„Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym – Wiosna 2019

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w sobotę 30 marca 2019 roku w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A odbędzie się turniej tenisa stołowego „Wiosna 2019”. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

– kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat, 60+

– mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45, 46 – 60, 60+.

Oprócz gier indywidualnych przewidziano też zawody w deblu „open”.

     Przypominamy, że każdy uczestnik zawodów musi mieć aktualne badania lekarskie lub złożyć stosowne oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu (załącznik Nr 1 do Regulaminu). Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę na formularzu (załącznik Nr 2).

Regulamin Cyklu Turniejów „Grand Prix” oraz aktualne wzory załączników Nr 1 i Nr 2, z klauzulą o ochronie danych osobowych (RODO).

Regulamin – pdf

Karta zgłoszenia – doc

Zgoda rodziców – doc

Informujemy także, że w niedzielę28 kwietnia 2019 roku, w dużej hali sportowej KS „Bronowianka” odbędą się XXVII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. Regulamin i wzory załączników Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu będę dostępne przed mistrzostwami.