REGULAMIN

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców

Ankieta COVID

Honorowy Patronat – Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków