XVII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w kręglach – Memoriał Fr. Czesława Klinika rozgrywane są w ramach GRAND PRIX Małopolskiego TKKF w kręglach klasycznych w sezonie 2016 r.
Grand Prix – 2016 składa się z 2 turniejów ;
– XVII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF-Memoriał Fr. Czesława Klinika
– XXX Ogólnopolski Turniej Kręglarski im. Władysława Piotrowskiego.

Współorganizatorzy i partnerzy:
– Ognisko TKKF „Sokół” w Brzesku
– BOSiR w Brzesku
– Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez ZG TKKF
– Województwo Małopolskie
– Kurier Małopolskiego TKKF

Program:
– godz. 8:30 – eliminacje dzieci i młodzieży
– godz. 12:00 – otwarcie Mistrzostw
– godz. 12:15 – turniej VIP-ów
– godz. 12:45 – eliminacje seniorów
– godz. 16:00 – finał seniorów
– godz. 17:45 – zakończenie turnieju

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1. W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy bez podziału na amatorów i czynnych zawodników .
2. Obowiązkiem dzieci i młodzieży do lat 18 jest dostarczenie pisemnego oświadczenia (zgody obojga rodziców, lub opiekuna prawnego) na formularzu zał. nr 1. W przypadku zgłoszeń grupowych należy wypełnić formularz zał. nr 2.
3. Zawodnicy startujący w kategorii seniorów w dniu turnieju na liście startowej własnoręcznym podpisem potwierdzają akceptację regulaminu.
4. Jako wpisowe ustalono kwotę :
– 12 zł – KATEGORIA SENIOR/KA
– 5 zł – KATEGORIE DZIECI I MŁODZIEŻY
płatne na rzecz Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w dniu 19. XI.2016 r. bezpośrednio u organizatora.
5. Zgłoszenia należy kierować do Biura Zarządu Małopolskiego TKKF 31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14, mail: tkkf@tkkf.com lub Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko 32-800, ul. Browarna 13 a, mail: marekserwin@tlen.pl
Ostateczne zgłoszenia można składać bezpośrednio w dniu 19.11.2016 r. na kręgielni.

Pliki do pobrania: