Regulamin

Honorowy Patronat – Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Termin zgłoszeń: Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10.10.2021 na adres: zgłoszenia@pzkfits.pl Zgłoszenia spóźnione i korekty do 13.10.2021.
Link do regulaminu i zgłoszeń:
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, posiadający ważną licencję zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub i opłaceniu licencji na rok 2021, oraz zawodnicy i członkowie TKKF Azory Kraków, oraz kandydaci na członków klubu TKKF Azory Kraków.
2. Opłacone wpisowe:
a/ Trójbój Siłowy Klasyczny:
– Juniorki i Juniorzy w wysokości 90 zł.
– Seniorzy i Weterani w wysokości 100 zł
Zgłoszenia spóźnione po terminie 120 zł.
Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 60 zł istnieje możliwość
klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej.
b/ Wyciskanie Sztangi Leżąc Klasyczne :
– Juniorki i Juniorzy w wysokości 90 zł.
– Seniorzy i Weterani w wysokości 100 zł
Zgłoszenia spóźnione, po terminie: 120 zł.
Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 60 zł istnieje możliwość
klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej .
Uwaga:
Zawodnik ma prawo wystartować w kategorii wiekowej wynikającej z przedziału wiekowego oraz w kategorii seniora (zawodnik może być sklasyfikowany co najwyżej w dwóch kategoriach wiekowych).
3. Okazanie podczas weryfikacji na wadze ważnych, indywidualnych badań lekarskich.
4. Zawodniczki i zawodnicy, którzy wyrażą zgodę i wniosą opłatę za zawody w Wyciskaniu Leżąc mogą mieć zaliczony wynik z Trójboju Siłowego Klasycznego.
UWAGA:
Obowiązują wyłącznie indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów.
5. Zawodnicy, którzy w dniu zawodów, będą mieli mniej niż 18 lat, zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie próbki moczu i/lub krwi podczas testów przeprowadzanych przez Polską Agencję Antydopingową.
Formularz do pobrania ze strony PZKFiTS: www.pzkfits.pl
KLASYFIKACJA
Klasyfikacja indywidualna w wyciskaniu leżąc klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :
1. Juniorki 14 – 16 lat open według formuły IPF GL,
2. Juniorki 17 – 18 lat open według formuły IPF GL,
3. Juniorki 19 – 23 lat open według formuły IPF GL,
4. Seniorki open według formuły IPF GL,
5. Juniorzy 14 – 16 lat open według formuły IPF GL,
6. Juniorzy 17 – 18 lat open według formuły IPF GL,
7. Juniorzy 19 – 23 lat open według formuły IPF GL,
8. Seniorzy w kat. 74, 93, + 93, według formuły IPF GL,
9. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły IPF GL,
10. Weterani II gr. (50 – +50) lat open według formuły IPF GL,
Klasyfikacja indywidualna w trójboju siłowym klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :
1. Juniorki 14 – 16 lat open według formuły IPF GL,
2. Juniorki 17 – 18 lat open według formuły IPF GL,
3. Juniorki 19 – 23 lat open według formuły IPF GL,
4. Seniorki open według formuły IPF GL,
5. Juniorzy 14 – 16 lat open według formuły IPF GL,
6. Juniorzy 17 – 18 lat open według formuły IPF GL,
7. Juniorzy 19 – 23 lat open według formuły IPF GL,
8. Seniorzy w kat open według formuły IPF GL,
9. Weterani I gr. (40 – +40) lat open według formuły IPF GL.
NAGRODY
1. Trzy pierwsze miejsca w każdej klasyfikacji zostaną nagrodzone medalami.
2. Zwycięzcy klasyfikacji otrzymają puchary.
3. Nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika/zawodniczkę zawodów i najstarszego zawodnika/zawodniczkę zawodów.
4. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane
miejsce a osoby nie sklasyfikowane dyplomy uczestnictwa.
5. Nagrody rzeczowe: trzy pierwsze miejsca w postaci odżywek i suplementów wg. klasyfikacji indywidualnej pkt. VII.
6. Nagroda dla zawodnika za najwyższy wynik w kg.
7. Nagroda dla zawodnika za najwyższy wynik w punktach IPF GL.
INFORMACJE
1. Adres do korespondencji:
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF Kraków , ul. Lenartowicza 14 tel/fax 12-633-26-62 w godz.8.30 – 16.00 (poniedziałek-piątek) e-mail: tkkf@tkkf.com
2. Rezerwację miejsc we wskazanych hotelach zawodnicy dokonują na własny koszt.
3. Wyżywienie – na miejscu zawodów będzie catering, z którego zawodnicy będą mogli skorzystać na własny koszt, po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora.
4. Degustacja odżywek, upominki dla kibiców, konsultacje suplementacyjne i żywieniowe.
PROGRAM ZAWODÓW
1. Program ramowy :
16 października 2021 r – TRÓJBÓJ SIŁOWY KLASYCZNY i WYCISKANIE LEŻĄC KLASYCZNE
– godz. 7:30 – 8:30 Rejestracja zawodników, dokonywanie wpłat.
– godz. 8:00 – 9:30 Waga wszystkich zawodniczek a następnie zawodników.
– godz. 9:35 Zbiórka zawodników w hali sportowej.
– godz. 9:40 Otwarcie imprezy.
– godz.10:00 Start I grupy zawodniczek, (grupy zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń)
-godz.18:00 Zakończenie Mistrzostw, dekoracja zawodniczek i zawodników: medale, puchary , odżywki, okolicznościowe dyplomy
2. Program szczegółowy, minutowy zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń.
3. W przypadku potrzeby odprawy technicznej, prawo uczestnictwa mają
przedstawiciele Organizatora, przedstawiciele PZKFiTS, kierownicy ekip lub zawodniczki i zawodnicy będący reprezentantami swojego klubu sportowego (po jednej osobie).
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków