REGULAMIN RAMOWY

Małopolskiej Ligi TKKF w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn – sezon 2016/2017

Eliminacje strefowe i finał wojewódzki

I. Cel :

– popularyzacja siatkówki wśród mieszkańców województwa małopolskiego

– propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową

– wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów koleżeńskich pomiędzy zawodnikami

– wyłonienie 2 najlepszych zespołów w strefach eliminacyjnych celem uczestnictwa w turnieju finałowym

– wyłonienie Mistrza Małopolskiej Ligi TKKF w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn

II. Organizatorzy :

– Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie

Tarnowskie TKKF

– TKKF Gorce-Nowy Targ

III
. Partnerzy:

– Ministerstwo Sportu i Turystyki

– Zarząd Główny TKKF

– Województwo Małopolskie

– Gmina Miejska Kraków

– Ogniska i Kluby Małopolskiego TKKF

IV. Termin i miejsce :

1/ Eliminacje strefowe :

a) liga w Strefie Kraków rozpocznie rozgrywki od 24.10.2016 (wg odrębnego terminarza rozgrywek do 15.06.2017 ),

Strefa Kraków obejmować będzie powiaty: krakowski, wielicki, myślenicki, olkuski, wadowicki, proszowicki, chrzanowski, miechowski.

b) w strefach : Tarnów i Nowy Targ rozgrywki rozpoczną się zgodnie z terminarzem ustalonym przez ich organizatorów

Strefa Nowy Targ obejmować będzie powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, suski, nowotarski, tatrzański.

Strefa Tarnów obejmować będzie powiaty: tarnowski, dąbrowski, bocheński, brzeski.

2. Turniej finałowy drużyn męskich odbędzie się w listopadzie lub grudniu 2017 r.

W turnieju finałowym biorą udział po 2 najlepsze zespoły męskie z każdej strefy.

Strefa Olkusz (Wolbrom, Miechów, Olkusz, Wadowice) – rozegra dodatkowy turniej klasyfikacyjny dla wyłonienia dwóch najlepszych zespołów do Finału Wojewódzkiego

 

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia :

1. Prawo udziału w lidze mają zespoły, które opłacą wpisowe w wysokości:

 1. w strefie krakowskiej – 500 zł (ligi męskie), a 480zł (liga kobiet) na konto bankowe Małopolskiego TKKF 31-138 Kraków , ul. Lenartowicza 14 konto : nr. 13859100070021005089550001.

b) w Strefach Tarnów, Nowy Targ i Olkusz wg. ustaleń organizatora


2. W lidze mogą startować zawodniczki i zawodnicy powyżej 15 roku życia .

Drużyna może liczyć maksymalnie 18 osób. Listę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia z podpisami zawodników i kierownika/kapitana drużyny / zał. nr 1 / należy złożyć na ręce organizatora przed rozpoczęciem sezonu 2016/2017. Listę można uzupełnić o nowych zawodników w trakcie trwania rozgrywek.

Listę zawodników należy zamieścić na stronie internetowej www.ligatkkf.pumpa.pl przed rozpoczęciem rozgrywek.

3. Zawodnicy , którzy do dnia rozpoczęcia rozgrywek tj. 24.10.2016 nie ukończyli 18 roku życia, muszą do listy zgłoszeniowej dołączyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na ich grę w lidze siatkarskiej Małopolskiego TKKF. Formularz Zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego jest poniżej niniejszego Regulaminu do pobrania.

4. W lidze mogą brać udział zawodnicy, którzy zakończyli grę w klubach sportowych w sezonie 2015/2016 i nie są zgłoszeni na sezon 2016/2017 do MZPS lub PZPS. (o przynależności klubowej zawodnika, oprócz zgłoszenia, decyduje data ostatniego rozegranego spotkania w zawodach klubowych). Wyjątkowo w każdym zespole dopuszcza się do udziału w rozgrywkach ligi kobiet i mężczyzn dwóch zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, którzy ukończyli 35 rok życia.

W lidze kobiet dopuszcza się udział zawodniczek zgłoszonych do III ligi MZPS.

Obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie na meczu dowodu tożsamości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kierownik drużyny może żądać od zawodnika drużyny przeciwnej okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu drużyna , w której uczestniczy nieuprawniony zawodnik zostaje ukarana walkowerem w tym spotkaniu. Stwierdzenie dalszych nieprawidłowości będzie skutkować dyskwalifikacją i wycofaniem zespołu z rozgrywek ligowych oraz degradacją do niższej ligi w następnym sezonie.

5. Zmiana przynależności do innego zespołu może nastąpić wyłącznie po zakończeniu sezonu 2016/2017 tj. po 30.06.2017r.

6. Zgłoszenia pisemne należy kierować pod adresem bezpośrednich organizatorów stref:

 • Kraków- Zarząd Wojewódzki MTKKF ul. Lenartowicza 14

 • tel. 12-633-26-62

 • tel. kom. 512-142-810

 • e-mail: tkkf@tkkf.com

 • Tarnów – Tarnowskie TKKF – tel. 14-626-03-75 (TOSiR) lub e-mail : tkkf@tkkf.pl

 • Nowy Targ – TKKF Gorce – telefon komórkowy: 880-788-700

 • Olkusz – P. Jakub Kocjan tel. 602 634 631 lub e-mail : jakub.kocjan@interia.pl

VI. System przeprowadzenia ligi:

1. Strefa Kraków

a) jedna liga kobieca,
b) pięć
lig męskich.
System rozgrywek w ligach: każdy z każdym; mecz i rewanż; do dwóch wygranych setów.  Sety do 25 pkt. z 2 punktami przewagi; trzeci set do 15 pkt z 2 pkt. przewagi.
W przypadkach szczególnych można dokonać zmiany terminu meczu na nast. zasadach:

1) Zespół przekładający mecz zobowiązany jest do:

– powiadomienia telefonicznie drużyny przeciwnej co najmniej dzień wcześniej( na 24 godz.) przed planowanym rozpoczęciem spotkania oraz umieszczenie tej zmiany na forum strony internetowej ligi,

– powiadomienia telefonicznie p. Piotra Filipka tel. 532-466-282, e-mail: tkkf.filipek@onet.eu lub sms-em – prowadzącego obsadę sędziowską o zmianie terminu meczu co najmniej 48 godziny przed planowanym rozpoczęciem spotkania. Brak powiadomienia p. Piotra Filipka o odwołaniu sędziego spowoduje nałożenie kary finansowej (zwrot kosztów delegacji sędziowskiej).

zgłaszanie do godz. 22:00 w sobotę do p. Piotra Filipka tel. 532-466-282 lub e-mail tkkf.filipek@onet.eu dokonującego obsady sędziowskiej, planowanego przełożenia meczu w kolejnym tygodniu

2) Zespół, który z różnych przyczyn dokonuje zmiany terminu meczu zobowiązany jest do:

– ustalenia z kapitanem drużyny przeciwnika dwóch dogodnych dla obu stron terminów
– rozegrania zaległego meczu (w okresie do 14 dni od terminu ustalonego w terminarzu rozgrywek),  powiadomienia e-mailem operatora strony oraz p. Piotra Filipka dla delegowania sędziów oraz zamieszczenia informacji na forum strony internetowej ligi.                       
W przypadku nie ustalenia do 14 dni terminu rozegrania zaległego meczu termin zostanie wyznaczony przez operatora strony w porozumieniu z organizatorem ligi. Termin ten nie może być zmieniony.

4) W sezonie zespół może przełożyć maksymalnie trzy mecze.

5) Kolejny czwarty mecz w drodze wyjątkowej może być przełożony za zgodą organizatora

6) Przełożenie każdego następnego meczu wiąże się z przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej

7) Wszystkie mecze zaległe muszą być rozegrane do końca danej rundy, w przypadku nie rozegrania spotkania w terminie ustalonym przez organizatora zespół, z którego winy mecz nie zostanie rozegrany ukarany zostanie walkowerem.

2. W strefach : Tarnów, Nowy Targ i Olkusz system gier wg ustaleń organizatora.

VII. Przepisy:

1. Strefa Kraków :

a) obowiązują przepisy PZPS z wyjątkiem „zespoły 5 osobowe” dot. I ligi kobiet oraz II ,III, IV, V ligi mężczyzn. Zawodnik „libero” w przypadkach szczególnych może zastąpić kontuzjowanego na boisku zawodnika na jego pozycji.

b) drużyny winny posiadać jednolite stroje / Libero bezwzględnie wyróżniającą koszulkę/, obuwie sportowe oraz własne piłki. Gospodarz zapewnia tylko piłki do gry oraz siatkę z antenkami.

c) obowiązkiem kapitana gospodarzy jest posiadanie wypełnionego protokołu meczu.

d) w I lidze mecze nie mogą odbyć się bez udziału sędziego.

W pozostałych ligach w wyjątkowych przypadkach mecze mogą odbyć się bez udziału sędziego.

