Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

XVII Małopolski Gwiaździsty Zlot „Rowerem po zdrowie” – Niepołomice 19.05.2018 r. Patronat

19 maja 2018 @ 09:00 - 15:15

Patronat Honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 
I. Cel imprezy:
– promocja i ukazanie walorów turystyczno-przyrodniczych Gmin uczestniczących w Zlocie, przez które przebiegają trasy Zlotu ze szczególnym uwzględnieniem okolic Niepołomic,
– popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej jako najprostszej i najskuteczniejszej formy aktywnego wypoczynku dostępnej dla każdego,
– tworzenie wzorców zachowań w zakresie aktywności fizycznej oraz nawiązywanie związków między ruchem a zachowaniem człowieka,
– nawiązanie bliskich kontaktów, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych środowisk,
– promocja 61 – lecia dorobku i działalności Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
 
II. Termin i meta:
– 19 maja 2018 roku ( sobota ) –Niepołomice
– Biuro Zlotu – Park przed Zamkiem Królewskim
 
III. Organizatorzy:
– Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie
– Miasto i Gmina Niepołomice
 
IV. Partnerzy i współorganizatorzy:
– Województwo Małopolskie
– Miasta i Gminy Województwa Małopolskiego
– Ogniska TKKF
– Fundacja RECAL– Every can counts
 
V. Wsparcie Medialne:
– Dziennik Polski
– Kurier Małopolskiego TKKF
 
VI. Komitet Honorowy:
– tworzą przedstawiciele Miast i Gmin (wójtowie i burmistrzowie)
 
VII. Komitet Organizacyjny:
– tworzą osoby oddelegowane ( przedstawiciele Miast, Gmin i ognisk TKKF)
 
VIII. Ramowy program:
– godz. 9:00 – 10:45 Biuro Zlotu – rejestracja uczestników
– godz. 10:00 – 13:00 Wydawanie posiłków
– godz. 11:00 Otwarcie Zlotu
– godz. 11:15 Trójbój sprawnościowy VIP-ów
– godz. 12:15 – 14:00 Blok konkurencji sportowo – rekreacyjnych indywidualnych i zespołowych, Zgadywanka terenowa
– godz. 14:30 – 15:15 Zakończenie Zlotu, wręczenie wyróżnień, losowanie rowerów.
 
IX. Trasy dojazdowe:
1) zorganizowane – wg przewidzianej trasy
2) indywidualne – dowolnie wybrane przez uczestników
 
X. Zasady uczestnictwa:
1. W Zlocie uczestniczą: dzieci, młodzież i dorośli w grupach zorganizowanych lub indywidualnie (preferowane będą rodziny).
Dzieci i młodzież do lat 18 uczestniczą wyłącznie pod opieką dorosłych. Udział dzieci i młodzieży w grupach zorganizowanych oraz kadry obsługującej zlot jest bezpłatny.
 
Obowiązkiem dzieci i młodzieży do lat 18 uczestniczących w zlocie indywidualnie jest posiadanie karty rowerowej oraz dostarczenie pisemnego oświadczenia (zgody rodziców lub opiekuna prawnego) na załączonym formularzu.
 
Wskazane jest posiadanie stroju sportowego i kasku rowerowego.
Obowiązkiem organizatora każdej trasy jest zapewnienie grupom zorganizowanym opieki medycznej i technicznej zarówno na trasie przejazdu jak i w czasie pobytu na miejscu zlotu.
Wszystkich uczestników zlotu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych.
Organizator zapewnia parking rowerowy, wskazane jest posiadanie przypięcia łańcuszkowego do roweru.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.
Trasę należy pokonać do godz. 10.45
Cała impreza jest ubezpieczona od NNW.
 
2. Blok konkurencji sportowo – rekreacyjnych (indywidualnych i zespołowych) wg odrębnych regulaminów .
 
Każdy z uczestników (rowerzystów) może wziąć udział w 2 konkurencjach indywidualnych wg kategorii wiekowych.
Warunkiem udziału w konkurencjach jest okazanie karty z numerem do losowania roweru.
Kategoria dzieci do 12 lat z podziałem dziewczynki/chłopcy
Kategoria młodzież 13 – 15 lat z podziałem wg płci
Kategoria powyżej 16 lat z podziałem wg płci
 
XI. Informacje i zgłoszenia:
– informacje można uzyskać w Małopolskim TKKF pod nr tel. 12-633-26-62 lub e-mail; TKKF@tkkf.com
– Koordynator (Komandor) Zlotu – Karol Oleksy 505-535-161
– zgłoszenia należy kierować jak wyżej
 
 
 
XII. Biuro Zlotu :
Meta : Biuro Zlotu – czynne w dniu imprezy w godz. 9;00 – 16;00 – Park przy Zamku Królewskim w Niepołomicach
 
W godz. 9:00 – 10:45 – przyjmuje potwierdzenia (zgłoszenia) przybycia na metę grup zorganizowanych i uczestników indywidualnych.
Kierownicy – piloci grup zorganizowanych dostarczają imienne listy zgłoszeń (oryginał i kopia) wg załączonego formularza. Natomiast uczestnicy indywidualni dokonują zgłoszenia samodzielnie.
Kierownicy – piloci grup zorganizowanych zgłoszonych przez Miasta i Gminy oraz osoby indywidualne po dokonaniu zgłoszenia, otrzymują:
– bloczki na posiłek
– okolicznościowe plakietki zlotu
– karty z numerami uprawniające do udziału w losowaniu rowerów
 
XIII. Nagrody
Dla poszczególnych reprezentacji kolarskich miast i gmin przewidziano puchary i dyplomy uczestnictwa.
Dla zwycięzców w indywidualnych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych za miejsca od I -III medale i okolicznościowe dyplomy.
Dla zwycięzców w przeciąganiu liny za miejsca od I – III statuetki oraz okolicznościowe dyplomy.
Wśród uczestników zlotu wylosowane zostaną nagrody specjalne w postaci rowerów.
Odbiór roweru musi nastąpić osobiście po przedstawieniu karty upoważniającej do udziału w losowaniu rowerów.
W przypadku braku osoby (uczestnika) lub braku numerowanej karty rower będzie losowany ponownie.
Osoby indywidualne (dzieci i dorośli) po opłaceniu wpisowego, niezależnie od miejsca zamieszkania biorą udział w losowaniu roweru ufundowanego przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF.
Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe plakietki.
 
XIV. Finansowanie:
Koszty organizacyjne Zlotu ponoszą organizatorzy i współorganizatorzy wg odrębnie ustalonych zasad.
 
XV. Postanowienia końcowe :
– Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki spowodowane złym stanem zdrowia startujących.
– Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz punkt sanitarny i opiekę medyczną na mecie Zlotu. Wszelki inny rodzaj ubezpieczenia lub dodatkowe NNW zapewnić mogą organizacje zgłaszające.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy.
– Organizator zapewnia bezpłatny posiłek i napoje (wydawany na podstawie przekazanego bloczku).
– Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi, a wszelkie protesty rozstrzygane będą przez Komisję Sędziowską.
 
Organizatorzy

Details

Date:
19 maja 2018
Time:
09:00 - 15:15
Event Category:
Event Tags:
,

Organizers

Małopolskie TKKF
Misto i Gmina Niepołomice

Venue

Park przed Zamkiem Królewskim
Niepołomice, małopolskie Polska + Google Map

Zacznij wpisać, czego szukasz i kliknij enter