Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza mieszkańców Krakowa 50+ do udziału w programie „Droga do zdrowia z TKKF – Bądź aktywny”. W ramach programu prowadzone są zajęcia prozdrowotne- ćwiczenia dla osób po 50 roku życia, nadwagą lub lekkim bólem kręgosłupa. Zajęcia prowadzi Pani dr Grażyna Kołomyjska w Studiu Zdrowia i Promocji Urody na ul. Józefińskiej 22 w Krakowie. Program rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca listopada.
Informacje Katarzyna Oleksy Tel. 506-477-006.
Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków i MSiT poprzez Zarząd Główny TKKF.