Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W 2019 roku w okresie od  26 maja do 1 czerwca z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich przy wsparciu Ministerstwa  Sportu i Turystyki w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na terenie całego kraju, w tym także w miastach i gminach  województwa małopolskiego rozegrany został XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin,  którego bezpośrednim organizatorem i koordynatorem na szczeblu miast i gmin  były  samorządy lokalne przy współudziale: stowarzyszeń kultury  fizycznej, placówek oświaty, kultury  i wychowania, uczelni, zakładów pracy, firm, uczelni itp. które przygotowały szczegółowe programy sportowo-rekreacyjne, turystyczne i rozrywkowe oraz były odpowiedzialne za ich realizację.

Głównym celem Turnieju była aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie , nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia, a także integracja wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin.

Łącznie w ramach XXV edycji Turnieju w województwie małopolskim zorganizowano 1648  imprez sportowo-

rekreacyjnych, w których wystartowało 81347 Małopolan w tym 2497 w teście Coopera z 14 powiatów:

 nowosądeckiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego,  krakowskiego, bocheńskiego, gorlickiego, limanowskiego,

 miechowskiego, brzeskiego, myślenickiego,  tarnowskiego, reprezentujących różne grupy społeczne i środowiska  z

  takich miast i gmin jak:  Oświęcim, Gorlice, Radłów, Nowy Wiśnicz, Ciężkowice, Krynica Zdrój, Miechów, Dobczyce,

 Trzebinia,  Limanowa,  Zielonki, Drwinia, Gołcza, Szczurowa, Skrzyszów,  Łapanów, Raciechowice, Tymbark, Książ Wielki, Żegocina.

Celem zadania była organizacja wojewódzkiego finału – uroczystej gali jako ukoronowanie XXV Sportowego Turniej Miast i Gmin – Małopolska 2019.

Wojewódzka gala finałowa odbyła  się w dniu 26 listopada 2019 r w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Maggha”.   w  Krakowie.

W uroczystej gali wzięli udział burmistrzowie, wójtowie i koordynatorzy samorządowi  miast i gmin oraz członkowie Wojewódzkiej Komisji Turnieju. Łącznie w wojewódzkim podsumowaniu wzięło udział 47 osób.

Zgodnie z programem, pani Zofia Czupryna Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji przedstawiła ideę organizacji przez 25 lat Sportowy Turniej Miast i Gmin oraz wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie miast i gmin województwa małopolskiego biorące udział w tegorocznej edycji.

Następnie zostały  wręczone honorowe wyróżnienia  zespołowe i indywidualne laureatom i organizatorom turnieju  w postaci pucharów, listów gratulacyjnych nadanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego, okolicznościowych  dyplomów i upominków rzeczowych nadanych przez  Wojewódzką Komisję Turnieju i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF.

W obecności Pana Tomasza Urynowicza V-ce Marszałka, aktu dekoracji dokonali: Pan Jan Duda Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,

Pan Rafał Kosowski – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  UM

Pani Zofia Czupryna Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji,

Pan Leszek Tytko Prezes Małopolskiego TKKF.