III i IV Turniej Grand Prix Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym 04.11 i 25.11.2023

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF zaprasza do udziału w turniejach tenisa stołowego „Grand Prix” MTKKF w listopadzie 2023 r.:

III Turniej „Grand Prix” – 4 .11. 2023 r.(sobota) – mała hala sportowa KS „Bronowianka” (przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie),

IV Turniej „Grand Prix” – 25.11. 2023 r. (sobota) – mała hala KS „Bronowianka”.

  Prawo udziału w Turnieju mają osoby/zespoły, które, opłacą wpisowe przed ustaloną datą turnieju na konto Małopolskiego TKKF (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz jakiego turnieju i jakich gier przelew dotyczy: (gry indywidualne, gry indywidualne „open”, deble „open”). Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mailowy tkkf@tkkf.com, lub telefonicznie 12/633-26-62 lub 515 182 228.

    Opłatę wpisowego należy przedstawić w dniu turnieju w biurze zawodów przy weryfikacji. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

UWAGA: Zawodnicy, którzy nie opłacą wpisowego przed datą turnieju: w grach indywidualnych kobiet i mężczyzn, oraz w grach  indywidualnych „open”, ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 5 zł w dniu turnieju w biurze zawodów.

 

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Art. 106 b ust. 5 ustawy o VAT  faktura do paragonu może być wystawiona tylko, gdy został umieszczony na paragonie NIP nabywcy. W związku z tym faktura będzie wystawiana tylko na podstawie zgłoszonego NIP-u. Prośbę o wystawienie faktury, podając wszystkie dane firmy (łącznie z NIP-em) należy przesłać na adres  Małopolskiego TKKF e-mailem: tkkf@tkkf.com, telefonicznie lub w dniu turnieju.

 

  1. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na formularzu: Zgłoszenie – zgoda (załącznik Nr 2 do Regulaminu) z podpisem obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.

 

  1. Zgłoszenia do gier indywidualnych, indywidualnych „open” oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez Kluby i inne instytucje, dokonujemy na formularzu: Karta zgłoszenia – zgoda (załącznik Nr 1 do Regulaminu). W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.

 

  1. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki

31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

  1. Prawo udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2022 roku.

* Podstawowe wpisowe w grach indywidualnych wynosi:

 – dziewczęta i chłopcy w kat.7-10,11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 15

 – kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat  – 20

 – gry pojedyncze „open” (w której grać mogą wszyscy)  – 20

* Podstawowe wpisowe w grach deblowych „open” wynosi:

 – od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi – 25 zł.

 – od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi – 30 zł.

  1. Proponowany program Turnieju:
  2. godz. 8:15 – 9.00 –  rozgrzewka i weryfikacja zawodników do lat 15.

–   godz.   9:00 – 9:15  –   otwarcie  turnieju dla zawodników do lat 15.

–   godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 7-10 lat i 11 – 15 lat

 

  1. b. godz. 10.15 – 11.00 – rozgrzewka i weryfikacja kobiet i mężczyzn w kat: 16-45 lat, 46-60, 60+.

–   godz. 11:00 – otwarcie turnieju i rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn.

 

  1. c. godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”.

–   godz.14.00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.  

–   godz.14:30 – zakończenie Turnieju.

  1. Gry pojedyncze „open” prowadzone będą podczas trwania turnieju, przez zawodników, którzy w danej chwili nie grają innych gier.

Szczegółowy Regulamin Turnieju, oraz formularze zgłoszeń i  zgody rodziców na udział w zawodach zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2), są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na fecebooku: www.facebook.com/MTKKF

 Tel. kontaktowy:  12. 633 26 62  lub  515.182.228.