XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w WLK i VII w TSK

Regulamin

Honorowy Patronat – Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Termin zgłoszeń: Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10.10.2021 na adres: zgłoszenia@pzkfits.pl Zgłoszenia spóźnione i korekty do 13.10.2021.
Link do regulaminu i zgłoszeń:
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, posiadający ważną licencję zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub i opłaceniu licencji na rok 2021, oraz zawodnicy i członkowie TKKF Azory Kraków, oraz kandydaci na członków klubu TKKF Azory Kraków.
2. Opłacone wpisowe:
a/ Trójbój Siłowy Klasyczny:
– Juniorki i Juniorzy w wysokości 90 zł.
– Seniorzy i Weterani w wysokości 100 zł
Zgłoszenia spóźnione po terminie 120 zł.
Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 60 zł istnieje możliwość
klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej.
b/ Wyciskanie Sztangi Leżąc Klasyczne :
– Juniorki i Juniorzy w wysokości 90 zł.
– Seniorzy i Weterani w wysokości 100 zł
Zgłoszenia spóźnione, po terminie: 120 zł.
Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 60 zł istnieje możliwość
klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej .
Uwaga:
Zawodnik ma prawo wystartować w kategorii wiekowej wynikającej z przedziału wiekowego oraz w kategorii seniora (zawodnik może być sklasyfikowany co najwyżej w dwóch kategoriach wiekowych).
3. Okazanie podczas weryfikacji na wadze ważnych, indywidualnych badań lekarskich.
4. Zawodniczki i zawodnicy, którzy wyrażą zgodę i wniosą opłatę za zawody w Wyciskaniu Leżąc mogą mieć zaliczony wynik z Trójboju Siłowego Klasycznego.
UWAGA:
Obowiązują wyłącznie indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów.
5. Zawodnicy, którzy w dniu zawodów, będą mieli mniej niż 18 lat, zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie próbki moczu i/lub krwi podczas testów przeprowadzanych przez Polską Agencję Antydopingową.
Formularz do pobrania ze strony PZKFiTS: www.pzkfits.pl
KLASYFIKACJA
Klasyfikacja indywidualna w wyciskaniu leżąc klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :
1. Juniorki 14 – 16 lat open według formuły IPF GL,
2. Juniorki 17 – 18 lat open według formuły IPF GL,
3. Juniorki 19 – 23 lat open według formuły IPF GL,
4. Seniorki open według formuły IPF GL,
5. Juniorzy 14 – 16 lat open według formuły IPF GL,
6. Juniorzy 17 – 18 lat open według formuły IPF GL,
7. Juniorzy 19 – 23 lat open według formuły IPF GL,
8. Seniorzy w kat. 74, 93, + 93, według formuły IPF GL,
9. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły IPF GL,
10. Weterani II gr. (50 – +50) lat open według formuły IPF GL,
Klasyfikacja indywidualna w trójboju siłowym klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :
1. Juniorki 14 – 16 lat open według formuły IPF GL,
2. Juniorki 17 – 18 lat open według formuły IPF GL,
3. Juniorki 19 – 23 lat open według formuły IPF GL,
4. Seniorki open według formuły IPF GL,
5. Juniorzy 14 – 16 lat open według formuły IPF GL,
6. Juniorzy 17 – 18 lat open według formuły IPF GL,
7. Juniorzy 19 – 23 lat open według formuły IPF GL,
8. Seniorzy w kat open według formuły IPF GL,
9. Weterani I gr. (40 – +40) lat open według formuły IPF GL.
NAGRODY
1. Trzy pierwsze miejsca w każdej klasyfikacji zostaną nagrodzone medalami.
2. Zwycięzcy klasyfikacji otrzymają puchary.
3. Nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika/zawodniczkę zawodów i najstarszego zawodnika/zawodniczkę zawodów.
4. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane
miejsce a osoby nie sklasyfikowane dyplomy uczestnictwa.
5. Nagrody rzeczowe: trzy pierwsze miejsca w postaci odżywek i suplementów wg. klasyfikacji indywidualnej pkt. VII.
6. Nagroda dla zawodnika za najwyższy wynik w kg.
7. Nagroda dla zawodnika za najwyższy wynik w punktach IPF GL.
INFORMACJE
1. Adres do korespondencji:
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF Kraków , ul. Lenartowicza 14 tel/fax 12-633-26-62 w godz.8.30 – 16.00 (poniedziałek-piątek) e-mail: tkkf@tkkf.com
2. Rezerwację miejsc we wskazanych hotelach zawodnicy dokonują na własny koszt.
3. Wyżywienie – na miejscu zawodów będzie catering, z którego zawodnicy będą mogli skorzystać na własny koszt, po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora.
4. Degustacja odżywek, upominki dla kibiców, konsultacje suplementacyjne i żywieniowe.
PROGRAM ZAWODÓW
1. Program ramowy :
16 października 2021 r – TRÓJBÓJ SIŁOWY KLASYCZNY i WYCISKANIE LEŻĄC KLASYCZNE
– godz. 7:30 – 8:30 Rejestracja zawodników, dokonywanie wpłat.
– godz. 8:00 – 9:30 Waga wszystkich zawodniczek a następnie zawodników.
– godz. 9:35 Zbiórka zawodników w hali sportowej.
– godz. 9:40 Otwarcie imprezy.
– godz.10:00 Start I grupy zawodniczek, (grupy zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń)
-godz.18:00 Zakończenie Mistrzostw, dekoracja zawodniczek i zawodników: medale, puchary , odżywki, okolicznościowe dyplomy
2. Program szczegółowy, minutowy zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń.
3. W przypadku potrzeby odprawy technicznej, prawo uczestnictwa mają
przedstawiciele Organizatora, przedstawiciele PZKFiTS, kierownicy ekip lub zawodniczki i zawodnicy będący reprezentantami swojego klubu sportowego (po jednej osobie).
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

 

Napisz komentar

zobacz wszystkie komentarze

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast