Informacja dot. I Turnieju z cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym „Cztery Pory Roku”

1.Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do udziału w I Turnieju z cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym – „Cztery Pory Roku”, który odbędzie się w sobotę 26 marca 2022 r. w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie (obok osiedla Widok).

  Informujemy, że oprócz gier indywidualnych i debli „open”, wprowadzono dodatkową grę pojedynczą „open”, za dodatkową opłatą.

  Prawo udziału w Turnieju mają osoby/zespoły :

 1)które, opłacą wpisowe przed ustaloną datą turnieju na konto Małopolskiego TKKF (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz jakiego turnieju i jakich gier przelew dotyczy : gry indywidualne, gry indywidualne „open”, deble „open”).

    Zgłoszenia  należy przesłać  drogą elektroniczną  na adres e-mailowy tkkf@tkkf.com. lub telefonicznie 12/633-26-62, 515 182 228.

    Opłatę wpisowego należy przedstawić w dniu turnieju w biurze zawodów przy weryfikacji.

    Wpisowe nie podlega zwrotowi.

      UWAGA:  Zawodnicy, którzy nie dokonają opłaty wpisowego przed datą turnieju: w grach indywidualnych kobiet i mężczyzn, oraz w kategorii indywidualnej „open”, ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 5 zł w dniu turnieju w biurze zawodów.

2) Zgodnie z rozporządzeniem Art. 106 b ust. 5 ustawy o VAT  faktura do paragonu może być wystawiona tylko, gdy został umieszczony na paragonie NIP nabywcy. W związku z tym faktura będzie wystawiana tylko na podstawie zgłoszonego NIP-u. Prośbę o wystawienie faktury, podając wszystkie dane firmy (łącznie z NIP-em) należy przesłać na adres  Małopolskiego TKKF e-mailem: tkkf@tkkf.com, telefonicznie lub w dniu turnieju, podając wszystkie dane firmy (łącznie z NIP-em) .

3) Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do Regulaminu z podpisem obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.

4) Zgłoszenia indywidualne zawodników dorosłych (powyżej 18 lat) oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez Kluby i inne instytucje, przesyłamy na załączniku Nr 1 do Regulaminu. W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.

5) Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki

31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.

Krakowski Bank Spółdzielczy Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 00012.

 

Prawo do udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2021 roku.

3. Podstawowe wpisowe w grach indywidualnych wynosi :

 – dziewczęta i chłopcy w kat.7-10,11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych  -15 zł

 – kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat                                                                               –  20  zł

 – pojedynczych „open” (w której grać mogą wszyscy) wynosi                                                                 – 20 zł

4. Podstawowe wpisowe w grach deblowych „open” wynosi:

    * od pary zawodników do lat 15,  od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15,   wpisowe wynosi 25 zł.

6. Proponowany program Turnieju:

a. godz.   8:15 – 9.00  –  rozgrzewka i weryfikacja zawodników. do lat 15.

– godz.   9:00 – 9:15  –   otwarcie  Mistrzostw.

– godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 7-10 lat i 11 – 15 lat

b. godz. 10.15 – 11.00 – rozgrzewka i weryfikacja kobiet i mężczyzn w kat: 16-45 lat, 46-60, 60+.

–   godz. 11:00 – rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn.

c. godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”.

–   godz.14.00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.  

–   godz.14:30 – zakończenie Turnieju.

6. Gry pojedyncze „open” prowadzone będą podczas trwania turnieju, przez zawodników, którzy w danej chwili nie rozgrywają innych gier.