Projekt dofinansowany przez Gminę Miejską Kraków.
Miejsce:
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 w Krakowie, os. Oświecenia 30
Cele projektu:
 Wyłonienie najlepszych zespołów projektu „Turnieju siatkówki i halowej piłki nożnej z okazji 70-lecia Nowej Huty” poprzez sportową rywalizację i współzawodnictwo
 Zwiększanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z Dzielnicy XV Mistrzejowice poprzez uczestnictwo w organizowanych ligach i turniejach piłkarskich.
 Wdrożenie nawyku regularnego uprawiania wybranych form aktywności ruchowej ( piłki nożnej i siatkówki)
 Popularyzacja dyscypliny piłka nożna jako taniej i skutecznej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdego
 Zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności młodzieży oraz przeciwdziałanie przestępczości, alkoholizmowi, przemocy, narkomanii i innych uzależnień, wyjście na przeciw ludziom dotkniętych podobnymi zachowaniami w rodzinie bądź swoim środowisku najbliższych poprzez cele w/w, poprawa cech psychofizycznych tych osób, praca w grupie.
 Aktywizacja sportowa młodzieży uczącej się i bezrobotnej,
 Tworzenie „wzorców’ zachowań w zakresie aktywności fizycznej.
 Uczczenie 70-lecia powstania Nowej Huty poprzez przeprowadzenie w/w wydarzeń.
 Promocja Dzielnicy XV
 Prezentacja dorobku TKKF w promowaniu zdrowego stylu życia
 Integracja osiedlowych środowisk poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowo-rekreacyjnej

Regulamin siatkówka

Regulamin piłka nożna