2. Strefy : Tarnów, Nowy Targ i Olkusz ustalają powyższe przepisy we własnym zakresie.

VIII. Punktacja:

 1. Strefa Kraków :
  Zwycięstwo -2:0 – 3 pkt., 2:1 – 2 pkt. , przegrana 1:2 – 1 pkt. ; przegrana 0:2 – 0 pkt. , walkower – minus 1 pkt.

  W przypadku wycofania się drużyny przed zakończeniem ligi i nierozegrania wszystkich przewidzianych w terminarzu meczów, wyniki spotkań z udziałem tego zespołu zostają anulowane z obu rund i nie będą uwzględniane w tabeli końcowej.

Zespół , który nie rozegra w sezonie minimum 50% spotkań zostaje wycofany z ligi i w następnym sezonie rozpoczynać będzie udział od najniższej ligi
Klasyfikacja ustalona będzie na podstawie ilości punktów zdobytych przez zespoły.

W przypadku równej ilości punktów o kolejności w tabeli decyduje :

 • lepszy stosunek setów zdobytych do setów straconych (iloraz),

 • lepszy stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych (iloraz),

 • bezpośredni pojedynek między drużynami,

 • ewentualnie dodatkowy mecz na boisku wylosowanym.

Zespół , który z różnych przyczyn wycofał się z ligi w trakcie rozgrywek zostaje automatycznie przesunięty na ostatnią pozycję w tabeli.

IX. Zasady awansów i spadków:

1. W Strefie Kraków:

a) Liga kobiet

I liga: Zespoły ligi kobiet po zakończeniu rundy zasadniczej rozegrają play offy .

b) Liga mężczyzn

I liga: zespoły, które zajęły 2 ostatnie miejsca w lidze automatycznie spadają do II ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce od końca , rozegra jeden mecz barażowy na swoim boisku, z drużyną zajmującą  3 miejsce w II lidze. Prawo gry w następnym sezonie w I lidze uzyska zwycięzca spotkania barażowego.

II liga: zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce  awansują do I ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce rozegra jeden mecz barażowy na boisku przeciwnika z drużyną zajmującą 3 miejsce od końca w I lidze.

Prawo gry w I lidze uzyska zwycięzca tego spotkania. Dwa / 2 / ostatnie zespoły spadają do III ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce od końca rozegra jeden mecz barażowy na swoim boisku z drużyną zajmującą 3 miejsce w III lidze. Prawo gry w następnym sezonie ,w II lidze uzyska zwycięzca spotkania barażowego.

III liga : zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce awansują do II ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce rozegra jeden mecz barażowy na boisku przeciwnika  z drużyną zajmującą 3 miejsce od końca w II lidze. Prawo gry w II lidze uzyska zwycięzca tego spotkania. Dwa /2/ ostatnie zespoły spadają do IV ligi. W III lidze zespół zajmujący trzecie miejsce od końca rozegra jeden mecz barażowy na swoim boisku z drużyną zajmującą 3 miejsce w IV lidze. Prawo gry w następnym sezonie w III  lidze uzyska zwycięzca spotkania barażowego.

IV liga : zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce awansują do III ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce rozegra jeden mecz barażowy na boisku przeciwnika  z drużyną zajmującą 3 miejsce od końca w III lidze. Prawo gry w III lidze uzyska zwycięzca tego spotkania. Dwa / 2 / ostatnie zespoły spadają do V ligi. W IV lidze zespół zajmujący 3 miejsce od końca rozegra jeden mecz barażowy na swoim boisku z drużyną zajmującą 3 miejsce w V lidze. Prawo gry w następnym sezonie w IV lidze uzyska zwycięzca spotkania barażowego.

V liga : zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce awansują do IV ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce rozegra jeden mecz barażowy na boisku przeciwnika, z drużyną zajmującą 3 miejsce od końca w IV lidze. Prawo gry w IV lidze uzyska zwycięzca tego spotkania. Dwa /2 / ostatnie zespoły spadają do VI ligi / jeśli w sezonie 2017/2018 będzie rozgrywana /.

Baraże awansów i spadków muszą zostać rozegrane do 14 dni po zakończeniu sezonu nie później niż do 30.06.2016

Organizator zastrzega sobie prawo reorganizacji poszczególnych lig przed sezonem 2017/2018 w zależności od ilości zespołów zgłoszonych i potwierdzonych na nowy sezon. 

 1. W strefach : Tarnów, Nowy Targ i Olkusz wg ustaleń organizatora.

X. Nagrody:

 1. W strefie Krakowskiej: 3 najlepsze zespoły w każdej lidze otrzymują: – puchary, medale i dyplomy.

 2. W strefach; Tarnów, Nowy Targ i Olkusz wg możliwości i ustaleń organizatora.

XI. Zasady finansowania :

 • Koszty związane z przeprowadzeniem rozgrywek w poszczególnych strefach pokrywają organizatorzy stref.
 • Koszty dojazdu i wyżywienia na finałowy turniej pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

XII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników ligi od następstw nieszczęśliwych wypadków / NNW /. Każdy uczestnik może się dodatkowo ubezpieczyć na własny koszt.
2. Organizator nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia uczestników.
3. Uczestników rozgrywek obowiązuje strój i obuwie sportowe.
4. Uczestników rozgrywek obowiązują zasady „ fair play „
5. Uczestnicy rozgrywek są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
7. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe , rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
8. Zapisana godzina w terminarzu jest godziną wejścia na rozgrzewkę. Rozgrzewka trwa maksymalnie 30 min. W przypadku spóźnienia się zespołu rozgrzewka będzie skrócona a sędzia zobowiązany jest rozpocząć mecz po 30 minutach od wyznaczonej godziny w terminarzu.
9. Ewentualny protest musi być złożony do 14 dni od rozegrania meczu w ZW MTKKF za kaucją 50 zł która w przypadku odrzucenia protestu przepada. Zamiar złożenia protestu powinien być odnotowany przez protestującego w protokole sędziowskim w trakcie meczu.
10. Obowiązkiem gospodarza meczu jest przygotowanie formularza protokołu na dane spotkanie (do pobrania ze strony internetowej ligi: zakładka „Archiwum – dokumenty”). Protokół z wpisanymi nazwiskami  zawodników obydwu drużyn należy przekazać sędziemu przed rozpoczęciem spotkania.

11. Wynik meczu kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przesłać do operatora strony danej ligi najpóźniej 24 godz. po zakończeniu spotkania oraz umieścić na stronie internetowej ligi (www.ligatkkf.pumpa.pl w zakładce forum w wynikach lig).

W przypadku braku możliwości umieszczenia wyniku na stronie internetowej kapitan winien przekazać wynik telefonicznie, sms-em lub e-mailem w ciągu 24 godzin do:

I – liga- p. Jarosław Opach tel. 501-326-329 e-mail: jopach@op.pl

II – liga – p. Piotr Chyła tel. 692-850-874 e-mail: chyla@go2.pl

III – liga – p. Łukasz Cieleń tel. 516-504-901 e-mail: lukasz.cielen@gmail.com

IV – liga – p. Kuba Stopa tel. 606-633-363 e-mail: kubastopa@gmail.com

V – liga – p. Leszek Gajda tel. 501-607-496 e-mail: lehg@o2.pl

I liga kobiet – p. Leszek Gajda tel. 501-607-496 e-mail: lehg@o2.pl

12. W przypadku nie przekazania przez kapitana gospodarzy wyniku meczu do końca tygodnia, w którym został rozegrany, zespół zostaje upomniany przez operatora na Forum danej ligi w zakładce: „wyniki meczów”. W przypadku dwukrotnego i kolejnego powtórzenia powyższej sytuacji na zespół zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 50 zł, płatna do końca danej rundy. W przypadku niezapłacenia nałożonej kary w ustalonym terminie zespół nie zostanie dopuszczony do meczów następnej rundy.

13. Z ramienia Małopolskiego TKKF koordynatorem ligi jest Leszek Tytko

tel.12-633-26-62 , 512-142-810 , e-mail: tkkf@tkkf.com za obsadę sędziowską odpowiedzialny jest p. Piotr Filipek tel. 532-466-282, e-mail: tkkf.filipek@onet.eu

14. Kary i upomnienia stosowane są zgodnie z przepisami PZPS. Zawodnik ukarany wykluczeniem lub dyskwalifikacją w danym meczu zostaje automatycznie odsunięty od udziału w kolejnym spotkaniu.
15. Obowiązkiem kierowników /kapitanów zespołów jest bieżące śledzenie aktualności na stronie internetowej:
www.ligatkkf.pumpa.pl
16 . Uczestnicy rozgrywek podpisując listę zgłoszeniową akceptują niniejszy regulamin rozgrywek oraz poniższą klauzulę :

 • zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystywane przez prasę , radio, telewizję i Internet.

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut. )

17. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
18. Wszystkie sprawy sporne rozgrywek rozstrzyga Komisja Ligi w składzie :

– Główny Koordynator

– Koordynatorzy Lig

– Sędzia Główny meczu

19. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

ORGANIZATOR

Zarząd Wojewódzki

Małopolskiego TKKF

w Krakowie

PLIKI DO POBRANIA: