Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców

I. Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do udziału w Finale Wojewódzkim „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym, który odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2023 r. w dużej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie (obok osiedla Widok).
Przypominamy, że oprócz gier indywidualnych i debli „open”, wprowadzono dodatkową grę indywidualną „open”, za dodatkową opłatą. (Poniżej, w punkcie II a i II b, wysokość wpisowego do poszczególnych gier)
Prawo udziału w Turnieju mają osoby/zespoły, które, opłacą wpisowe przed ustaloną datą turnieju na konto Małopolskiego TKKF (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz jakiego turnieju i jakich gier przelew dotyczy: (gry indywidualne, gry indywidualne „open”, deble „open”). Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy tkkf@tkkf.com lub telefonicznie 12/633-26-62 lub 515 182 228.
UWAGA: Zawodnicy, którzy nie opłacą wpisowego przed datą turnieju w grach indywidualnych i indywidualnych „open” kobiet i mężczyzn, uiszczają dodatkową opłatę w wysokości 5 zł w dniu turnieju w biurze zawodów. Opłatę wpisowego należy przedstawić w dniu turnieju w biurze zawodów przy weryfikacji. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki
31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.
Krakowski Bank Spółdzielczy
Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001
II. Zawody odbędą się w następujących kategoriach i grupach wiekowych kobiet i mężczyzn:
– Gry indywidualne dziewcząt i kobiet: 7-10 lat, 11-15 lat, 16-60 lat, 60+,
– Gry indywidualne chłopców i mężczyzn: 7-10 lat, 11-15 lat, 16-45, 46-60 i 60+.
– gry indywidualne „open” ( mogą grać wszyscy)
– Gry deblowe „open” (mogą brać wszyscy)
a. Podstawowe wpisowe w grach indywidualnych w Finale Wojewódzkim wynosi:
– dziewczęta i chłopcy w kat.7-10,11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 25 zł
– kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat – 30 zł
– w grach indywidualnych „open” (w której grać mogą wszyscy) wpisowe wynosi – 20 zł
b. Podstawowe wpisowe w grach deblowych „open”:
* od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi – 25 zł.
* od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15 wpisowe wynosi – 30 zł.
Bliższe informacje: tel. 12.633.26.62 lub 515.182.228.