Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

XV Ogólnopolski Turniej siatkówki kobiet i mężczyzn „Wawelskiego Smoka”

21 października 2017 @ 08:30 - 22 października 2017 @ 15:00

I. Cel:

– Popularyzacja  siatkówki  amatorskiej  na  szczeblu  ogólnopolskim.
– Wyłonienie  najlepszych drużyn  siatkówki  kobiet  i  mężczyzn  poprzez  rywalizację  zespołową.

II. Organizatorzy:

-Małopolskie  TKKF  –  Zarząd  Wojewódzki w Krakowie
-Ognisko  TKKF  Apollo –  SM  Mistrzejowice  Płn. w Krakowie

III.  Partnerzy  i  sponsorzy :

-Województwo Małopolskie
-Gmina  Miejska  Kraków   

IV. Wsparcie medialne :

-Polska  Gazeta  Krakowska
-Dziennik  Polski
-Kurier Małopolskiego TKKF

V. Termin i  miejsce :

21 i 22 października  2017r.

-Hala  Sportowa  Com Com Zone  ul.  Ptaszyckiego  6
-Hala  Sportowa   Zespółu Szkół Sajezjańskich os. Piastów 34
-Szkoła  Podstawowa  nr  89  os. Piastów  34  a
-Szkoła  Aspirantów  PSP  os. Zgody  18

VI. Program :

21.X. 2017

8.30 –  Przyjmowanie  zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie bloczków żywieniowych i opasek identyfikacyjnych
9.00 – Uroczyste  otwarcie  turnieju
9.05 – 9.30 –  Rozgrzewka
9.30 – 16.00 – Gry eliminacyjne i ćwierćfinały
19.30 –  Podsumowanie  pierwszego  dnia  turnieju
20.00 –  Spotkanie  integracyjne: Hotel Indigo

22.X.  2017

10.00 – 10.30 –  Rozgrzewka
10.30 – 14.00 –  Rozpoczęcie  gier  półfinałowych i finałowych  kobiet i mężczyzn
14.00 – 15.00 –  Podsumowanie  wyników,  wręczenie  pucharów,  dyplomów 
i  upominków
15.00 –  Zakończenie  imprezy,  wyjazd  ekip

VII.  Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia :

 1. W Turnieju  uczestniczyć  mogą :
  – drużyny kobiet i mężczyzn, które otrzymały zaproszenie od Organizatora i dokonały wpłaty tytułem  wpisowego.
  – dopuszcza się udział zawodniczek/ów zgłoszonych na sezon 2017/2018 do III ligi i niższych
  Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej (bez ograniczeń wiekowych).
  – osoby, które posiadają  aktualne  badania  lekarskie lub wypełnią oświadczenie o stanie zdrowia.
 2. W Turnieju uczestniczyć nie mogą:
  – zawodniczki/cy z ważną licencją II ligi i lig wyższych na sezon 2017/2018, za wyjątkiem dwóch, które/rzy ukończyli 35 rok życia.
 3.   Zgłoszenia :
  – pisemne  zgłoszenia na formularzu /zał. nr 1 do regulaminu / należy  kierować  na  adres Małopolskiego  TKKF  w  Krakowie  ul. Lenartowicza  14  lub na  adres  email :  tkkf @ tkkf.com
  – w  zgłoszeniu  należy  podać: nazwę  drużyny, imiona, nazwiska  i daty  urodzenia zawodników. Zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkich zawodników i kapitana lub kierownika drużyny.
  – zawodnicy do lat 18 muszą przedstawić zgodę obojga rodziców (zał. nr 2)

Obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie na meczu dowodu tożsamości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kierownik drużyny może żądać od zawodnika drużyny przeciwnej okazania w/w dokumentu. Brak dokumentu i stwierdzenie przez organizatora gry nieuprawnionego zawodnika będzie skutkować  ukaraniem drużyny walkowerem w tym meczu. Stwierdzenie dalszych nieprawidłowości będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.

VIII.  Sposób  przeprowadzenia  turnieju :

– Turniej  rozegrany  zostanie  zgodnie  z  przepisami  PZPS,  z  podziałem  na  grupy eliminacyjne
– Szczegółowy  system  rozgrywek  zostanie  ustalony  przed  Turniejem  w  zależności  od  ilości zgłoszonych  drużyn
– Zespoły  powinny  posiadać  własne   piłki  tak do gry, jak i do  rozgrzewki. Turniej rozgrywany będzie piłkami MOLTEN lub MIKASA.
O wyborze piłki decyduje gospodarz  meczu tj.  zespół   wymieniony w protokole na 1-szym miejscu.

 1. Klasyfikacja końcowa :

  Ustalona  będzie  na  podstawie  uzyskanych  wyników,  osobno  dla  kobiet ,  osobno  dla mężczyzn.

 2. Nagrody :
  I  –  IV  miejsce     –  Puchary (smoki),   dyplomy
  Pozostałe  miejsca  –  okolicznościowe  dyplomy.
  Dla wszystkich zespołów uczestniczących w Turnieju przewidziane  są  okolicznościowe  koszulki.
  Najlepsi zawodnicy (kobiety i mężczyźni): atakujący, rozgrywający, przyjmujący, MVP otrzymują upominki (smoki) i okolicznościowe dyplomy.
 1. Zasady finansowania :

  –   koszty  związane  z  przeprowadzeniem  imprezy  pokrywają  organizatorzy,
  –   koszty  dojazdu ,  wyżywienia ,  noclegu  i  opłaty  startowej  pokrywają  uczestnicy  we własnym zakresie.

XII.  Postanowienia  końcowe :

 1. Sekretariat zawodów będzie  czynny:
  21.10.2017  w  godz.  8:00 – 16:00
  22.10.2017  w  godz.  9:00 – 15:00
 2. Uczestników Turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 3. Uczestników Turnieju obowiązują zasady „fair play„
 4. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/ i opiekę medyczną podczas zawodów.  Zespoły i uczestnicy mogą się dodatkowo  doubezpieczyć w zakresie NNW.
 5. Organizatorzy nie biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane  złym  stanem  zdrowia startujących,
 6. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, ogólnych zasad  bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
 7. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone  z  własnej  winy.
 9. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z  przeprowadzeniem  i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
 10. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy Regulamin Turnieju oraz     poniższą klauzulę:

  *  zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i internet.
  *  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.   Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.)

 11. Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas Turnieju rozstrzygać będzie Komisja  odwoławcza  złożona  z  trzech   osób: (sędzia  główny i  dwóch przedstawicieli  organizatorów) po  wniesieniu  wadium  w  wysokości  50  zł.
 12. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 14. Niniejszy Regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki „Wawelskiego Smoka„ będą dostępne na  stronie  Małopolskiego  TKKF: www.tkkf.com

 

Karta zgłoszenia (zał. nr 1) – doc.

Zgoda rodziców (zał. nr 2) – doc

Szczegóły

Początek:
21 października 2017 @ 08:30
Koniec:
22 października 2017 @ 15:00
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
, , , , ,

Organizator

Małopolskie TKKF
Email
tkkf@tkkf.com
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce wydarzenia

ComComZone
ul. Ptaszyckiego 6
Kraków, małopolska 31-979 Polska
+ Google Map

Start typing and press Enter to search