Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców

1. Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do udziału w I Turnieju z cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym, który odbędzie się w sobotę 2 marca 2024 r. w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie (obok osiedla Widok).
Informujemy, że oprócz gier indywidualnych i debli „open”, podtrzymuje się dodatkową grę pojedynczą „open”, za dodatkową opłatą.
Prawo udziału w Turnieju mają osoby/zespoły, które, opłacą wpisowe przed ustaloną datą turnieju na konto Małopolskiego TKKF (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz jakiego turnieju i jakich gier przelew dotyczy: (gry indywidualne, gry indywidualne „open”, deble „open”).
Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy tkkf@tkkf.com. lub telefonicznie 12/633-26-62 lub 515 182 228.
Dowód opłaty wpisowego należy przedstawić w biurze zawodów przy weryfikacji w dniu zawodów. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

UWAGA: Zawodnicy, którzy nie opłacą wpisowego przed datą turnieju: w grach indywidualnych kobiet i mężczyzn, oraz
w grach indywidualnych „open”, ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 5 zł w dniu turnieju w biurze zawodów.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Art. 106 b ust. 5 ustawy o VAT faktura do paragonu może być wystawiona tylko, gdy został umieszczony na paragonie NIP nabywcy. W związku z tym faktura będzie wystawiana tylko na podstawie zgłoszonego NIP-u. Prośbę o wystawienie faktury, podając wszystkie dane firmy (łącznie z NIP-em) należy przesłać na adres Małopolskiego TKKF e-mailem: tkkf@tkkf.com, telefonicznie lub w dniu turnieju.

3. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na formularzu: Zgłoszenie – zgoda (załącznik Nr 2 do Regulaminu) z podpisem obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.

4. Zgłoszenia indywidualne, indywidualne „open” oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez Kluby i inne instytucje, dokonujemy na formularzu: Karta zgłoszenia – zgoda (załącznik Nr 1 do Regulaminu). W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.

5. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki
31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.
Krakowski Bank Spółdzielczy
Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

6. Prawo udziału w imprezie mają:
* dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:
* czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,
* czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,
* byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2022 roku.
 Podstawowe wpisowe w grach indywidualnych wynosi:
– dziewczęta i chłopcy w kat.7-10,11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 25 zł
– kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat – 30 zł
– gry indywidualne „open” (w której grać mogą wszyscy) – 25 zł
 Podstawowe wpisowe w grach deblowych „open”- dorośli i młodzież (deble czy miksty) – 30 zł

7. Proponowany program Turnieju:
a. godz. 8:15 – 9.00 – rozgrzewka i weryfikacja zawodników do lat 15.
– godz. 9:00 – 9:15 – otwarcie turnieju dla zawodników do lat 15.
– godz. 9:20 – rozpoczęcie gier w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 7-10 lat i 11 – 15 lat

b. godz. 10.15 – 11.00 – rozgrzewka i weryfikacja kobiet i mężczyzn w kat: 16-45 lat, 46-60, 60+.
– godz. 11:00 – otwarcie turnieju i rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn.

c. godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open” (czas rozpoczęcia debli w zależności od ilości uczestników turnieju).
– godz.14.00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.
– godz.14:30 – zakończenie Turnieju.
d. Gry pojedyncze „open” prowadzone będą podczas trwania turnieju, przez zawodników, którzy w danej chwili nie grają innych gier.

Tel. kontaktowy: 12. 633 26 62 lub 515.182.228.

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie