Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

XVIII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w kręglach Memoriał im. Fr. Czesława Klinika

25 listopada 2017 @ 08:30 - 17:45

I.Cel:

1.Celem  jest  popularyzacja  gry  w  kręgle  i  rozwój  kręglarstwa  jako  sportu  dla  każdego.
2.Wyłonienie mistrzów Małopolskiego TKKF.

II.Organizator:

Małopolskie  Towarzystwo  Krzewienia  Kultury  Fizycznej  –  Zarząd  Wojewódzki  w  Krakowie.

III.Współorganizator:

Ognisko  TKKF  „Sokół”  w  Brzesku

IV.Partnerzy:

Województwo  Małopolskie

 V.Partnerzy medialni:

 Kurier Małopolskiego TKKF

VI.Miejsce, termin i program:

1.Turniej  zostanie  przeprowadzony  na  kręgielni  BOSiR  w  Brzesku  przy  ul.  Browarnej  13 a. Charakterystyka  kręgielni :  4 – torowa,  automaty  „Pauly”, rynny  zerowe.
2.Termin  turnieju:  25 listopad  2017 r. /sobota/
3.Program:

– godz.    8;30   –  eliminacje dzieci i młodzieży

– godz.  12:00   –  otwarcie Mistrzostw

– godz.  12;15   –  turniej VIP-ów

– godz.  12;45   –  eliminacje seniorów

– godz.  16;00   –  finał  seniorów

– godz.  17;45   –  zakończenie turnieju

VII.Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia:

1.W  turnieju  mogą  uczestniczyć  zawodniczki  i  zawodnicy bez podziału na  amatorów i czynnych zawodników.
2.Obowiązkiem dzieci i młodzieży do lat 18 jest dostarczenie pisemnego  oświadczenia (zgody obojga rodziców, lub opiekuna prawnego) na formularzu zał. nr 1.  W przypadku zgłoszeń grupowych należy wypełnić formularz zał. nr 2.
3.Zawodnicy startujący w kategorii seniorów w dniu turnieju na liście startowej własnoręcznym podpisem potwierdzają akceptację regulaminu.
4.Jako  wpisowe  ustalono  kwotę:
– 12 zł – KATEGORIA SENIOR/KA
–   5 zł – KATEGORIE DZIECI I MŁODZIEŻY

płatne  na  rzecz  Zarządu  Wojewódzkiego  Małopolskiego  TKKF  w  dniu 
25. XI.2017 r.  bezpośrednio  u  organizatora.

5.Zgłoszenia  należy  kierować  do  Biura Zarządu Małopolskiego TKKF 31-138  Kraków, ul. Lenartowicza 14, mail: tkkf@tkkf.com lub Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko 32-800, ul. Browarna 13 a, mail: marekserwin@tlen.pl 

Ostateczne zgłoszenia można składać bezpośrednio w dniu 25.11.2017 r. na kręgielni.

VIII.System rozgrywek:
1.W  turnieju  obowiązują  przepisy  Polskiego  Związku  Kręglarskiego.
2.Uczestnicy  turnieju  startować  będą  w  następujących  kategoriach  wiekowych:

– dziewczynki/chłopcy (ur. po 01.07.2006)

– młodziczka / młodzik (ur. 01.07.2003 – 30.06.2006)

– juniorka mł.  / junior mł. (ur. 01.07.1999 – 30.06.2003)

– juniorka / junior (ur. 01.07.1994 – 30.06.1999)

– seniorka / senior (ur. przed 01.07.1994)

