Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców

Informacja dot. Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF i Finału Wojewódzkiego „Grand Prix” w Tenisie Stołowym

Honorowy Patronat – Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

     Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do udziału w zaległych, z przyczyn pandemii, turniejach z Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF i Finale Wojewódzkim „Grand Prix” w Tenisie Stołowym. Wszystkie wymienione poniżej turnieje odbędą się w hali KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124A w Krakowie (obok osiedla Widok).

 1. Zgłoszenia do udziału w każdej z imprez, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego, należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF: tkkf@tkkf.com na trzy dni przed zawodami w niżej podanych terminach. Zawodnicy bez dokonania zgłoszenia elektronicznie nie będą dopuszczeni do turniejów.

 

– 31.10.2020 r. (sobota)  – duża hala „Wiosna 2020”.                                                                  – TURNIEJ  ZOSTAŁ ODWOŁANY –

– 15.11.2020 r. (niedziela) – mała hala „Lato 2020” . -„ –  -„-  -„-  -„-  -„-    -„-   -„-    -„-   -„-  -„-  -„-     do 12.11.2020 r. włącznie.

– 5. 12. 2020 r. (sobota) – duża hala  „Jesień 2020”.. -„-   -„-   -„-   -„-   -„-  -„-  -„-  -„-   -„-  -„-  -„-      do 2.12.2020 r. włącznie.

– 19.12. 2020 r. (sobota) – duża hala „Finał Wojewódzki „Grand Prix.”   -„-  -„-  -„-  -„ –  -„-  -„-  -„    do 16.12.2020 r. włącznie.

 

 1. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.
 2. Zgłoszenia indywidualne osób dorosłych (powyżej 18 lat) oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych, i par deblowych, dokonywane przez Kluby i inne instytucje, przesyłamy na załączniku Nr 1 do Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i akceptacją Regulaminu Cyklu Turniejów „Grand Prix” i Finału Wojewódzkiego. W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji, z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.
 3. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki

31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

 1. Prawo udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2019 roku.

 1. Wpisowe do udziału w turniejach „Wiosna”, „Lato”, i „Jesień w grach indywidualnych wynosi :

 – dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 10 zł 

 – kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat                                                                                 –  15  zł

 1. Wpisowe do udziału w Finale Wojewódzkim w grach indywidualnych wynosi:

– dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 15 zł 

– kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow. 60 lat                                                                                 – 20 złWpisowe w grach deblowych „open” w turniejach: „Wiosna”, „Lato”, „Jesień” oraz w Finale wojewódzkim wynosi:

   * od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi 25 zł.

   * od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł.

 1. Proponowany program rozgrywek we wszystkich turniejach:

godz.   8:15 – 9.00  –  rozgrzewka i weryfikacja zawodników.

godz.   9:00 – 9:15  –   otwarcie  zawodów

– godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców: 7-10 lat i 11 -15 lat

– godz. 11:00 – rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn: 16 – 45, 46-60, pow.60 lat.

godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”.

godz.14.30 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.  

godz.15:00 – zakończenie zawodów. 

 1. Projekt realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy Regulamin Cyklu Otwartych Turniejów i „Finału Wojewódzkiego „Grand Prix” oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na udział w turniejach zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKFwww.tkkf.com

 

Uwaga! Należy bacznie śledzić na stronie www.tkkf.com czy nie ma informacji

o ewentualnym odwołaniu lub zmianie daty danego turnieju.

 

Uwaga! Regulamin opracowano z uwzględnieniem środków i zasad bezpieczeństwa z racji panującej pandemii COVID-19. Zawody będą przeprowadzone z zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych.

 1. Na hali sportowej wszystkich, zarówno zawodników, jak i rodziców i opiekunów grup, obowiązują maseczki. Przed każdym meczem zawodnicy obowiązkowo dezynfekują ręce. Dezynfekować należy także sprzęt. Zawodnicy ściągają maseczki z twarzy tylko na czas gry przy stole.
 2. Przed rozpoczęciem turnieju zawodnicy wypełniają i podpisują oświadczenie – ankietę sanitarną. Za zawodników niepełnoletnich ankietę podpisują ich rodzice bądź opiekunowie.

Tel. kontaktowy: 515.182.228                                                                             Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie