STANDARDY OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY (Standardy Ochrony Małoletnich) biorących udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych i w zespołach ćwiczebnych organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Krakowie. – PDF

Załącznik nr 1 Oświadczenie – PDF

Załącznik nr 2 Oświadczenie – PDF

Załącznik nr 3 Karta interwencji – PDF

Załącznik nr 4 Oświadczenie – PDF

Załącznik nr 5 Skrócone standardy  – PDF