3.Klasyfikacja  prowadzona  będzie  indywidualnie  we wszystkich kategoriach  wiekowych . Wprowadza się dodatkową klasyfikację dla dziewczynek i chłopców z Gminy Szczurowa.
4.W  eliminacjach:
– w  kategoriach  wiekowych dzieci i młodzieży zawodnicy oddają po 40 rzutów do pełnych (po 10 na każdym torze).
– w  kategorii  wiekowej  seniorów zawodnicy oddają 60 rzutów do pełnych (po 15 na każdym torze).
5.Mistrzowie w kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży wyłonieni zostaną na  podstawie wyników eliminacyjnych.
6.W kategorii seniorów zostanie rozegrany finał:
– kobiety – 4  najlepsze  zawodniczki  po  eliminacjach ilość  rzutów  60 (15  na  jednym  torze)
– mężczyźni  –  8  najlepszych zawodników  po  eliminacjach ilość  rzutów  60 (15  na  jednym  torze)
–  o  zajętym  miejscu  decyduje  suma  punktów  z  dwóch  startów  (eliminacji i finału),  a  gdy  jest  równa  ilość  punktów ,  decyduje  w  kolejności  ilość rzutów  nieprawidłowych  „dziur”,  następnie  ilość  „dziewiątek”  i  dalej  kolejno  „ósemek”  itd.
7.W Memoriale im. Czesława Klinika zostanie rozegrany turniej VIP-ów po 5 rzutów do pełnych na każdym torze (20 rzutów).

 IX.Nagrody:

1.W  klasyfikacji  indywidualnej  seniorów kobiet  i  mężczyzn  za  zajęcie:
– I miejsca –   puchar,  medal  i  dyplom
– II i III miejsca – medal  i  dyplom
– IV – VI miejsca – dyplom
2.W kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży za  zajęcie I – III miejsca –statuetki, medale i  dyplomy.
3.W turnieju VIP-ów za  pierwsze miejsce zostanie  wręczony puchar, medal i  dyplom. Za II i III miejsca: medale i dyplomy. 

X.Sprawy  finansowe:
1.Koszty  związane  z  przeprowadzeniem  imprezy  pokrywa  organizator.
2.Koszty  dojazdu  i  wyżywienia  pokrywają  uczestnicy  we  własnym  zakresie.        

XI.Badania  lekarskie i ubezpieczenie:
1.Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju kręglarskim co potwierdzają swoim podpisem na liście startowej.
2.Organizator ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych  wypadków /NNW/, każdy uczestnik może się dodatkowo ubezpieczyć na swój koszt od NNW.

XII.Organizatorzy  –  Sędziowie:

         Organizatorzy :

         – Karol Oleksy                      –         ZW  MTKKF

         – Marek Serwin                    –         TKKF  „Sokół”

          Sędziowie:

         – Bogumił Kulka                   –        Sędzia  Główny                    

         – Katarzyna  Oleksy             –        Sędzia Sekretarz

XIII.Uwagi  końcowe:
1.Uczestników Mistrzostw obowiązują zasady „fair play„.
2.W turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe.
3.Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku  użytkowania sprzętu do gry niezgodnie z regulaminem.
4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
5.Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
6.Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, nie ponosi on  Odpowiedzialności.
7.Uczestnicy podpisując listę startową akceptują poniższą klauzulę:

– Zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio, telewizję i internet.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) i Art. 81. UstPrAut.

8.Uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
9.Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas Mistrzostw rozstrzyga Komisja  Odwoławcza składająca się z przedstawicieli organizatora i sędziego głównego Mistrzostw.
10.Protesty  można  składać   tylko  w  czasie  turnieju  na  ręce  Sędziego  Głównego, wpłacając  tytułem  kaucji  50  zł  ( pięćdziesiąt  zł ). W  przypadku  uznania  protestu ,  kaucja  zostanie  zwrócona  zainteresowanej  stronie,  w  przeciwnym  razie  przepada  na  rzecz Organizatora.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
12.Interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy  wyłącznie  do  Organizatora  i  Sędziego  Głównego  turnieju.

Karta zgłoszenia – pdf

Zgoda rodziców – pdf

Szczegóły

Data:
25 listopada 2017
Godzina:
08:30 - 17:45
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
, ,

Organizatorzy

Małopolskie TKKF
Ognisko TKKF „Sokół” Brzesko

Miejsce wydarzenia

Kręgielnia BOSiR Brzesko
ul. Browarna 13
Brzesko, małopolskie 32-800 Polska
+ Google Map
Zobacz witrynę: Miejsce wydarzenia

Start typing and press Enter to search