Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje i przypomina, że wznowiona zostaje kolejna edycja cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” MTKKF –„Cztery Pory Roku” w tenisie stołowym. Turnieje rozgrywane będą w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, w kategorii kobiet i mężczyzn, w następujących grupach wiekowych: do lat 10, 11-15 lat, 16 – 60 lat, 60+.

Zgodnie z Regulaminem cyklu turniejów „Grand Prix”, oprócz gier indywidualnych, przewidziano także turnieje par deblowych. W każdym turnieju najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych są nagradzani.

W celu uatrakcyjnienia rozgrywek, wzorem ubiegłych lat, w trakcie rozgrywek prowadzona będzie roczna klasyfikacja na najliczniejszy zespołowy udział w turniejach, a trzy najliczniejsze ekipy na koniec roku otrzymają pamiątkowe puchary. Dodatkowo zawodnicy, uczestniczący we wszystkich pięciu turniejach (cztery turnieje „Pór Roku” + Finał Wojewódzki), wezmą udział w losowaniu specjalnych nagród, ufundowanych przez Małopolskie TKKF.

Przypominamy, że każdy uczestnik turniejów tenisa stołowego, organizowanych przez Małopolskie TKKF, musi mieć aktualne badania lekarskie lub złożyć stosowne oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu – załącznik Nr 1. W przypadku osób niepełnoletnich każdy zawodnik powinien jednorazowo przedłożyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę w całym cyklu turniejów w r. 2017 na formularzu – zał. Nr 2. Szczegółowy Regulamin Cyklu Turniejów i wzory załączników Nr 1 i Nr 2 są dostępne na stronie Internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF

Zgłoszenia do zawodów można składać na adres: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF 31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14. E-mail: tkkf@tkkf.com
lub osobiście w dniu zawodów w godz. 8.00 – 8.45. Telefony kontaktowe: 12 633.26.62, 515.182.228

Uwaga! W roku 2017 zawody we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych (dziewczęta, chłopcy, kobiety i mężczyźni) rozpoczynają się o tej samej porze – godz. 9.20. Decyzja ta podyktowana jest sprawami organizacyjnymi. Pierwszy turniej „Wiosna 2017” odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r. (sobota), na który serdecznie zapraszamy!

Załączniki do pobrania: