Karta zgłoszenia – xls

Karta zgłoszenia – pdf

Regulamin – doc

Regulamin – pdf

I.Termin i miejsce:

 V Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ , 70+ , 80+  zostaną rozegrane  w dniach:   17 września 201 r. i   18 września  2019r.  na obiektach KS „ Bronowianka”   w   Krakowie,  ul. Zarzecze 124A

II.Program:

17 września 2019 r./ wtorek /   

godz. 9:00 – 10:30 – Weryfikacja zawodników

godz. 10:30 – Otwarcie  V Mistrzostw

godz. 11:00 – Rozpoczęcie gier:                                                         

– bule  (teren trawiasty)

– nordic walking: pokaz, instruktaż z rozgrzewką, wymarsz na trasę, po powrocie start w konkurencji  na czas dla wszystkich kategorii wiekowych

– tenis  stołowy  (duża hala)

– wielobój sprawnościowy (teren trawiasty)

godz. 13:00  – cyklotrial rowerowy (teren trawiasty)

godz.15:30-16:30 – Weryfikacja zawodników badmintona, brydża i  szachów  

godz.16:30  – Rozpoczęcie gier:

– badmintona (duża hala)

–  brydż   (mała hala) 

–  szachy    (mała hala)

Dekoracja zawodniczek i zawodników konkurencji rozegranych  17 września 2019  (wtorek) zostanie dokonana 30 minut po zakończeniu  każdej konkurencji w miejscu zawodów.

18 września  2019 r. / środa /

godz. 8:00 – 9:00  – Weryfikacja uczestników                                    

godz. 9:00 – Rozpoczęcie konkurencji:

godz. 9:00 – 11:00 – pływanie 50 m styl dowolny (basen)

godz. 10:00 – wielobój sprawnościowy (teren trawiasty)

godz.11:00  – aqua aerobic – pokaz i uczestnictwo  w treningu  (basen)

– ringo (teren trawiasty)

– tenis   (korty)                                                      

godz. 12:00 – Slow jogging (teren trawiasty)

godz. 12:30  – Biegi : 300m, 600 m, 900 m, (teren trawiasty)

godz. 14:00  – Dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników 60+ , 70+ , 80+ (duża hala)

godz. 15:30 – Zamknięcie  V Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1.Prawo udziału w Mistrzostwach mają seniorzy mieszkańcy Gminy  Miejskiej Kraków – kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat do dnia 17.09.2019.

2.Ilość pakietów startowych wynosi 500 szt. W przypadku większej ilości zgłoszeń, seniorzy zostaną dopuszczeni do Mistrzostw ale nie otrzymają  pakietu startowego.

3.Każdy senior ma prawo startu w dowolnej wybranej dyscyplinie Mistrzostw pod warunkiem, że nie będzie kolizji czasowej.

4.W przypadku zgłoszeń pojedynczych w danej kategorii wiekowej nie jest możliwe rozgrywanie spotkań pomiędzy kobietą i mężczyzną. Dotyczy to następujących konkurencji:

– badminton

– bule

– ringo

– tenis stołowy

– tenis

5.Zgłoszenia do brydża:

– należy zgłaszać do gry pary

– przy zgłoszeniach indywidualnych , organizator nie zapewnia partnera  do gry

6.Uczestnictwo w Mistrzostwach jest bezpłatne.

7.Zgłoszenia pisemnie i telefonicznie należy kierować do dnia 13 września 2019 ( piątek) pod adresem:

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 32-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14

E- mail : tkkf@tkkf.com

Tel./fax   12 / 633-26-62  godz. 9:00 do 16    

8/ Karta zgłoszenia uczestnika jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Organizator

Małopolskie TKKF