Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza na zajęcia nauki lub doskonalenia pływania dzieci, które prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów od 25 września 2021 r. (sobota). Miejsce zajęć: Międzyszkolny Basen Pływacki w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23.
Zajęcia prowadzone są w 3 grupach:
15:25-16:10 nauka pływania 6-8 lat
16:10-16:55 nauka pływania 9-11 lat
16:55-17;40 doskonalenie pływania 10-14 lat (młodsze dziecko może uczestniczyć jeżeli instruktor je zakwalifikuje do grupy)
Odpłatność za pozostałe 10 zajęć 350 zł (jedne zajęcia 35 zł) płatne na konto Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej nr 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001 do dnia 23.09.2021 r. Istnieje możliwość dołączenia do grupy.
 
Projekt jest dofinansowany przez Gminę Miejską Kraków.