Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców

Program Mistrzostw:

 – godz. 8.15 – 9.00:  weryfikacja i rozgrzewka zawodników do lat 10 i 11-15 lat.

– godz.   9.00 – 9.15  –  otwarcie  Mistrzostw dla zawodników do lat 15.

– godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  zawodników do lat 15.

– godz. 10.00 – 11.00: weryfikacja i rozgrzewka zawodników dorosłych.

– godz.11.00: rozpoczęcie gier kobiet i mężczyzn: 16-45 lat, 46-60 lat i 60+.  .

13.00: – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”.

– godz.14.30 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.   

– godz.15:00 – zakończenie Mistrzostw.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

  1. Prawo udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2020 roku.

  1. Wpisowe w grach indywidualnych wynosi :

   * dzieci i młodzież do lat 10 i 11-15 lat oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych –  20  zł

   *  kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, 60 +   –  25  zł

  1. Wpisowe w grach deblowych „open”:

   *  od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 25 zł.

   *  od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15 wpisowe wynosi 30 zł.

Prawo do udziału  w  Imprezie   mają  osoby/zespoły, które opłacą wpisowe na trzy dni przed datą Mistrzostw  na konto Małopolskiego TKKF ( w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz jakich mistrzostw dotyczy)

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

    4. Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego, należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy tkkf@tkkf.com – na trzy dni przed datą Mistrzostw, tj. do dnia 21.09.2021 r. włącznie. Zawodnicy bez zgłoszenia w tej formie nie będą dopuszczeni do turnieju.

   5. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy dokonać na załączniku
Nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich dziecka w zawodach.

   6. Zgłoszenia zawodników dorosłych (powyżej 18 lat), zarówno indywidualne i par deblowych oraz zgłoszenia zespołowe wszystkich grup wiekowych z klubów, Ognisk TKKF i innych instytucji, ich zdrowia i akceptacją Regulaminu Mistrzostw. W zgłoszeniu podajemy nazwę klubu, Ogniska lub instytucji, z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.

   7. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.

Krakowski Bank Spółdzielczy Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

Sposób przeprowadzenia Mistrzostw:

  1. W grach indywidualnych zawody kobiet i mężczyzn odbędą się w następujących grupach wiekowych

     * Kategoria mężczyzn:    –   do  lat  10                    (urodzeni w 2011 r. i młodsi),     

                                             –   11 – 15 lat                   (ur. w latach 2010 – 2006),

                                             –   16 – 45 lat                   (ur. w latach 2005 – 1976),

                                             –   46 – 60 lat                   (ur. w latach 1975 – 1961),

                                             –   seniorzy 60+               (ur. w latach 1960 i starsi).

     * Kategoria kobiet           –   do  lat  10                    ( ur. w latach 2011 i młodsze),

                                             –   11 –  15  lat                  (ur. w latach 2010 – 2006),

                                            –   16  –  60 lat                  (ur. w 2005 – 1961 )

                                             –   seniorki 60+                (ur. w roku 1960 i starsze).

Uwaga! Daty urodzenia podane w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału wiekowego.

2.W grach zespołowych (deble) zawody odbędą się w kategorii kobiet i mężczyzn systemem „open”.

   Razem grają zarówno zawodnicy niepełnoletni, jak i dorośli. (minimum 3 pary deblowe).

3.W każdej kategorii wiekowej w grach indywidualnych mężczyzn winno być co najmniej 6 zawodników.

   W przypadku mniejszej ilości zawodników kategorie wiekowe mogą być łączone.

4.Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami PZTS (piłeczkami organizatorów), system rozgrywek – rosyjski (do dwóch przegranych spotkań i 3 wygranych setów). Pierwszy zawodnik z przodu tabeli wygrywa turniej. Z tyłu tabeli zawodnicy walczą o miejsca 2, 3 i dalsze. W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników system rozgrywek może ulec zmianie.

Więcej informacji w regulaminie.