Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że wznawia cykl otwartych turniejów tenisa stołowego pod nazwą „Cztery Pory Roku Małopolskiego TKKF”. W sobotę 9 lutego 2019 roku w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbędzie pierwszy Turniej z tego cyklu pod nazwą „Zima 2019”, w następujących kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

– kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat, 60+

– mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45, 46 – 60, 60+.

     Oprócz gier indywidualnych przewidziano także zawody w deblu „open”.  Przypominamy, że każdy uczestnik turniejów musi mieć aktualne badania lekarskie lub złożyć stosowne oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu (załącznik Nr 1.) Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę, na aktualnym formularzu (załącznik Nr 2). Regulamin Cyklu Turniejów „Grand Prix” oraz wzory załączników Nr 1 i Nr 2 są  dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF

     Zgłoszenia do udziału w zawodach można składać na adres: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF 31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14. E-mail: tkkf@tkkf.com,  Tel. 12 633 26 62,  515 182 228 lub osobiście w dniu zawodów od godz. 8.00 do 8.45. Początek gier o godz. 9.20. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Zgłaszając zawodników do turnieju należy stosować aktualne przesłane załączniki Nr 1 i Nr 2, które zawierają klauzulę o ochronie danych osobowych (RODO), przesłane niniejszym pismem.  Wymóg stosowania przepisów o ochronie danych osobowych egzekwowany jest od 25 maja 2018 roku, więc sprawę należy potraktować bardzo poważnie, pod rygorem nie dopuszczenia zawodników do gry. Za tę uciążliwość organizatorzy bardzo przepraszają.

Regulamin – pdf

Karta zgłoszenia – doc

Zgoda rodziców – doc