Przepraszamy strona w trakcie zmiany na nową.

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie