnicki Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
– Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia
– Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj
– Robert Roj Wójt Gminy Łapanów
– Roman Ptak Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
– Marek Gabzdyl Wójt Gminy Raciechowice
– Marian Zalewski Wójt Gmina Szczurowa
Komitet Organizacyjny tworzyli :
– Maciej Piątek Miasto Bochnia – Przewodnicząca Komitetu
– Karol Oleksy Komandor Zlotu – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
– Katarzyna Oleksy Główny Sędzia MTKKF
– Janina Szczurek Kierownik Biura Zlotu
– Sabina Bajda Miasto Bochnia
– Dorota Błoniarczyk Miasto Bochnia
– Anna Kocot-Maciuszek Miasto Bochnia
– Marek Serwin Miasto Brzesko
– Iwona Kania Gmina i Miasto Dobczyce
– Wiktor Piwowarski Gmina i Miasto Dobczyce – Prezes TKKF Dobczyce
– Radosław Brydniak Gmina Drwinia
– Michał Rudnik Gmina Drwinia
– Małgorzata Balik Gmina Kłaj
– Zbigniew Prochwicz Gmina Kłaj
– Tadeusz Mazur Gmina Łapanów
– Leon Pitucha Miasto i Gmina Niepołomice – Prezes TKKF „Wiarus„ Niepołomice
– Zdzisław Urantówka Miasto i Gmina Niepołomice
– Halina Zając Gmina Raciechowice
– Elżbieta Gądek Gmina Szczurowa
– Robert Dzień Gmina Szczurowa
– Józef Szczepanek Prezes TKKF „Azoty„ Tarnów
– Halina Kulbacka Prezes TKKF „Leskowiec” Wadowice

Uroczystego otwarcia imprezy w obecności zaproszonych gości dokonali:
– Zofia Czupryna Prezes Honorowy Małopolskiego TKKF
– Leszek Tytko Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
– Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia
– Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia
– Karol Oleksy Komandor Zlotu
W Zlocie uczestniczyło 455 osób:
I. Na rowerach w grupach zorganizowanych i indywidualnie przybyło 264 zawodników z miejscowości Województwa Małopolskiego, między innymi z : Dobczyc, Drwini, Łapanowa, Krakowa, M. Bochni, Szczurowej, Brzeska, Kłaju, Raciechowic, Niepołomic, Brzeźnicy, Myślenic, Tarnowa i innych.
Około120 osób przybyło innymi środkami komunikacyjnymi, natomiast około 36 osób stanowili członkowie orkiestr, zespołów tanecznych, występujących podczas Zlotu.

Wyniki konkurencji rekreacyjnych indywidualnych i zespołowych

II. W trójboju VIP-ów, na który składały się trzy konkurencje (rzut lotkami do tarczy, wyścig na rowerze tzw. „żółwi przejazd„ i rzut wałkiem do manekina), startowało 12 osób – VIP-ów.
Kolejność była następująca:
1 miejsce- Tadeusz Mazur – Gmina Łapanów
2 miejsce- Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia
3 miejsce- Jan Pająk – Wójt Gminy Drwinia
4 miejsce- Wojciech Wilk – Gmina Kłaj
5 miejsce- Marek Serwin Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko
6 miejsce- Andrzej Staszczyk – Członek Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
7 miejsce- Marcin Swornowski – Gmina Szczurowa
8 miejsce- Leon Pitucha – Prezes Ogniska TKKF „Wiarus„ Niepołomice
9 miejsce- Zdzisław Urantówka – Miasto i Gmina Niepołomice
10 miejsce – Lucyna Motyka – Gmina Raciechowice
11 miejsce – Józef Szczepanek TKKF – „Azoty” Tarnów
12 miejsce – Piotr Rusek – TKKF „Apollo„ Kraków
Najlepsza trójka VIP-ów otrzymała: statuetki i dyplomy, natomiast za miejsca IV do VI – dyplomy.

III. W konkurencji zgadywanka terenowa startowało 18 zespołów 2 osobowych z 7 miast i gmin. Konkurencja składała się z 6–ciu stacji sprawnościowych i odpowiedzi na 12 pytań testowych.
Najlepsze zespoły to:
1. Sajak Jadwiga – Laskowicz Dagmara Brzezie 192 pkt
2. Kurek Tomasz – Kurek Maciej Bochnia 186 pkt
3. Górnisiewicz Alicja – Łętocha Natalia Raciechowice 176 pkt
4. Rzeźnik Monika – Gwindała Ernest Szczurowa 174 pkt
5. Nowak Julia – Nowak Krzysztof Niepołomice 168 pkt
6. Wojnicki Piotr – Krawczyk Piotr Szczurowa 167 pkt

IV. Konkurencja przeciągania liny rozegrana została w dwóch kategoriach wiekowych:
do 16 lat i powyżej 16 lat w systemie pucharowym. Startowało 72 osoby.
Kategoria do 16 lat.
Startowały 4 drużyny sześcioosobowe z : M.Brzeska, G.Drwinia, G.Kłaj i M.Bochnia.
W sumie startowało 24 osoby.
Wyniki:
1.Miasto Brzesko /Wojciech Wilk, Mikołaj Zaczyński, Maciej Ormiański, Konrad Dzięgiel, Karol Zaczyński, Nikodem Dzięgiel/
2.Gmina Drwinia /Andelika Gołąb, Julia Linczowska, Aleksandra Styczeń, Anna Głogowska, Anna Styczeń, Oskar Aksamit/
3.Gmina Kłaj /Artur Prochwicz, Kamil Chmielek, Bartek Chojnacki, Karol Palich, Maria Chojnacka, Małgorzata Świętek/
4.Miasto Bochnia /Michał Kurek, Marcin Kurek, Mateusz Błoniarczyk, Dominika Dobrzańska, Maciej Warchoł, Kasia Błoniarczyk/

Kategoria powyżej 16 lat.
Startowało 8 drużyn sześcioosobowych z : M.Brzeska, G.Drwinia, G Kłaj, M.Bochnia, G.Szczurowa, MiG.Niepołomice, G.Łapanów i G.Raciechowice.
W sumie startowało 48 osób.
Wyniki:
1.M. Bochnia /Tomasz Kurek, Joanna Dobrzańska, Mariusz Alfawicki , Andrzej Olewiński, Łukasz Czubek, Kamil Warchoł/
2.G. Drwinia /Michał Rudnik. Jan Pająk, Paweł Jawień, Antoni Uranowski, Sabina Swarzewska, Katarzyna Aksamit/
3.G. Kłaj /Zbigniew Prochwicz, Wojciech Wilk, Krzysztof Chojnacki, Remigiusz Laskowicz, Marek Wróbel, Andrzej Polich/
4.M. Brzesko /Łucja Klimek, Joanna Daniec, Władysława Zaczyńska, Jolanta Piekarz, Andżelika Woda, Dobrawa Dzięgiel/
Zespoły zwycięskie uhonorowane zostały dyplomami i medalami.

V. Konkurencje rekreacyjne odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: do lat 12 i 12-16 lat z podziałem na dziewczynki i chłopców oraz powyżej 16 lat z podziałem na kobiety i mężczyzn.
W każdej kategorii wiekowej rozegranych zostało trzy konkurencje rekreacyjne. Ogólnie w konkurencjach rekreacyjnych startowało 156 osób.

W poszczególnych konkurencjach uzyskano następujące wyniki:
Rzut ringo – do lat 10 dziewczynki:
1. Głogowska Anna – Gmina Drwinia 35 pkt.
2. Smarzewska Eliza – Gmina Drwinia 5 pkt

Rzut ringo – do lat 10 chłopcy:
1. Śliwiński Paweł -Gmina Szczurowa 20 pkt
2. Konieczny Paweł – Wojciechowice 15 pkt
3. Aksamit Oskar – Gmina Drwinia 10 pkt

Rzut sześcianami – do lat 10 dziewczynki:
1. Alfawicka Kasia – Miasto Bochnia 59 pkt
2. Drozdowicz Ania – Gmina i Miasto Dobczyce 57 pkt
3. Ciszek Ola – Gmina Łapanów 56 pkt

Rzut sześcianami – do lat 10 chłopcy:
1. Alfawicki Norbert – Miasto Bochnia 65 pkt
2. Pochroń Kamil – Gmina Szczurowa 64 pkt
3. Zuzia Dariusz – Brzeźnica 60 pkt

Zbieranie piłeczek- do lat 10 dziewczynki:
1. Lińczowska Julia – Gmina Drwinia 15,34 sek.
2. Drozdowicz Ania – Gmina i Miasto Dobczyce 20,16 sek.
3. Daniec Julka – Miasto Brzesko 22,21 sek

Zbieranie piłeczek – do lat 10 chłopcy:
1. Alfawicki Filip – Miasto Bochnia 13,03 sek
2. Pochroń Kamil – Gmina Szczurowa 16,33 sek.
3. Serwin Maxymilian – Miasto Brzesko 27,18 sek.

Strzały do punktowanej bramki – 10-15 lat dziewczęta:
1. Kamysz Anastazja – Gmina Szczurowa 6 pkt
2. Linczowska Julia – Domasłowice 5 pkt
3. Gornisiewicz Alicja – Gmina Raciechowice 4 pkt

Strzały do punktowanej bramki – 10-15 lat chłopcy:
1. Skiba Wojciech – Gmina Raciechowice 11 pkt
2. Zaczyński Karol – Miasto Brzesko 9 pkt
3. Mączka Krystian – Miasto Bochnia 9 pkt

Rzut ringo na szachownice – 10-15 lat dziewczęta:
1. Jędryka Katarzyna – Miasto Brzesko 19 pkt
2. Satoła Maja – Gmina Łapanów 17 pkt /10 pkt – 1 rzut/
3. Pacek Julia – Gmina Łapanów 17 pkt /5 pkt – 1 rzut/

Rzut ringo na szachownice- 10-15 lat chłopcy:
1. Kozak Eryk – Gmina Szczurowa 28 pkt
2. Pukal Hubert – Gmina Szczurowa 27 pkt
3. Toporkiewicz Radosław – Gmina Łapanów 26 pkt

Rzut do kosza – 10-15 lat dziewczęta:
1. Mądrzyk Julia – Gmina Szczurowa 3 pkt
2. Siwek Aleksandra – Gmina Łapanów 2 pkt
3. Pawlik Emilia – Gmina Szczurowa 2 pkt

Rzut do kosza – 10-15 lat chłopcy:
1. Pukal Hubert – Gmina Szczurowa 3 pkt
2. Mudała Daniel – Gmina Szczurowa 3 pkt
3. Zabiegała Remigiusz – Gmina Szczurowa 3 pkt

Rzut „ Zośką „ na drabinę – 16 lat kobiety:
1. Kulijewicz Grażyna – Gmina Łapanów 41 pkt
2. Piekarz Joanna – Miasto Brzesko 40 pkt
3. Kuśmierz Ewa – Gmina Szczurowa 36 pkt

Rzut „ Zośką” na drabinę – 16 lat mężczyźni:
1. Piekarz Wiesław – Miasto Brzesko 46 pkt
2. Mazur Tadeusz – Gmina Łapanów 43 pkt /pierwszy rzut 10 pkt/
3. Zięba Michał – Gmina Raciechowice 43 pkt /drugi rzut 10 pkt/

Rzut lotką do tarczy – powyżej 16 lat kobiety:
1.Małek Katarzyna – Miasto Bochnia 29 pkt
2. Książek Małgorzata – Gmina Szczurowa 28 pkt
3. Tabor Maria – Miasto i Gmina Niepołomice 27 pkt

Rzut lotką do tarczy – powyżej 16 lat mężczyźni:
1.Ziemba Michał – Gmina Raciechowice 35 pkt
2. Alfawicki Mariusz – Miasto Bochnia 34 pkt
3.Palik Andrzej – Gmina Kłaj 33 pkt

Toczenie kul – powyżej 16 lat kobiety:
1. Warchoł Jolanta – Miasto Bochnia 8 pkt
2. Pawlik Emilia – Gmina Szczurowa 8 pkt
3.Ludwa Alicja – Miasto Brzesko 6 pkt

Toczenie kul – powyżej 16 lat mężczyźni:
1. Warchoł Maciej – Miasto Bochnia 9 pkt
2. Kulijewicz Piotr – Gmina Łapanów 9 pkt
3. Śliwiński Paweł – Gmina Szczurowa 8 pkt

VI. W klasyfikacji na najliczniejszą grupę zorganizowaną zwyciężyli:
1 miejsce Gmina Szczurowa – 52 kolarzy
2 miejsce Gmina Kłaj – 37 kolarzy
3 miejsce Miasto Brzesko – 32 kolarzy

VII. Największą atrakcja Zlotu jak co roku było losowanie wśród uczestników rowerów, które zostały ufundowane przez organizatorów.
Losowanie rowerów sprawnie przeprowadzili:
– Tomasz Ryncarz Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Bochnia
– Zofia Czupryna Honorowy Prezes Małopolskiego TKKF
– Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
– Karol Oleksy – Komandor Zlotu-Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.

VIII. Impreza przebiegła w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze stworzonej przez uczestników i organizatorów. Na scenie podczas Zlotu prezentowały się zespoły artystyczne, które umilały czas uczestnikom.
Były to:
– DENS END FAN zespół przedszkolaków i młodzieży prowadzony przez
Ewę Lipińską-Glica przy zespole szkól w Gminie Kłaj
– Młodzieżowy Zespół Muzyczny „Lubię To„ z Gmina Łapanów

Wszyscy uczestnicy Zlotu otrzymali okolicznościowe pamiątki w postaci butonów z kolarzem oraz gorący posiłek i napoje.
Za współorganizację Zlotu, Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uhonorował gospodarzy okolicznościowymi statuetkami i koszulkami.
Specjalne podziękowania skierowano na ręce gospodarza Burmistrza Stefana Kolawińskiego za współorganizację Zlotu, członków Komitetu Organizacyjnego oraz wszystkich działaczy Małopolskiego TKKF, obsługi sędziowskiej i technicznej.

IX. Wsparcia finansowego na organizację imprezy udzieliły:
– Miasto Brzesko
– Gmina Drwinia
– Gmina i Miasto Dobczyce
– Gmina Kłaj
– Gmina Łapanów
– Miasto i Gmina Niepołomice
– Gmina Raciechowice
– Gmina Szczurowa
– Województwo Małopolskie
– Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF

X. W trakcie Zlotu promowane były:
– Miasta i Gminy biorące udział w Zlocie
– Województwo Małopolskie
– Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które w bieżącym roku obchodzi Jubileusz 60-lecia istnienia

Małopolskie TKKF Zarząd Wojewódzki