Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi i przyjaciela Janusza Borka – Zasłużonego Działacza Małopolskiego TKKF. Stwórca powołał Go do siebie 20 marca 2021 r. – zmarł w jednym z krakowskich szpitali 20 marca 2021 roku.  

     Urodził się w czerwcu 1943 roku w Krakowie. Już w latach 70. XX wieku był współinicjatorem, nadzorującym budowę i odbiór obiektu Ogniska TKKF „Uklejna” w Myślenicach; pełnił funkcję sekretarza tego Ogniska, następnie sekretarza Ogniska TKKF „Kuźnia” w Sułkowicach, a później przez okres 12 lat był sekretarzem Zarządu Dzielnicowego TKKF w Nowej Hucie, współtworząc jego sukcesy. Był pomysłodawcą i realizatorem Dzielnicowej Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej nowohuckich ognisk TKKF i zakładów pracy, rozgrywanej przez cały rok w dziewięciu dyscyplinach sportowych. Ściśle współpracował ze spółdzielczością mieszkaniową, współorganizując w ramach tej działalności wiele ciekawych imprez rekreacyjnych – zwłaszcza w nowohuckich osiedlach i nad Zalewem, adresowanych wszystkim mieszkańcom Krakowa – zwłaszcza dzieciom i osobom niepełnosprawnym.

     Koronną dyscypliną sportu Janusza była koszykówka. Jako były zawodnik AZS Kraków był doskonałym arbitrem koszykówki, z uprawnieniami sędziego państwowego. W swoim dorobku miał ponad 4000 prowadzonych spotkań. Jak to możliwe? – często sam Janusz zadawał sobie to pytanie. Sędziować zaczął już w roku 1960, kiedy jeszcze, jako czynny zawodnik ukończył kurs sędziowski i tak powoli piął się po szczebelkach sportu i rekreacji. Gdy w roku 1993, przekroczeniu pięćdziesiątki, musiał zarzucić sędziowanie w ekstraklasie, przez kolejne pięć lat sędziował w okręgu krakowskim. W kolejnych latach prowadził już tylko mecze oldboyów i amatorów, ale to także dla Niego się liczyło, a kontaktów z koszykówką praktycznie nie zarzucił do końca swego życia.

     Po zakończeniu kariery był komisarzem PZKosz. Brał czynny udział w pracach organizacyjnych Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki, był wieloletnim członkiem Kolegium Sędziów. Do końca życia był także członkiem Wydziału Gier i Dyscypliny KOZKosz. Od roku 1980 był współorganizatorem i sędzią Krakowskiej Ligi Koszykówki TKKF.

     W latach 80. XX wieku, wraz z innymi działaczami sportu, ratował wiele ognisk TKKF przed upadkiem. Od roku 1994 pełnił obowiązki skarbnika Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, potem był sekretarzem, a następnie wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. Przez wiele lat zajmował się szkoleniem, organizując w tym czasie kilkadziesiąt kursów sportowo-rekreacyjnych w różnych specjalnościach. W okresie swej działalności przeszkolił ponad 600 osób. Był także koordynatorem Wojewódzkiego Sztabu „Biegu po Zdrowie”. Za wieloletnią działalność był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany różnymi odznakami i odznaczeniami, m.in. Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Medalem PZKosz., Odznaką „Zasłużony Sędzia PZKosz.”, Odznaką „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”, oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”. Posiadał tytuły Honorowy Członek Małopolskiego TKKF i Zasłużony Działacz Małopolskiego TKKF. Był otwartym, koleżeńskim człowiekiem, potrafiącym nawiązać kontakt i owocną współpracę w licznych formach swej działalności i w każdym środowisku.

     Odszedł człowiek, który wniósł wielkie zasługi dla sportu i rekreacji – miał 78 lat. Pogrzeb ś+p Janusza odbędzie się w poniedziałek 29 marca o godz. 10:20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Z głębokim żalem i smutkiem koleżanki i koledzy z Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Cześć Jego pamięci!