IV MISTRZOSTW KRAKOWA SENIORÓW 60+ O PUCHAR  PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Karta zgłoszenia – pdf

Karta zgłoszenia – xls

REGULAMIN

I.Cel:

– propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową Seniorów

– popularyzacja różnych dyscyplin sportowych wśród Seniorów 60+

– wyłonienie Mistrzów wśród seniorów – kobiet i mężczyzn 60+ , 70+, 80+ w dyscyplinach rozgrywanych w ramach Mistrzostw

– nawiązanie kontaktów towarzyskich między uczestnikami

– stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa i kibicowania podczas IV Mistrzostw Krakowa Seniorów

II.Organizatorzy:

– Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Krakowie  

– Gmina Miejska Kraków

– TAURON Arena Kraków

– Klub Sportowy „ Bronowianka „

III.Partnerzy:

– Rada Krakowskich Seniorów

– Krakowskie Centrum Seniora

– Centra Aktywności Seniora

IV.Partnerzy medialni:

– Magiczny Kraków

– Głos Tygodnik Nowohucki

– KRAKÓW.PL

–  TELEWIZJA KRAKÓW.PL

– Gazeta Senior.pl

– TVP3 Kraków

– Głos Seniora

– Kurier Małopolskiego TKKF

V.Termin i miejsce:

IV Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ , 70+ , 80+  zostaną rozegrane w dniach:

24 września 2018 r. w TAURON Arena Kraków , ul. Lema 7

25 września  2018r.  na obiektach KS „ Bronowianka” w   Krakowie, ul. Zarzecze 124A

VI.Program:

24 września 2018 r./ poniedziałek /  – TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7

godz. 9:30 – 11:00   Weryfikacja zawodników

godz. 11:00                Otwarcie IV Mistrzostw

godz. 11:30                Rozpoczęcie gier :                                                         

– badminton

– bule

– cyklotrial rowerowy

– nordic walking : pokaz, instruktaż z  rozgrzewką, wymarsz na trasę, po powrocie start w konkurencji na czas

– tenis  stołowy 

– wielobój sprawnościowy

 godz.15:30-16:30   Weryfikacja zawodników brydża i szachów  

godz.16:30  Rozpoczęcie gier :

–  brydż    

–  szachy    

25 września  2018 r. / wtorek / – K.S. Bronowianka ul. Zarzecze 124A

godz. 8:30 – 9:30    Weryfikacja uczestników                                     

godz. 9:00 – 10:00  Aqua aerobic – pokaz i uczestnictwo w treningu

godz. 10:00               Rozpoczęcie konkurencji :

– pływanie 50 m styl dowolny

– ringo

– tenis

– wielobój sprawnościowy

godz. 12:00               Slow jogging

godz. 12:30               Biegi : 300m, 600 m, 900 m,

godz. 14:00               Dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników 60+ , 70+ , 80+

godz. 15:30               Zamknięcie IV Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+

VII.Zasady uczestnictwa i zgłoszenia :

1.Prawo udziału w Mistrzostwach mają seniorzy mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków – kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat do dnia 24.09.2018.

2.Każdy senior ma prawo startu w dowolnej wybranej dyscyplinie Mistrzostw pod warunkiem, że nie będzie kolizji czasowej.

3.W przypadku zgłoszeń pojedynczych w danej kategorii wiekowej nie jest możliwe rozgrywanie spotkań pomiędzy kobietą i mężczyzną.

Dotyczy to następujących konkurencji :

– badminton

– bule

– ringo

– tenis stołowy

– tenis

4.Zgłoszenia do brydża:

– należy zgłaszać do gry pary

– przy zgłoszeniach indywidualnych , organizator nie zapewnia partnera do gry

5.Uczestnictwo w Mistrzostwach jest bezpłatne.

6.Zgłoszenia pisemnie i telefonicznie należy kierować do dnia 21 września 2018 ( piątek) pod adresem :

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 32-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14

E- mail : tkkf@tkkf.com

Tel./fax   12 / 633-26-62  godz. 9:00 do 16    

Karta zgłoszenia uczestnika jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Do pobrania:  www.facebook.com/MTKKF

VIII. Sposób przeprowadzenia Mistrzostw:

 1. Agua aerobik

Konkurencja pokazowa i treningowa na basenie K.S. „Bronowianka”

Konkurencje przeprowadzi  Instruktor.

Wszyscy chętni seniorzy 60+ do wzięcia udziału w zajęciach w wodzie mogą zgłosić swój udział do 21 .09.2018  zgodnie z rozdz. VII pkt. 4.

Obowiązuje strój kąpielowy , czepek i klapki na nogi.

 1. Badminton

1/ Turniej rozgrywany będzie w małej hali TAURON Arena Kraków indywidualnie w kategoriach wiekowych: 60+, 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni.         

2/ Turniej  prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona.

3/ System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu listy zgłoszeń.  

4/ Organizator zapewnia polskie lotki  i rakietki zgodnie z przepisami PZ Bad. Dozwolona jest gra własnymi rakietkami.

5/ Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.    

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym turnieju jest sędzia TKKF.

Poszczególne mecze sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze.

Zawodnik wygrywający swoje spotkanie przekazuje lotkę i wynik głównemu sędziemu.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji. 

 1. Biegi

1/ Biegi odbędą się na stadionie KS Bronowianka na podłożu trawiastym.

2/ Biegi odbędą się w 3 kategoriach wiekowych 60+, 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni.

      Kat. 60+ kobiety       – dystans:   600m

      Kat. 60+ mężczyźni  – dystans:   900m

      Kat. 70+ kobiety       – dystans:   300m

      Kat. 70+ mężczyźni  – dystans:   600m

      Kat. 80+ kobiety       – dystans :  300m

      Kat. 80+ mężczyźni  – dystans :  300m

3/ O kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach decyduje czas uzyskany na mecie.

4/ Wszystkich zawodników obowiązuje ubiór sportowy, obowiązkowo adidasy (trampki, tenisówki).

5/ Przed każdym startem sędzia główny poinformuje zawodników o zasadach każdej konkurencji biegowej.

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym biegów jest sędzia TKKF.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów biegowych rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji.

 1. Brydż

1/ Turniej rozgrywany będzie w TAURON Arena Kraków w 3 kategoriach   wiekowych : 60+, 70+, 80+. (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje średnia wiekowa pary)

2/ System rozgrywania : brydżowy turniej par na zapis maksymalny /MP/, 8 rund po 3 rozdania, rozgrywany systemem „barometr” /w kolejnych rozgrywanych rundach pary rozstawiane są według aktualnego wyniku 1-2, 3-4, 5-6 itd./ tak do końca, bez powtórzeń.

3/ Wyniki: po zakończeniu zawodów, następuje wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, zgodnie z miejscem zajętym w „ całości „ zawodów.

4/ Dodatkowa klasyfikacja : pary zarejestrowane w Polskim Związku Brydża Sportowego /profesjonalne/, oraz pary „amatorskie„ – pozostałe.

5/ Po zakończenia zawodów , każdy z uczestników otrzymuje wydruk swoich dokonań, /wyniki uzyskane w poszczególnych rozdaniach wraz z wydrukiem rozkładów kart/

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch par w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym turnieju jest Sędzia Międzynarodowy Polskiego Brydża Sportowego.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji.

 1. Bule

1/ Turniej rozgrywany będzie na podłożu trawiastym obok TAURON Arena Kraków w 3 kategoriach wiekowych : 60+ , 70+, 80+ z podziałem na  kobiety i mężczyźni.

2/ Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiej Federacji Petanque 

3/ System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń.

4/ Każde spotkanie składa się z kilku rozgrywek i rozgrywane jest do momentu aż jeden z zawodników pierwszy uzyska 13 punktów. W jednej rozgrywce maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać zawodnik to 3 punkty.

 5/ Organizator zapewnia komplety kul metalowych( po 3 kule dla 1 zawodnika) oraz świnkę małą kulkę, o średnicy  od 25 mm do 35 mm, wykonana z drewna lub tworzywa sztucznego w jaskrawym widocznym kolorze ułatwiającym jej lokalizację.

6/ Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.

7/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

8/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

9/ Sędzią głównym turnieju jest sędzia w petanque.

10/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji. 

 6.Cyklotrial  rowerowy:

1/ Cyklotrial rowerowy odbędzie się  na podłożu trawiastym obok TAURON Arena Kraków

 2/ Udział w cyklotrialu rowerowym  biorą seniorzy 60+  z podziałem na trzy kategorie wiekowe : 60+, 70+ , 80+, osobno kobiety, osobno mężczyźni. 

3/ Cyklotrial rowerowy rozegrany zostanie na wyznaczonej trasie. Na trasie zostanie  ustawiony tor przeszkód,  który należy pokonać w najkrótszym czasie. Trasa z przeszkodami zostanie podana w osobnym regulaminie.

4/Każdy zawodnik ma prawo do próbnego przejazdu trasy przed swoim startem.

5/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

6/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

7/ Sędzią głównym jest sędzia TKKF.

8/Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas cyklotrialu  rowerowego rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji.      

         7.Nordic Walking:

1/Pokaz chodzenia z kijami Nordic Walking zademonstruje zespół seniorów  na terenach trawiastych obok TAURON Arena Kraków.

2/ Instruktaż będzie prowadzić  instruktor Nordic Walking    

3/ Grupy zorganizowane pod opieką instruktorów odbędą marsze rekreacyjne  po wyznaczonej   trasie około 4-5 km.

4/W pokazie, instruktarzu i marszu udział biorą wszyscy chętni Seniorzy 60+ ze swoimi kijami. W sekretariacie Mistrzostw będzie można wypożyczyć kije Nordic Walking.

5/  Po powrocie z trasy rozegrane zostaną zawody marszowe na czas w trzech kategoriach wiekowych : 60+, 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni  na dystansie 100 m. Zwycięzcami zostaną zawodnicy , którzy uzyskają najlepsze czasy.

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Głównym sędzią konkurencji marszowej na czas  jest sędzia TKKF.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas rozgrywania konkurencji, rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji.        

 1. Pływanie :

1/ Zawody pływackie odbędą się na pływalni KS Bronowianka indywidualnie w trzech kategoriach wiekowych 60+ , 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni.     

2/ Parametry pływalni:

 • długość – 12,5 m
 • Ilość torów – 3
 • pomiar czasu – ręczny

3/ Zawody rozgrywane są w jednej konkurencji: styl dowolny  na dystansie 50 m

4/ Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas (po trzech zawodników w serii).O kolejności miejsc decyduje uzyskany czas.

5/ Start jest z wody.

6/ Nawrót jest dowolny ( są trzy nawroty), jednak za każdym razem zawodnik musi dotknąć ściany nawrotowej dowolną częścią ciała – brak wyraźnego dotknięcia jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

7/ Rozgrzewka będzie prowadzona na 3 torach przed każdym wyścigiem na 3 lub 5 minut przed startem.

8/ Wszystkich zawodników obowiązuje ubiór sportowy do pływania, obowiązkowo czepki, okulary dla chętnych.

9/Przed rozpoczęciem konkurencji sędzia będzie informował o zasadach rozegrania konkurencji.        

10/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

11/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

12/ Sędzią głównym zawodów pływackich jest sędzia TKKF.      

13/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji.

 1. Ringo :

1/ Turniej rozgrywany będzie na stadionie KS Bronowianka indywidualnie w 3 kategoriach wiekowych 60+ , 70+ , 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni..

2/ Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Towarzystwa Ringo.

3/ System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń.

4/  Każde spotkanie kończy się zwycięstwem zawodnika, który pierwszy uzyska 15 punktów. Przy stanie 14 : 14 należy zdobyć  2 punkty przewagi, maksymalnie do 17 punktów. Przy stanie 16 : 16 zwycięża zawodnik zdobywający 17 punkt.       

5/ Podstawowe zasady gry:

– punkt zdobywa się powodując upadek kółka na boisku przeciwnika, a traci – dopuszczając do upadku kółka na własnym boisku lub popełniając błąd regulaminowy (niezależnie od tego która strona serwuje).

– w grze pojedynczej serwuje strona wygrywająca losowanie, ma ona prawo wyboru boiska. Po pierwszych 8 punktach zdobytych przez jedną ze stron – następuje zmiana boisk.

– ustawienie zawodnika jest dowolne, kółko można chwytać i rzucać także zza boiska, jednakże tylko ponad środkową linią boiska. Chwytanie kółka – dowolna dłonią , rzut – tylko dłonią chwytającą. Kółka schwytanego nie wolno przekładać, dotykać nim własnego ciała, partnera, ziemi lub siatki(linki ringo). Upuszczone kółko wolno chwytać ponownie 1 raz ta samą dłonią.        

– linie boczne liczą się jako boisko. Upadek kółka na linie środkową lub naruszenie jej na ziemi albo w powietrzu – powoduje utratę punktu.

– czas od schwytania kółka do rzutu jest ograniczony. Rzut musi być wykonany w momencie płynnym, podniesienia ręki lub ciała po upadku ( tzw. kółko gorące).

– rzut rozpoczęty musi być zakończony bez przerw i bez zmiany kierunku ( zwody są zabronione). Przy rzucie – co najmniej  1 stopa musi dotykać ziemi, a lot kółka musi być płaski, z rotacja wokół osi pionowej. Skręcenie płaszczyzny lotu kółka nie może przekraczać 45 stopni. Kółko nie może koziołkować w locie.

– net w czasie gry jest rzutem ważnym. Serw z netem i upadek kółka na ważne pole gry powtarza się, następny kolejno net jest stratą punktu.      

6/ Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.

7/ Organizator zapewnia kółka ringo do gry.            

8/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

9/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

10/ Sędzią głównym turnieju jest Sędzia Międzynarodowy Ringo. Poszczególne mecze sędziują zawodnicy którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoje spotkanie przekazuje ringo i wynik spotkania do stolika sędziowskiego.

11/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji. 

 1. Slow Jogging

1/ Konkurencja pokazowa na boisku trawiastym K.S. „Bronowianka”

W pokazie wystąpi instruktorka/instruktor  slow joggingu, następnie pod jej/jego  kierunkiem odbędzie się trening.

Wszyscy chętni seniorzy 60+ do wzięcia udziału w treningu slow jogging  mogą zgłosić swój udział do 25 .09.2018  zgodnie z rozdz. VII pkt. 4.

 1. Szachy :

1/ Turniej rozegrany zostanie w jednej kategorii wiekowej / 60+, 70+, 80+  z podziałem na kobiety i mężczyźni  w TAURON Arena Kraków.

2/ Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe

3/  Organizator zapewnia do gry komplety szachowe z zegarami.

4/ Kolejność miejsc ustala się wg ilości zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą : średni Bucholz, pełny Bucholz, ilość zwycięstw, progresja

5/Tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika

6/W rozgrywkach stosuje się przepisy kodeksu szachowego dotyczące gry z tempem przyspieszonym.

7/ Końcowa klasyfikacja przeprowadzona zostanie w trzech kategoriach wiekowych : 60+, 70+, i  80+  z podziałem na kobiety i mężczyźni.

8/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

9/ Sędzią głównym turnieju jest Sędzia FIDE .

10/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji.

 1. Tenis stołowy :

1/ Turniej rozgrywany będzie w małej hali TAURON Arena Kraków ul. Lema 7 Indywidualnie w kategoriach wiekowych: 60+ , 70+, 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni.

2/ Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego

3/ System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń.    

4/Organizator zapewnia piłeczki i rakietki do gry. Dozwolona jest gra własnymi rakietkami.    

5/ Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym turnieju jest sędzia TKKF. Przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoje spotkanie przekazuje piłeczkę i wynik spotkania do stolika sędziowskiego.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji.

 1. Tenis :

1/ Turniej rozgrywany będzie   25 września br. na kortach KS Bronowianka indywidualnie w 3 kategoriach wiekowych: 60+ , 70+ , 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni.

2/ Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego.

3/  System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń.                             

4/ Organizator zapewnia piłki i rakiety do gry. Dozwolona jest gra własnymi rakietami.

5/  Przed rozpoczęciem każdego spotkania sędzia będzie informował o zasadach gry.   

6/ Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej kategorii wiekowej.

8/ Sędzią głównym turnieju jest sędzia TKKF. Poszczególne spotkania sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoje spotkanie przekazuje piłkę i wynik spotkania do stolika sędziowskiego.

9/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga sędzia główny tej konkurencji. 

 1. Wielobój sprawnościowy:

 1/ Wielobój sprawnościowy przeprowadzony zostanie:

24 września na terenach trawiastych obok TAURON Arena Kraków

25 wrzesnia na obiektach sportowych  KS „ Bronowianka”

– indywidualnie  w kategoriach wiekowych 60+ , 70+ , 80+ z podziałem na kobiety i mężczyźni. Dopuszczalny jest tylko start w jednym dniu.

2/ Wielobój sprawnościowy  składa się z pięciu konkurencji rekreacyjnych dostosowanych do wieku seniorów 60+ , 70+ , 80+  

3/  Klasyfikacji końcowej podlegają zawodnicy, którzy wzięli udział w 5 konkurencjach wieloboju.

4/  Klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych podlegają zawodnicy przy zgłoszeniu się minimum dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

5/ Dopuszcza się start zawodnika z wyższej kategorii wiekowej w niższej  kategorii wiekowej.

6/ Za zwycięstwo   w poszczególnych konkurencjach zawodnik otrzymuje  1 pkt, za drugie miejsce  3 pkt, za trzecie miejsce 4 pkt,  itd.

O zwycięstwie w wieloboju sprawnościowym decyduje jak najmniejsza ilość zdobytych punktów.

 W przypadku uzyskania przez 2 lub więcej zawodników takiej samej ilości pkt. , o wyższym miejscu decyduje w pierwszej kolejności ilość miejsc pierwszych w poszczególnych konkurencjach , następnie ilość miejsc drugich , itd.

7/ Sędzią głównym wieloboju sprawnościowego jest sędzia TKKF.

8/ Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas rozgrywania konkurencji, rozstrzyga sędzia główny wieloboju i sędzia danej konkurencji wielobojowej.   

9/ Konkurencje:  

 a/ Wbijanie gwoździa w pień:

– każdy z zawodników wbija za pomocą młotka budowlanego 1 gwóźdź w pień do całkowitego schowania się łba.

– w przypadku wyskoczenia gwoździa z pnia przy pierwszym uderzeniu młotkiem, zawodnik podejmuje ponownie próbę wbicia.

– w przypadku skrzywienia się gwoździa , zawodnik może wyprostować go ręką lub młotkiem.

– o zwycięstwie w konkurencji i dalszych miejscach decyduje jak najmniejsza liczba uderzeń.

b/ Rzutki do tarczy:

– każdy z zawodników oddaje 8 rzutów  lotkami do tarczy z odległości 3,5  m, 5 najlepszych rzutów jest punktowane

– suma uzyskanych  punktów decyduje o zwycięstwie i dalszych miejscach w konkurencji

– w przypadku uzyskania na 1 , 2  lub dalszych miejscach przez kilku zawodników tej samej ilości punktów , o wyższym miejscu decyduje uzyskanie większej ilości 10-tek , następnie 9-tek itd.     

c/ Strzał piłką nożną do małej bramki:

– każdy zawodnik oddaje  5  strzałów piłką nożną dowolną nogą do małej bramki z  odległości:

                   kobiety 7 m

                   mężczyźni 9 m

– każdy zawodnik ma prawo do dwóch strzałów próbnych 

– za każde celne trafienie (piłka musi całym obwodem przekroczyć linię bramkową) zawodnik otrzymuje 1 punkt.

– suma uzyskanych  punktów  decyduje o zwycięstwie i dalszych miejscach w konkurencji            

d/ Bieg z woreczkami:

– z linii startu każdy z zawodników pokonuje  trasę  długości 22 m, wrzucając woreczki wypełnione gryzem po kolei  do ustawionych 6 kół hula hop    

–  woreczek musi być w kole , w przeciwnym razie zawodnik musi wrócić i umieścić go w kole.

–  następnie zawodnik obiega końcowego pachołka i wraca do mety zbierając po kolei woreczki umieszczone w kołach hula hop.

–  o zwycięstwie i dalszych miejscach decyduje uzyskany czas  

e/ Rzut kaloszem:

–  każdy z zawodników wykonuje po 3 rzuty kaloszem z pola wyrzutu

–  liczy się jeden najlepszy mierzony wynik uzyskany w konkursie

– dopuszcza się jeden rzut próbny

–  rzut można wykonać jedną ręką lub obydwoma rękami

IX.  Sędziowie:

 • Głównym Sędzią IV Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ jest  Karol Oleksy
 •  Dyrektorem Sekretariatu IV Mistrzostw  jest  Katarzyna Oleksy
 • Główni sędziowie konkurencji wymienieni zostali w pkt. VIII niniejszego  regulaminu.

X.Klasyfikacja końcowa:

Klasyfikacja końcowa indywidualna prowadzona będzie we wszystkich kategoriach wiekowych 60+ , 70+, 80+  z podziałem na kobiety i mężczyźni.

XI.Nagrody:

 1. Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii zawodnicy otrzymują
 • Puchar Prezydenta Miasta Krakowa
  • złoty medal
  • bon wartości 100 zł
  • dyplom
 1. Za zajęcie II miejsca w każdej kategorii zawodnicy otrzymują:
 • srebrny medal
 • bon wartości 70 zł
 • dyplom
 1. Za zajęcie III miejsca w każdej kategorii zawodnicy otrzymują:
 • brązowy medal
 • bon wartości 50 zł
 • dyplom
 1. Wszyscy uczestnicy III  Mistrzostw Krakowa Seniorów otrzymują:
  • koszulki
 1. Najstarsza seniorka i senior otrzymują bony o wartości 100 zł
 2. Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ufunduje wyróżnienia dla  trzech Centrum Aktywności Seniora , które uzyskają najlepsze wyniki w IV Mistrzostwach Krakowa Seniora 60+.
 1. Małopolski Związek Brydża Sportowego ufunduje nagrody rzeczowedla najlepszych par w turnieju brydżowym.

 XII.Zasady finansowania:

1.Koszty  związane z przeprowadzeniem IV  Mistrzostw Krakowa Seniorów   60+ pokrywa Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

2.Koszty dojazdu i wyżywienie pokrywają uczestnicy Mistrzostw we własnym zakresie.

XIII.Badanie lekarskie i ubezpieczenie:

1.Każdy uczestnik Mistrzostw musi mieć aktualne badania lekarskie lub podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia na liście startowej.

2.Organizator ubezpiecza uczestników Mistrzostw od nieszczęśliwych wypadków zakresie NNW. Każdy uczestnik Mistrzostw może się ubezpieczyć dodatkowo w zakresie NNW na własny koszt.

XIV.Postanowienia końcowe:

1.Sekretariat Mistrzostw czynny będzie :

24.09.2017 w godz. 9:30 – 17:00

25.09.2017 w godz. 8:30 – 15:00  

2.Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

3.Organizator zapewnia:

                    – sprzęt

                    – opiekę medyczną.

                    – ubezpieczenia NNW 

                    – napoje

4. Uczestników turniejów obowiązują zasady „Fair play”.   

5. Uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów. 

6.Uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.  

7.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy. 

8. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby  związane z przeprowadzeniem i organizacją IV Mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

9. Uczestnicy Mistrzostw podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin IV Mistrzostw Krakowa Seniorów oraz poniższą klauzulę:

 • zdjęcia, nagranie filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio i internet
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w związku z organizacją IV Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:

– Dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Zarząd Wojewódzki Małopolskiego  Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą  w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel./fax  12/ 633-26-62, e-mail : tkkf@tkkf.com
– Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
– Podanie danych jest warunkiem niezbędnym , by uwzględnić Panią/Pana do startu  (wzięcia udziału) w IV Mistrzostwach Krakowa Seniorów 60+ o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa.
– Dane będą przechowywane przez okres 6 lat

– Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

– Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych Osobowych

– Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana stanowi art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.( RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie dany)( Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016, s. 1 )

10. Wszelkie sprawy sporne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Komisja IV Mistrzostw w składzie:

 • Przedstawiciel Organizatora
 • Sędzia Główny Mistrzostw
 • Dyrektor Sekretariatu Mistrzostw

11. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

12. Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje i wyniki IV Mistrzostw będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF:

www.tkkf.com

www.facebook.com/MTKKF   

ORGANIZATOR                                                                                                                                                   

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki