Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w sobotę 23 października 2021 roku odbędzie się kolejny turniej tenisa stołowego w ramach Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF. Zawody odbędą się w hali sportowej KS „Bronowianka” w Krakowie przy ul. Zarzecze 124 A. Regulamin zawodów oraz karty zgłoszeń i zgody rodziców na udział osób niepełnoletnich w zawodach (załączniki Nr 1 i Nr 2) są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com i na facebooku

                         Informacja dot. II Turnieju

                        z cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF

w Tenisie Stołowym „Cztery Pory Roku”

                                           Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

           Prawo udziału w Turnieju mają osoby/zespoły, które na trzy dni przed datą zawodów, tj. do 20. 09. 2021 roku prześlą zgłoszenia do Turnieju i wpłacą wpisowe na konto Małopolskiego TKKF (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika i jakich zawodów dotyczy). Wpisowe nie podlega zwrotowi.

     Zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego MTKKF: tkkf@tkkf.com. Zawodnicy bez zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą dopuszczeni do turnieju.

 1. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do Regulaminu, z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.
 2. Zgłoszenia indywidualne zawodników dorosłych (powyżej 18 lat) oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez Kluby i inne instytucje, przesyłamy na załączniku Nr 1 do Regulaminu, z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i akceptacją Regulaminu. W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej. Kolejny III Turniej „Grand Prix” odbędzie się w sobotę 20 listopada 2021 r. zgodnie z nin. Informacją.
 3. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki

31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

 1. Prawo udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2020 roku.

 1. 2. Wpisowe w grach indywidualnych wynosi :

 – dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 15 zł 

 – kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat                                                                                 –  20  zł

 1. 3. Wpisowe w grach deblowych „open” wynosi:

   * od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi 25 zł.

   * od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł.

 1. Proponowany programTurnieju:
 2. godz. 8:15 – 9.00 –  rozgrzewka i weryfikacja zawodników. do lat 15.

– godz.   9:00 – 9:15  –   otwarcie  Mistrzostw.

– godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 7-10 lat i 11 – 15 lat

 

 1. b. godz. 10.15 – 11.00 – rozgrzewka i weryfikacja kobiet i mężczyzn w kat: 16-45 lat, 46-60, 60+.

–   godz. 11:00 – rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn.

 

 1. godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”.

–   godz.14.00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.  

–   godz.14:30 – zakończenie Turnieju.

 1. Projekt realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy Regulamin Cyklu Otwartych Turniejów „ Grand Prix” MTKKF w Tenisie Stołowym oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na udział w zawodach zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na fecebooku: www.facebook.com/MTKKF

Uwaga! Regulamin opracowano z uwzględnieniem środków i zasad bezpieczeństwa z racji panującej pandemii COVID-19. Zawody będą przeprowadzone z zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych.

 1. Na hali sportowej zawodników, jak i rodziców i opiekunów grup, obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. Zawodnicy ściągają maseczki z twarzy tylko na czas gry przy stole. Przed każdym meczem obowiązkowo dezynfekowane będą także piłeczki.
 2. Przed zawodami zawodnicy wypełniają ankietę sanitarną; za zawodników niepełnoletnich podpisują ją rodzice bądź opiekunowie.

Informacje: Władysław Łopatka Tel. 515.182.228.

Serdecznie zapraszamy!