Ze względu na wycofanie się kilku stref z Turnieju Finałowego postanowiliśmy otworzyć turniej dla wszystkich pasjonatów, którzy uprawiają ten wspaniały sport. Posiadamy wolne dzikie karty. Serdecznie zapraszamy!!!

Program finału:
08:30-09:00 Weryfikacja zawodników, przyjmowanie kart zgłoszeń ( karta zgł. zał. nr 1, zgoda rodziców zał. nr 2).
9:05 Uroczyste otwarcie Mistrzostw
9:15-9:30 Losowanie
9:30-16:30 Gry eliminacyjne oraz Finał kobiet i mężczyzn
16:30-17:00 Podsumowanie i ogłoszenie wyników Mistrzostw , wręczenie wyróżnień i nagród.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
1. W Mistrzostwach uczestniczyć mogą:
– drużyny, które opłacą do 01.09.2021 r. wpisowe w wysokości 80 zł na konto Małopolskiego TKKF nr. 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001 ( potwierdzenie dokonania przelewu należy wysłać na adres e-mail tkkf@tkkf.com szczególnie tego, który został dokonany 01.09.2021 r.) lub w dniu turnieju w wysokości 90 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

– drużyny dwuosobowe (dopuszcza się drużyny mieszane, które zaliczane będą do mężczyzn ) reprezentujące strefy: Kraków, Tarnów, Rabka Zdrój, Gorlice, Wolbrom, Dobczyce, Mszana Dolna.
Każdą strefę reprezentują 2 zespoły kobiet i 2 zespoły mężczyzn.
– drużyny mają prawo walczyć o awans do finału w dowolnej strefie wojewódzkiej rozgrywek
– w przypadku rezygnacji drużyny z I lub II miejsca, które wcześniej uzyskały awans do turnieju finałowego, w turnieju mogą brać udział zespoły z kolejnych miejsc danej strefy eliminacyjnej
– drużyny, które wywalczyły już awans do turnieju finałowego w kolejnych turniejach strefowych mają obowiązek zgłosić ten fakt organizatorowi turnieju strefowego
– amatorzy oraz zawodnicy / bez względu na klasę i wiek /.
– posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą pisemne oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,
– w turnieju mogą startować zawodnicy powyżej 15 roku życia (do 18 roku życia obowiązuje zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. Nr 2)

2. Zgłoszenia:

– zgłoszenia (karta zgłoszeniowa zał. nr 1) przyjmowane będą do Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na adres tkkf@tkkf.com do dnia 01.09.2021 r.
– w zgłoszeniu należy podać : imię i nazwisko , datę urodzenia (dzień , miesiąc , rok) kogo reprezentuje (strefa, klub, stowarzyszenie wzgl. indywidualnie), dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)

Regulamin
Karta zgłoszenia
Zgoda rodziców

Honorowy Patronat – Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków