Zapraszamy do zapisu na Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ 
Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres : tkkf@tkkf.com 

Do pobrania:

Regulamin Mistrzostw pdf 
Karta zgłoszenia xls

VII MISTRZOSTWA KRAKOWA SENIORÓW 65+ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

  VII Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ , 70+ , 75+  80+  zostaną rozegrane w dniach :

  19-20  września  2022r.  na obiektach KS „ Bronowianka” w Krakowie, ul. Zarzecze 124A

Celem wydarzenia jest m.in. propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową seniorów, popularyzacja różnych dyscyplin sportowych wśród seniorów 65+, wyłonienie mistrzów wśród seniorów – kobiet i mężczyzn  w kategoriach : 65+, 70+, 75+, 80+ w dyscyplinach rozgrywanych w ramach mistrzostw oraz nawiązanie kontaktów towarzyskich między uczestnikami.

VII Mistrzostwa będą przeprowadzone w 10 dyscyplinach sportowych , w których zawodniczki i zawodnicy będą rywalizować o Puchar Prezydenta i medale .

Są to : badminton, bule, biegi, nordic walking, pływanie, ringo, rowerowy tor przeszkód, tenis stołowy, tenis ziemny, wielobój sprawnościowy.

Jedynasta konkurencja to aqua aerobic czyli gimnastyka w wodzie w formie treningu. 

Program  :  

 19 września 2022 r./ poniedziałek /

          godz.9:00 – 10:30    Weryfikacja zawodników

          godz.10:30               Otwarcie VII Mistrzostw

          godz.11:15 – 17:00  Rozpoczęcie gier :                                                         

                                               – badminton (rozpoczęcie  godz.13:30, zawodnicy

                                                 mają  zweryfikować swój start do godz. 13:00)

                                               – bule

                                               – rowerowy tor przeszkód (rozpoczęcie godz. 13:00,

                                                 zawodnicy mają zweryfikować swój start do

                                                 godz.12:30 )

                                               – nordic walking : pokaz, instruktaż z  rozgrzewką,

                                                 wymarsz na trasę, po powrocie start w konkurencji na  czas           

                                               – tenis  stołowy 

                                               – wielobój sprawnościowy                 

 

          20 września  2022 r. / wtorek /

           godz.8:30    – 11:30   Weryfikacja zawodników                                    

           godz.9:00     – 11:00   Pływanie 50 m styl dowolny

           godz.10:00  – 14:00   Rozpoczęcie konkurencji :

                                                 – ringo

                                                 – tenis ziemny

                                                 – wielobój sprawnościowy 

           godz.11:00 – 12:30   Aqua aerobic – pokaz i uczestnictwo w treningu

           godz.13:00                  Biegi : 300m, 600 m, 900 m,

           godz.14:30                  Dekoracja najlepszych zawodniczek  i

                                                 zawodników 65+ , 70+ , 75+, 80+

           godz.15:00                  Zamknięcie VII Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+

Warto wiedzieć

Organizatorem VII Mistrzostw  jest Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Polityki Senioralnej.

Realizatorzy : Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki   i  Klub Sportowy „ Bronowianka „

Partnerami są : Rada Krakowskich Seniorów i Miejska sieć  Centrów  Aktywności Seniora.

Opiekę medialną sprawują :

   – TVP3 Kraków

   – Radio Kraków

   – KRAKÓW.PL

   – Głos Tygodnik Nowohucki

    – Gazeta Senior.pl  

    – Kurier Małopolskiego TKKF

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

          1.Prawo udziału w Mistrzostwach mają seniorzy –  mieszkańcy Gminy 

             Miejskiej Kraków – kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat do

             dnia 19.09.2022.

            2.Każdy senior ma prawo startu w dowolnej wybranej dyscyplinie 

               Mistrzostw pod warunkiem, że nie będzie kolizji czasowej.

            3.W przypadku zgłoszeń pojedynczych w danej kategorii wiekowej nie jest

               możliwe rozgrywanie spotkań pomiędzy kobietą i mężczyzną.

               Natomiast pojedyncza zawodniczka lub pojedynczy zawodnik w danej kategorii

               wiekowej ma prawo startu w niższej kategorii wiekowej.

            4.Uczestnictwo w Mistrzostwach jest bezpłatne.

            5.Zgłoszenia pisemnie i telefonicznie należy kierować do dnia :

                  13 września 2022 ( wtorek) pod adresem :

                  Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia

                  Kultury Fizycznej, 32-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14

                  E- mail : tkkf@tkkf.com

                  Tel.   12 / 633-26-62  godz. 10:00 do 14:30    

            6.Karta zgłoszenia uczestnika jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

               Do pobrania :  www.facebook.com/MTKKF

               lub  dlaseniora.krakow.pl

               lub w Biurze Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Kraków ul.Lenartowicza 14
               w godz.10:00 – 14:30 od poniedziałku do piątku

           7.W związku z tym, że  w VII Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+zaplanowano udział
               350 uczestników, zostanie przygotowanych 350  pakietów startowych  (koszulka, woda                                mineralna, baton energetyczny lub bułka regeneracyjna). Pakiety startowe otrzyma   
               pierwszych 350 osób zgłoszonych do Mistrzostw do   13.09.2022 i zweryfikowanych w biurze                     zawodów w dniu 19.09.2022 i  20.09.2022.

                Po wyczerpaniu pakietów startowych, udział  w  Mistrzostwach, jest możliwy, ale zgłoszone                        osoby nie otrzymają pakietu startowego.

           8.Wszyscy zawodnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

                                                                            Realizatorzy :

                                      Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

                                                                        KS Bronowianka