Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Turniej siatkówki „Dzielnicowy Volleyball”

26 sierpnia 2017 @ 09:00 - 19:00

120zł

R E G U L A M I N   Turnieju siatkówki „Dzielnicowy Volleyball”

I. Cel

Popularyzacja   dyscypliny  siatkówki  wśród   mieszkańców Dzielnicy XV – Mistrzejowice –  Gmina Miejska Kraków.

II. Organizatorzy i  współorganizatorzy :

           Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

           Ognisko TKKF „APOLLO”

III. Partnerzy i sponsorzy :
           Gmina Miejska Kraków

           Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ

           Szkoła Podstawowa Nr 89

           Fundacja RECAL – Every can counts

IV. Partnerzy medialni:
           Kurier Małopolskiego TKKF

           Moja Piętnastka

V. Termin , miejsce :

Turniej  odbędzie  się  26 sierpnia  2017  r. (SOBOTA)  w  Krakowie na  boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 89 w Krakowie, os. Piastów 34 a.

VI. Program :
Godz.     9:00 –  9:30   
– Weryfikacja  zgłoszeń (odbiór kart zgłoszeń zał. Nr 1)

Godz.     9:30
– Rozpoczęcie  gier  eliminacyjnych 

Godz.   19:00
– Podsumowanie wyników, wręczenie pucharów, nagród i okolicznościowych dyplomów

VII. Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia

1. Prawo udziału  w  Turnieju   mają  zespoły, które opłacą do dnia 11.08.2017 r. wpisowe w wysokości 120 zł na konto Małopolskiego TKKF nr. 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

2. Drużyna może liczyć maksymalnie 8 osób w tym 2 kobiety (6 na boisku + maksymalnie 2 rezerwowych).

3. W trakcie gry na boisku w zespole muszą być cały czas minimum 2 kobiety.

4. W turnieju mogą startować  zawodnicy  powyżej 15 roku  życia (do 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. Nr.2).

5. Turniej ma charakter amatorski, z uwagami:

        Mężczyźni:

– w Turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy z Plus Ligi, 1 i 2 ligi PZPS (dotyczy także zawodników do lat 19)

– w drużynie może znajdować się maksymalnie 2 zawodników grających w sezonie 2016/2017 w 3 lidze PZPS (dotyczy także zawodników do lat 19)

– Zawodnicy do 19 lat, grający jedynie w rozgrywkach juniorskich, mogą występować bez ograniczeń.

        Kobiety

– brak ograniczeń

6. Zgłoszenia do Turnieju będą przyjmowane do 11 sierpnia 2017 r. w Biurze Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF telefonicznie 506-477-006 lub mailowo:
katarzyna.oleksy@tkkf.com

VIII. System  przeprowadzenia  Turnieju:

Szczegółowy system  rozgrywek każdy z każdym w grupach będzie uzależniony od  ilości  zgłoszonych  zespołów. Przewidujemy system gier w grupach każdy z każdym 2 sety do 20 pkt., lub do 2 wygranych setów i trzeci tie break.

IX. Przepisy :

Obowiązują  przepisy  PZPS .

Drużyny  winny  posiadać  jednolite  stroje ,  obuwie  sportowe  oraz  własne  piłki.

Organizator   zapewnia tylko  siatki  z  antenkami.

Sędziów  zabezpiecza  organizator.

X. Punktacja :

W przypadku rozgrywania meczu do 2 setów za  zwycięstwo  2 :0  zespół  otrzymuje – 2  pkt. , 

za  remis  1 : 1  zespół  otrzymuje  1  punkt, za porażkę 0:2 zespół otrzymuje – 0 pkt.

W przypadku rozgrywania meczu do 2 wygranych setów za zwycięstwo 2 :0 zespół otrzymuje – 3 pkt.,

za zwycięstwo 2 :1 zespół otrzymuje – 2 pkt., za przegraną 1 : 2 zespół otrzymuje – 1 pkt.,

za przegraną 0 : 2 zespół otrzymuje – 0 pkt.

O  kolejności  miejsca  w  grupie decyduje :

> największa  ilość  zdobytych  punktów

> stosunek  małych  punktów  ( iloraz)  – liczony ze wszystkich rozegranych meczy w grupie

W  przypadku  równej  ilości  punktów i równym stosunku małych punktów  o  kolejności  w  tabeli  decyduje  bezpośredni  pojedynek  między  zainteresowanymi  drużynami .

XI. Klasyfikacja :

Klasyfikacja ustalona  będzie  na  podstawie  zdobytych  miejsc  przez  zespoły.

XII. Nagrody :

Za  miejsca  I  –  III  –  zespoły  otrzymują  puchary, okolicznościowe koszulki, dyplomy

Za  miejsca  IV – VI  –  okolicznościowe  dyplomy.

Z wszystkich uczestników wyróżnieni zostają: najlepszy(a) atakujący(a), rozgrywający(a), libero i MVP

XIII. Postanowienia  końcowe

1. Sekretariat zawodów  czynny  będzie  w  godzinach 8:00  do  16:00.

2. Turniej odbywać się będzie na terenie szkolnym. Przypominamy o bezwzględnym zakazie spożywania alkoholu i palenia tytoniu na całym obiekcie.

3. Uczestników turniejów obowiązują zasady „ fair play„

4. Organizatorzy  zapewniają  opiekę  medyczną  i  ubezpieczenie  NNW.

5. Kluby i  uczestnicy  mogą  dodatkowo  ubezpieczyć  się  we  własnym  zakresie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.

6. Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane  złym  stanem  zdrowia  startujących.

7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawna za wszystkie szkody wyrządzone z  własnej winy.

8. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z  przeprowadzeniem  i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w  trakcie lub  po imprezie.

9. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych  zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.

10. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz  poniższą klauzulę:
*  zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.
*  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.   Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.)

11. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.

12. Wszystkie sprawy  sporne  wynikłe  podczas  zawodów  będzie  rozstrzygać  „Komisja Odwoławcza”  złożona  z  trzech  osób  ( sędzia  główny  i  dwóch  przedstawicieli  organizatora )  po  wniesieniu  wadium  w  wysokości  50  zł  przez  zainteresowanych do 15 minut po zakończeniu meczu.  W  przypadku  nie  uwzględnienia  protestu,  wadium  przepada.

13. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

14. Niniejszy Regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Turnieju będą dostępne na stronie
internetowej   Małopolskiego  TKKF: www.tkkf.com oraz www.facebook.com/MTKKF

Karta zgłoszenia (zał. nr 1) – PDF

Zgoda rodziców (zał. nr2) – PDF

Details

Date:
26 sierpnia 2017
Time:
09:00 - 19:00
Cost:
120zł
Event Category:
Event Tags:
, ,

Organizer

Małopolskie TKKF
Email
tkkf@tkkf.com
View Organizer Website

Venue

Boisko wielofunkcyjne przy SP 89
os. Piastów 34 a
Kraków, małopolskie Polska
+ Google Map

Zacznij wpisać, czego szukasz i kliknij enter